2023. február 9., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Búcsú az iskolától

Egyházi és világi útravaló birtokában búcsúztak el fiatalságuk sokszor nehéz, de mégis legszebb éveitől június utolsó napján a marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai. A 266 ballagó számára az ünnep a Kistemplomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd fegyelmezetten vonultak az iskoláig, ahol az utolsó osztályfőnöki órát követően a virágba öltözött alma mater udvarán rokonok, ismerősök gyűrűjében tartották meg a búcsúünnepséget. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi


– Bennetek a képesség, bízni lehet és bízni kell – szólt a ballagókhoz Lakatos Péter református lelkész, majd a szószékre lépő Márton Előd református, Jakabos Barnabás katolikus iskolalelkészek, Papp Noémi evangélikus és Nagy László unitárius lelkész látta el minden elképzelhető jó tanáccsal, és áldotta meg a ballagókat. A templomi ünnepségen az iskola Enyedi Csaba Márton vezette kórusa énekelt. 

– Különleges és egyedi nap számotokra ez a mai, tele érzésekkel, emlékekkel és az együtt töltött évek feledhetetlen élményeivel – köszöntötte az iskola udvarára bevonuló ballagókat Forgó Erika műsorvezető tanárnő, aki felsorolta a kilenc osztályt, amelyek közül négyben kilencesen felül volt az osztályátlag, és a legkisebb osztálymédia is elérte a 8,62-t. 

„Az élet túl becses ahhoz, semhogy tartalmatlanul, cél nélkül, üresen, szeretet és végső soron remény nélkül éljünk”– idézte a cseh írót és volt államfőt, Václav Havelt Mátéfi István, a Bolyai líceum igazgatója, aki a kitartást, a pontos és rendszeres munkát és a szülőföld iránti hűséget hangsúlyozta. „Bízzatok abban, hogy semmilyen tehetség soha nem vész el” – de ahhoz az álmok helyett célokra van szükség – biztatta a végzősöket Benedek Zsolt, a Református Kollégium vezetője. „Ne féljetek áldozatot hozni a célokért” – mondta többek között Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke, és az új kihívásokkal való szembenézésről beszélt Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. Végül ft. Jakab István, a Maros-mezőségi Egyházmegye esperese azt kívánta a végzősöknek, hogy mindig legyen számukra, aki a biztos utat mutatja a célok eléréséhez. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős diákjai nevében Koncz Karola mondott köszönetet tanáraiknak, majd Einstein gondolatával biztatta diáktársait. „Az élet olyan, mint a kerékpározás. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.” Szebb világot magasabb rendű tudással, magasabb erkölcsi elvekkel lehet elérni, de munka mellett fontos a szórakozás is – köszönt el tanáraitól és diáktársaitól a Református Kollégium XII.-es diákja, Makkai Orsolya Edina Adrienn. A XI. osztályosok elköszönő, biztató szavait Barabási Csenge és Székely Melinda mondta el. Díjeső

A ballagási ünnepség leghosszabb részét a kiemelkedő eredményeket elért diákok munkájának az elismerése jelentette. A Hajdú Zoltán aligazgató vezette díjazási ünnepségen a négy év alatt 9,99-es átlagot és XII.-ben 10-es átlagot elért Kis Csenge kapta a Bolyai líceum évfolyamelsőjének járó érmet és a prof. dr. Benedek Theodora egyetemi tanár és városi tanácsos által felajánlott pénzjutalmat. A Református Kollégium Egyesülete is jutalmazta a kollégium évfolyamelső diákját, Madaras Szilviát, aki a négy év alatt 9,96-os átlagot, XII.-ben pedig szintén 10-es átlagot ért el. Mindkettőjüket könyvjutalomban részesítette az Öregdiákok Baráti Köre. Ezt követően minden osztály első három helyezettjét jutalmazták, a 9-es átlagot meghaladó diákoknak (osztályonként 23-10 között) az osztályfőnöki órán adták át a dicsérő oklevelet.

Korábban kedves vendéget köszöntött a műsorvezető a Washington DC-ből érkező Andrea Laurer Rice, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke és a New York-i Szekeres Zsolt, a koalíció kincstárnoka személyében, akik ismertették a magyar–amerikai kapcsolatok építése céljából 1991-ben alapított szervezetet, és értékes jutalmat adtak át a nemzetközi mezőnyben is kiváló eredményt elért Ferencz Dániel, valamint a közösségi munkában élen járó Horváth-Kovács Mátyás diákoknak. 

Ifj. Kozma Béla a Bolyai Nyolcvanasok Alapítvány – az iskola egykori magyartanárának, igazgató- jának, dr. Kozma Bélának az emlékére létrehozott – díját adta át a magyar nyelv és irodalomból kitűnt Fancsali Kingának. Kiosztották a Györffy család díjait, amit a Washingtonban élő házaspár az egykori bolyais diák fiuk emlékére alapított. Haláluk után másik fiuk, Györffy Zoltán Márk adományoz szülei emlékére a tanulásban, vetélkedőkön és a kulturális tevékenységekben jó eredményt felmutató végzősöknek. A díjat az idén György Attila Tamás, Péntek Balázs Zsolt (BFEL) és Bakó Gabriella (RK) kapta. Az Albert Attila volt bolyais diák által alapított Bioeel jutalmat a matematika, informatika és fizika területén elért eredményeiért Popa-Müller Victor Dávid, a természet- tudományokban (biológia, kémia és fizika) jeleskedő Kis Csenge és a társadalomtudományok, történelem és földrajz területén kiválóan teljesítő Forró Bathó Ákos kapta.

A Csiha Kálmán Templom és Iskola Alapítvány az idén is jutalmazta a Református Kollégium azon három végzősét, Madaras Szilviát, Ercse Andrea Izabellát és Simonfi Renáta Dalmát, akik a legjobb tanulmányi eredményt érték el. A Dr. Pethő Attila-díjat, amelyet családja alapított az egykori református kollégista emlékére, Debreczeni Boglárka vehette át, aki kiváló tanulmányi eredményei mellett számtalan vetélkedőn erősbítette a kollégium hírnevét. Az iskola volt diákjának kezdeményezésére alapított Dr. Csőgör István-díjat Simonfi Renáta Dalma tanulmányi eredményei mellett a közösség szolgálatáért érdemelte ki. A Koncz József-díjjal, amely a kollégium neves tanárának, Koncz Józsefnek az emlékét őrzi, a Református Kollégium tanári kara 101 év után Szilágyi Kamilla Gyopárt jutalmazta.


Az iskolát támogató cégek, alapítványok jóvoltából díjazták a legjobb sportolókat. A Primer Elctro cég jutalmát tíz kiváló sportoló diák vehette át. A Sirius Kosárlabdaklub támogatásával az Élen a sportban – Élen a tanulásban serleget és dicsérő oklevelet két kosárlabdázó végzős, László Adrienn és Popa-Müller Victor Dávid kapta. 

A Bolyai Collegium Alapítvány „Az évfolyam sportolója” feliratú serleget és a vele járó pénzjutalmat Gál Noémit kosarazónak, valamint az úszásban kimagaslóan teljesítő Szász Róbert-Máténak ítélte. A Marosvásárhelyi Református Kollégium Egyesületének serlegét és pénzjutalmát Schlier Zsuzsa érdemelte ki, a román nemzeti válogatott tagjaként párbajtőrvívásból országos, európai és világbajnokságon elért kimagasló eredményeiért. 

Nem maradtak elismerés nélkül a Kájoni János furulyaegyüttes, a zenekör, a Református Kollégium diák-zenészegyüttesének, a Refikaravánnak, a Soli Gratia kórusnak és a néptáncegyüttesnek a tagjai sem.

A Bolyai diákszövetségének tevékeny végzős tagjai is elismerő oklevelet kaptak, akárcsak a Református Kollégium diákpresbitérumának a tagjai. Díjazták a kollégium színjátszóit, a Tentamen és az Agapé diáklapok, a Diákvilág weboldal és az iskolarádió szerkesztőit, illetve technikusait. 

Az Öregdiákok Baráti Körének a szervezésben nyújtott segítségért a kör különdíját kapta Császár Mónika. Végül pedig a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatósága különdíjban részesítette Péntek Balázs Zsoltot az idei kicsengetési kártya szerkesztéséért és Berszán Róbertet az iskola zászlajának a megtervezéséért.

A díjazás után a végzős diákok a hagyományőrző körmenet során megkerülték a két Bolyai szobrát az iskola előtti parkban, majd visszatérve az udvarra, az évfolyam szalagját feltéve a Bolyai zászlajára, az iskola kulcsával együtt átadták azt két XI.-es tanulónak, és a Református Kollégium zászlaját is átvették nyomukba lépő társaik. 

Márton Előd iskolalelkész áldását adta a ballagó diákokra, majd Hamvas Bélának a címben idézett szavaival bocsátották útra a 2018/19-es évfolyamot az emlékezetes ünnepség végén. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató