2020. július 13., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Radnóti diákok nemzetközi vetélkedője

Idén első alkalommal örvendeztette meg a magyar szórványközösséget misztériumjátékkal december 18–24. között a radnóti általános iskola magyar tagozatos diákjainak Betlehemi csillagok nevű csoportja. A karácsonyra hangolódás mellett a diákok adományt gyűjtöttek a rászoruló gyerekek számára.

A radnóti iskolások 9–13 éves diákokból álló tizennégy fős csoportja a szegedi Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány Székely Kapuk – Zöld Kapuk nemzetközi vetélkedőjére hagyományőrzési és jótékonysági céllal nevezett be. A Székely Kapuk – Zöld Kapuk közép-kelet-európai hagyományőrző versenyének résztvevői adventi küldetésként örömmel és nagy lelkesedéssel szerették volna megörvendeztetni műsorukkal karácsony előtt Radnóton több helyszínen, valamint Szentpálon a helyi közösségeket – tájékoztattak a szervező pedagógusok. Karácsony közeledtével a radnóti általános iskola magyar tagozatának lelkes diákcsapata a városban és a közeli helyszíneken mutatta be vidám, szívet melengető betlehemi pásztorjátékát – tájékoztatott Molnár Annamária földrajz szakos tanár, a csapat egyik irányítója. 

– A diákok betlehemezése hozzájárult a közösségi életre való neveléshez, a hagyományőrzéshez, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztéséhez, melyek mindegyike kiemelt célja az iskola pedagógiai programjának. Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány (CEECD) pályázatán első alkalommal vett részt az iskola 14 diákja. Nagy lelkesedéssel fogadták a vetélkedő hírét s a versenyen való indulás lehetőségét, reménykedve, hogy jutalmuk akár a fődíj, egy külföldi kirándulás is lehet. Ezt a lelkesedést fokozta, hogy a csapat tagjai közül néhányan még az Ökológiai Vándorkiállítás csoportjában is részt vehetnek. A nemes célú pályázat keretében a tanulók lelkesen és szeretettel adták elő a hagyományos és vidám pásztorjátékot, ezért nagy tisztelettel szeretnék köszönetet mondani a befektetett munkájukért, mivel ügyesen készültek, szépen elkészítették öltözetüket, műsorukat. A pásztorjáték minden alkalommal megörvendeztette a hallgatóságot, hozzávetőleg négyszáz személynek mutattuk be a betlehemezést. Az egyházközségekben bemutatott műsorunkat az aznapi perselyes adakozással támogatták az egyházi elöljárók. A közösség biztató szavai erőt adtak a továbblépéshez és ahhoz, hogy örömmel kopogjunk be sok helyre, és bevigyük a „meleg fényt” – hangsúlyozta. 

– A betlehemezés során diákjaink megtanulták, hogy milyen fontos a hagyományos, népi énekek, a kántálás megőrzése, hiszen a mai modern világban egyre nagyobb szükség van a hagyományaink ápolására. Ezért a lelkes hozzáállásért köszönetet szeretnék mondani besegítő kollégáimnak is, György-László Enikő könyvtárosnőnek, Györfi Apollónia tanítónőnek és Simon Emese Kinga vallástanárnőnek, akik mindig nyitottak voltak, és feláldozták szabadidejüket a betlehemi szerep előkészítéséért és megvalósulásáért, és nem utolsósorban a mentorunknak, Dudás Judit földrajz-biológia szakos tanárnőnek, aki bátorított, támogatott és besegített, hogy tagjai lehessünk e nemzetközi vetélkedőnek. De nemcsak a diákoknak és a felkészítőknek volt fontos feladata a vetélkedő keretén belül, hanem a szülők, nagyszülők, ismerősök összefogásának eredményeként születhetett meg ez a szép hagyományőrző műsor. Meggyőződésem, hogy ez mindenki számára olyan élmény volt, amely életünk végéig megmarad emlékezetünkben. Hálás köszönetem fejezem ki az Európai Magyar Fiatalságért Alapítványnak a lehetőségért, és Isten áldását kívánom munkájukra – mondta beszámolója zárógondolataként Molnár Annamária, a projekt csoportvezetője.