2022. augusztus 18., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A község további fejlesztését tervezik

Bodó Előd Barna második mandátumát kezdte az önkormányzat élén. Elkerülhetetlen az első mandátum elemzése, a mérlegkészítés, hogy mit és hogyan sikerült megvalósítani az elmúlt négy évben, továbbá felvázolni, mik a tervek az új megbízatás kezdetén. 


Kilenc uniós pályázatot nyertek

– 2016-tól sok téren történt pozitív változás. Sok olyan dologba belevágtunk, amit eddig kívülről kritizáltunk. 2016-ig nem voltak uniós projektek a községben. Láttuk, hogy csak úgy tudunk fejlődni, ha a helyi költségvetés mellett – kormányzati és uniós pályázatok révén – külső forrásokra is támaszkodunk. Arra törekedtünk, hogy olyan csapatot építsünk az önkormányzatnál, amely külső tanácsadókkal képes pénzt lehívni és nagy projekteket megvalósítani. A kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy a projekteket kivitelezzük, s újakat készítsünk elő a következő kormányzati és uniós pályázatokra. Elmondhatom, hogy az önkormányzat működésében is minőségi szintet értünk el – mondta a polgármester. 

– Hány pályázatot sikerült benyújtani, illetve lebonyolítani az elmúlt négy évben? Mire lett volna még szükség? 

– Az elmúlt időben kilenc uniós pályázatot nyertünk meg, amiből kettőt megvalósítottunk, továbbá két kormányzati, amelyeket véghezvittünk. Kormányzati pályázattal 17 utcát aszfaltoztunk le több mint 10 kilométeren. Ez a községben a legnagyobb ilyen jellegű projekt. Ezzel elértük, hogy az utcahálózat kétharmada aszfaltos. Amint lehetőség lesz rá, folytatni szeretnénk az aszfaltozást. A közvilágításra korábban nyertünk egy pályázatot, azzal a főutakon korszerűsítettük a közvilágítást. Van egy másik sikeres pályázatunk a környezetvédelmi alapnál, jelenleg a kivitelezési licitnél tartunk, és tavasszal a teljes közvilágítási hálózatot felújítjuk, mindenütt, az utca szélességétől és a forgalomától függően, gyengébb vagy erősebb LED-es világítás lesz – számolt be Bodó Előd Barna. 

A polgármester

Fotók: Nagy Tibor


Vízhálózat- és csatornaépítésre nem találtak forrást

– Az egyik legfájóbb pont a víz- és csatornahálózat hiánya. Sajnos, erre nem találtunk pályázati forrást, lévén, hogy rendkívül nagy értékű beruházás. A tervet módosítottuk, a vízhálózatot leválasztottuk a szennyvízhálózatról, és külön fogunk pályázni. A vízhálózatra találunk pályázati forrást, ehhez 22 millió lejre lesz szükségünk – tájékoztatott az önkormányzat vezetője. 


Bölcsőde és oktatási komplexum épül

– A község tanintézményei és a művelődési házak felújításával hogy állnak? 

– Az oktatás minősége rendkívül fontos, hiszen 600 gyermek tanul a községben óvodástól nyolcadikosig, 60 tanár és oktatószemélyzet dolgozik. A minimum, amit meg kell tennünk, hogy jó körülményeket teremtsünk nekik. A legnagyobb uniós projektünk – értékben is – az új bölcsőde építésére vonatkozik, a munkálatai tavaly kezdődtek el. Az alapot megöntötték, s jelenleg is dolgoznak rajta. Egy másik folyamatban lévő uniós pályázatunk a csittszentiváni iskola felújítása. Az épület pirosban áll, felkerült rá a tető, innen folytatjuk a munkát. Egy másik pályázat keretében három kultúrotthon felújítása zajlik: Csittszentivánon, Mezőbergenyében és Harcón. A felszereléseket a közeljövőben vásároljuk meg, s bízunk benne, hogy az év közepéig elkészülnek ezek az épületek, s a világjárvány lecsengése után használni is lehet őket. Február végén írjuk alá a finanszírozási szerződést egy sport- és oktatási komplexum felépítésére a központi iskola udvarán. Ebben egy sportcsarnok és egy műhely kap helyet, ahol a gyermekek gyakorlati órákon sajátítják el a fa, vas és egyéb anyagok megmunkálását. Az a cél, hogy a gyermekek V-VIII. osztályos korukban felfedezzék, hogy mihez van tehetségük, melyik mesterséget választanának szívesebben. Fontos megemlíteni, hogy a helyi költségvetésből felújítottuk a mezőbergenyei óvodát, a központi iskolában kiépítettük a tűzvédelmi rendszert, és márciusban benyújtunk egy pályázatot a bergenyei iskola felújítására. 


Parkok, tájház és értéktár 

Községszerte tavasszal kezdődik el tíz kisebb-nagyobb park kialakítása, amivel rendezett szabadtéri helyeket, játszótereket biztosítunk a kisgyerekes családoknak. Az év közepén kezdjük el a nemrégiben megvásárolt, 1927-ben épült parasztház falumúzeummá alakítását. Van még egy projektünk, egy helyi értéktár összeállítása, amiben a község szellemi és épített értékeit gyűjtjük össze, fényképekkel illusztrálva – fogalmazott a polgármester. 

Az idei költségvetés hiányában nem állt le az élet, a megkezdett munkálatok folytatódnak, ezek felügyelete fontos. 


Sárga forgatókönyv szerint kezdődött az oktatás

A Kádár Márton Általános Iskolában sárga forgatókönyv szerint kezdték el az oktatást, ami azt jelenti, hogy az óvodások, a 0–IV. osztályosok és a nyolcadikosok tanulnak az intézményben – tájékoztatott Ráduly Csongor Attila iskolaigazgató. Az iskola pedagógusai abban reménykednek, hogy jövő héten már a zöld forgatókönyv lesz érvényes, és az ötödik, hatodik és hetedik osztályosok is járhatnak iskolába. A pedagógusok java része a hét végén kapja meg a védőoltást. 


A dolgozók fele igényelte az oltást

A világjárvány kitörése óta a község kétszer volt vörös zónában, másodszor február elején. Több személy hunyt el a Covid szövődményeiben, volt köztük negyven–ötven év közötti is. A prefektúra a polgármesteri hivataltól kimutatást kért, hogy a stratégiai fontosságú ágazatokban dolgozók közül hányan szeretnének oltást igényelni. Az összesítés szerint a személyzet körülbelül fele igényli az oltást. 


Új alpolgármestere van a községnek

Menyhárt Sándor személyében új alpolgármestere van a községnek. Korábban községgondnok volt az önkormányzatnál, így jól ismeri a helyi viszonyokat. Jó menedzseri képességei miatt a 15 tagú tanács egyhangúlag választotta meg alpolgármesternek. 


Online adófizetési lehetőség

Az önkormányzat szeretne könnyíteni az ügyintézésen, online, e-mail-ben, telefonon segítik a lakosságot átiratokkal és igazolásokkal, hogy ne kelljen személyesen elmenniük a hivatalba. Napokon belül beindul az online adófizetés is, hogy a ghiseul.ro portálon kártyával is lehessen adót fizetni. 


Sok az adóhátralék

A 2020-as esztendő adóbefizetés szempontjából kedvezőtlenül alakult. A hiányhoz a magán- és jogi személyek egyaránt hozzájárultak. A hátralékok összege azért is nagy, mert az önkormányzat a pandémia miatt leállította a befizetéseket, mert sokan voltak nehéz helyzetben, hogy át lehessen vészelni azt az időszakot. Idéntől azonban a törvény szerint be kell hajtaniuk az adóhátralékot, mert az összeg megközelíti az egymillió lejt. Az adófizetők rövidesen értesítést kapnak – idei és elmaradt – adókötelezettségeikről.


Mostantól ünnepeken is lesz helye mindenkinek

Elkészült a templom

A mezőpaniti református gyülekezet a világjárvány évében, 2020-ban nagy összefogással építette fel új, 640 férőhelyes templomát. Nagy kihívás volt ez, szükségállapot, veszélyhelyzet idején. Kovács Tibor, a mezőpaniti református gyülekezet lelkésze a templomépítés körülményeiről számolt be. 

– Múlt tavasszal, amikor felütötte fejét a járvány, s elrendelték a karantént, gazdaságilag hanyatlani kezdett az ország, félelem és aggodalom töltött el. Mégis a nyomorúságos évben, mint amilyen 2020 volt, csodát élhettünk meg: Isten kegyelméből határidőre, november 8-ára be tudtuk fejezni a templomot. A járvány ellenére egy nap sem hiányoztak a munkások, akik Székről, Kolozs megyéből jöttek. Folyamatos volt az anyagellátás is. A templomot „beüzemeltük”, a recepció a napokban történik meg. Ami a szentelést illeti, a járvány enyhülésével, júniusban-júliusban ez is meglesz. November 8-án csak a paniti gyülekezet volt jelen, nagyon bensőségesen laktuk be az istenházát. Csodálatos élmény volt, amikor először felhangzott benne az ige, az orgona. Vágyunk arra, hogy ünnepélyes keretek között együtt legyünk azokkal, akik támogatták a templomépítést, azokkal, akik mellettünk voltak. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy együtt ünnepeljünk, beleértve a munkásokat, mérnököket is, hogy nagyobb körben ünnepeljünk, és adjunk hálát ezért a csodáért – mondta a lelkipásztor. 640 férőhelyes 

A lelkész elmondta, nem akartak új templomot építeni, a régit szerették volna kibővíteni. De nem úgy alakult, ahogy eltervezték. Ma látható, hogy a régi templomot egy kereszthajóval bővítették ki. A régi épület 350 ember befogadására volt alkalmas, miközben vasárnaponként 400-450-en jártak templomba, ünnepeken 600-650-en is elmentek az istentiszteletre. Az elmúlt 20-30 évben mindig gondot jelentett, hogy ünnepeken nem fértek be a hívek. Aki karácsonykor a gyülekezeti házba sem fért be, haza kellett menjen. Az új templom 640 férőhelyes, 800 négyzetméter beépített felülettel rendelkezik, a templombelső 700 négyzetméter, a tetőtérben két terem található, az egyik gyermekmegőrzésre szolgál, a másik konferenciaterem, amit vasárnaponként a kismamák, kisbabák használnak, nekik kihangosítják az istentiszteletet. 


Fő éke a vitrália 

– A templom fő éke a két méter átmérőjű vitrália, amit Fodor Sándor marosvásárhelyi művész készített. Amikor a rozettára rásüt a nap, szivárványt vetít a templom falára. A művész hihetetlenül részletes, pontos munkát végzett, a vitráliához 109 féle üveget használt, több ezer darabból állította össze. Megálmodója Zolcsák Péter tervező volt, ő szabad kezet adott a presbitériumnak abban, hogy a vitrália motívumait kiválassza. Sokfelé érdeklődtünk, de a Fodor Sándor munkája messzemenően meggyőzött. A presbitérium három változatot rendelt, amiből a legösszetettebbet, a leggazdagabbat és a legszebbet választotta ki. A művész szerint ez élete egyik fő műve, egyedi darab, aminek közepén gyülekezetünk szimbóluma, a Krisztusban gyökerező zöldellő életfa található. Körülötte 12 szimbólum van, 11 bibliai, a 12. a magyar korona. A vitrália nagyon gazdag üzenetekben is. Az egyik szimbólum kívülről nem látszik – érdekes technikával oldotta meg a művész –, viszont belülről igen. Ezzel a 12 apostol közül Júdásra utal. A motívumok között ott találjuk a kakast, Péter tagadásának a motívumát, a kakas lába alatt a hold, feje fölött a nap, jelezve, hogy az éj leple alatt történt, ami történt. 

A templom gótikus főbejáratot kapott, hogy visszahozzuk a falu középkori múltját. Az orgona a régi, visszaépítettük a régi helyére, gyönyörűen szól, szépen bezengi a templomot, amibe új bútorzat került. A faragott tölgyfa padok a marosszentgyörgyi Szabó János asztalosműhelyében készültek. A padok stílusához illik az új szószék. A mennyezetet egy kazettás rész díszíti. A templomot vistai kővel burkoltuk. Kint megújult a kerítés, a régi, kétszáz éves harangnak haranglábat építettünk, az udvaron egy filagóriát nyári konyhával, ami majd ifjúsági, gyerek- és házascsoportoknak, szeretetvendégségi alkalmakra hasznosítható. Az egész udvar pattintott andezit kő burkolatot kapott. Szépen összeállt minden. 

Istené legyen a dicsőség! – mondta Kovács Tibor lelkipásztor.