2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Lelkes gyülekezet a mezőbodoni reformátusoké

Számos akadály leküzdése után jövő év elejére kívül-belül megújul a mezőbodoni református templom. A magyar állam támogatásával megvalósuló munkálatról, valamint a járványhelyzetben kihívások elé állított gyülekezeti életről Szántó Mihály lelkipásztorral beszélgettünk, aki egy évtizede szolgál lelkész feleségével, a bodoniak kántorával a mezőségi településen.

A hivatását szülőfalujában gyakorló tiszteletest elsőként az ottjártunkkor javában zajló templomfelújításról kérdeztük.

– A folyamat még 2013-ban elindult, akkor láttunk hozzá a műemlék épület felméréséhez, az uniós alapok lehívásához szükséges tanulmányok elkészítéséhez. 2016-ra elkészült a felmérések nagy része, de kiderült, hogy a telekkönyvvel gond van. 2017-ben sikerült ezt is rendezni, és amikor a magyar állam 2018-ban felkínálta a támogatást, a teljes dokumentáció készen állt. Mivel azonban A kategóriás műemlék épület – az eredeti templomrész 1332 előtt épült, talán még az Árpád-kor idején –, közel két és fél évet kellett várnunk a bukaresti műemlékvédelmi bizottság engedélyére. Sokáig szélmalomharcot vívtunk az illetékes szakemberekkel és hatóságokkal, és ehhez az is hozzájárult, hogy a községben tavalyig nem volt mobiltelefonjel. De Isten segítségével végül minden akadály elhárult, és idén májusban elkezdődhetett a munka. A kivitelező a marosvásárhelyi Vártemplom felújítását is végző cég, nagyon elégedett vagyok az eddigi teljesítményével.

– Hol tart a munka, és mi van még hátra?

– A korábban említett uniós pályázatba foglaltak szerint kizárólag az épületrészt lehet felújítani, a padokat például nem. Az alap megerősítésén és a tetőszerkezet cseréjén túl vagyunk, a külső vakolás nagy része is megvan. Most a belső vakolás kezdődött el, és nemsokára új nyílászárókat kap a templom. Az eredeti szerződés szerint jövő májusra kellett volna elkészülnie a munkálatnak, de mivel jó ütemben haladunk, az egyházkerület kérésére január 30-ra hoztuk előre a kivitelezési határidőt.

– Számokra lefordítva, milyen értékű a beruházás? 

– A teljes munkára 200 ezer euró áll rendelkezésünkre – tájékoztatott Szántó Mihály. 

A lelkésztől megtudtuk, hogy a templom karbantartására a korábbi években, évtizedekben is gondot fordítottak, de már nagyon itt volt az ideje az alapos felújításnak. A templom körüli munkálatok alatt még az épületben tartották az istentiszteleteket, augusztusban a vakációs bibliahét is itt volt, a következő hónaptól pedig a gyülekezeti házban hirdeti Szántó Mihály Isten igéjét.


Támogatásra vár a Bodor Péter-orgona

A mezőbodoni református templom nagy kincse a Bodor Péter által épített orgona. A székely ezermester orgonáiból nem sok van a világon, és nagy valószínűséggel a bodoniaké maradt fenn a legeredetibb állapotban. Amint arról évekkel ezelőtt már említést tettünk, a hangszer felújítása régi terve az egyházközségnek, de erre máig nem adódott anyagi lehetőség.

– Sok volt a kiadás az utóbbi időben, sokba került egyebek mellett a ravatalozó, amit a hívek és a polgármesteri hivatal támogatásával építettünk. Mezőbodon nagy kiterjedésű település, sokszor több kilométeren át kell szállítani az elhunytat a temetőig, ezért feltétlenül szükség volt erre a beruházásra – mondta a lelkipásztor, majd hozzátette, az orgona restaurálásáról sem tettek le, egy fiatal, tehetséges szakembertől kaptak erre árajánlatot, de a régi álom megvalósulásához jelentős támogatásra lesz szükség.


„Ne csak a kőtemplom épüljön…”

A mezőbodoni tiszteletest arról is megkérdeztük, hogyan alakult a gyülekezeti élet a világjárvány óta. 

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a mezőbodoni reformátusoké bibliaolvasó, templomba járó gyülekezet, az itteni emberek közül sokan megélik Istennel való személyes kapcsolatukat. Igény van a közösségi alkalmakra, múlt vasárnap is hatvanan jöttek el az igehirdetésre. Az egyházközségnek gyermek- és felnőttkórusa van, korábban egy lemezük is megjelent, és most szerettük volna a második CD-t kiadni egy németországi vendég zenei kíséretével, de ezt a tervünket a pandémia egyelőre keresztülhúzta. A járványhelyzetet tavaly elég könnyen átvészelte a gyülekezet, inkább a jelenlegi időszak lélekpróbáló, az oltáshoz való kétféle viszonyulás ugyanis megosztja a híveket. Mindig arra buzdítom őket, hogy az emberséget minden körülmények között meg kell őrizni, függetlenül attól, hogy valaki vakcinapárti-e vagy éppen ellenkezőleg – szögezte le a lelkész. 

– Sok vidéki egyházközségben csökkenőbent a hívek lélekszáma. Mezőbodonra mennyire volt ez jellemző az elmúlt évtizedben? 

– Közel 500 fős gyülekezettel kezdtem itt a szolgálatot, jelenleg 450-en vannak a bodoni reformátusok. Tíz év alatt  70 temetés volt, ugyanakkor a lélekszám apadásához a külföldre költözések is hozzájárultak. Évente két-három gyermeket keresztelek meg, ritkábban négyet-ötöt. Ez azonban nem minden esetben jelent növekedést a gyülekezetben, hiszen arra is volt példa, hogy egy Spanyolországban élő család hazajött az ünnepi alkalomra, aztán távozott. A múlt évben 12 konfirmandusunk volt, jövőben négyen tesznek vallást hitükről – foglalta össze számokban a gyülekezeti élet fontosabb mozzanatait a lelkipásztor. Szántó Mihály beszélgetésünk végén így összegzett:

– Arra törekszem, hogy ne csak a kőtemplomunk újuljon meg, hanem a lelkek temploma is. Erre a hívek különféle alkalmakon való jelenléte, segítőkészsége alapján jó reménységem is van. A reformáció ünnepére készülve, hétfőtől szombatig bűnbánati hetet tartunk, ezek iránt az alkalmak iránt is van érdeklődés. A legfontosabb, hogy – ahogy eddig is – ne csak vallásuk, hanem hitük is legyen a mezőbodoni reformátusoknak.