2020. február 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A megyei tanácsosok a hétfői rendkívüli ülésen arról döntöttek, hogy a tanács a 2020-as állami költségvetésből, a jövedelemadóból és a hozzáadottérték-adóból mekkora pénzösszegeket osszon le a Maros megyei önkormányzatok számára. 

A Maros Megyei Tanács a rendelkezésére álló 27.316.000 lejes alapot a polgármesteri hivatalokkal folytatott konzultáció alapján osztotta szét a helyi fejlesztési programok, a társfinanszírozást igénylő infrastrukturális programok támogatására, valamint a települések azon működési költségeinek fedezésére, amelyeket az önkormányzatok nem tudnak saját bevételeikből finanszírozni. A pénzek szétosztásánál prioritásként kezelték a polgármesteri hivatalokhoz tartozó SMURD-központok és az öregotthonok működési költségeinek fedezését, hiszen ezek valójában megyei érdekeltségű szolgáltatásokat nyújtanak. Az alapok önkormányzatok szerinti leosztását saját honlapján közölte a megyei tanács. 

Az említett alap mellett az önkormányzatok számára további 15.356.000 lej került szétosztásra, amely a hozzáadottérték-adó visszaosztásából származik, és amelyet a megyei és községi utak karbantartására és javítására lehet fordítani. Az összegből 14.000.000 lejt utaltak a megyei utak és 1.356.000 lejt a községi utak munkálataira. 

Tekintettel arra, hogy Nyárádszereda önkormányzata önállóan, helyi szinten oldja meg a Románia iskoláiért programot – a tej és kifli programot –, a hétfői tanácsülésen a megyei önkormányzat 127 ezer lejt utalt át a polgármesteri hivatalnak a program 2019–2020-os tanévi, az idei első hat hónapra esedékes kiadások finanszírozására. Ebből az összegből 97 ezer lejt tesz ki a péktermékek, a tejtermékek és a gyümölcs beszerzése és kiosztása, 30 ezer lejt pedig a program keretében végzett oktatótevékenységek finanszírozására fordít az önkormányzat.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke az idei év első rendkívüli tanácsülését követően a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a legfontosabb napirendi pont a már említett költségvetés jóváhagyása volt. 

– Fontos ez, hiszen minden évben a jövedelemadóból egy bizonyos részt a megyei önkormányzat utal ki az önkormányzatoknak. 27,3 millió lejes összegről van szó, amit szétosztunk a megye települései között. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a megyei tanács testületi tagjai egyetértettek abban, hogy a rohammenő szolgálatot és az öregotthonokat fenntartó önkormányzatokat támogatni kell, mert fontos szolgáltatásokat nyújtanak, s ezeket prioritásként kell kezelni. Következésképpen az a tizenkét település, ahol SMURD-egységek vannak, továbbá az az öt, ahol idősotthonok vannak, nagyobb összeget kaptak, hogy ezeket fenn tudják tartani. Azért volt sürgős meghozni ezeket a döntéseket, mert 45 nap áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy elfogadják az évi költségvetésüket. Minden önkormányzat ennek a kiegészítésnek a tudatában állíthatja össze a saját költségvetését, amelyet február 20-ig elfogadhatnak – tájékoztatott Péter Ferenc.


Megszűnt Mara Togănel mandátuma 

A tanácsülés napirendjén szerepelt Mara Togănel mandátumának megszüntetése, tekintettel arra, hogy őt a PNL javaslatára Maros megye prefektusának nevezték ki. Péter Ferenc elmondta, hogy a liberális párt egyelőre nem nevezte meg azt a tanácsost, aki Mara Togănel helyébe lép a megyei önkormányzat testületébe. 

Maros megye 2020-as általános költségvetésének összeállítása még folyamatban van, elfogadására a februári tanácsülésen kerül sor.