2019. május 23., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hétfőn országszerte

a román nyelv és irodalom próba-képességvizsgán vettek részt a hetedik és a nyolcadik osztályos diákok. Megyénkben a 4.918 nyolcadikos tanuló közül 4.557-en voltak jelen, 361-en hiányoztak. Az 5.115 hetedikes diák közül 4.557-en írták meg a dolgozatot, 426-an nem vettek részt a próba-kisérettségin – tájékoztatott Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes. 

A hiányzók száma a hetedikeseknél 23 osztálynyi, a nyolcadikosoknál 18 osztálynyi diákot jelent, ha átlagosan 20-as létszámú osztályokat veszünk figyelembe.

A dolgozatokat a délelőtti órákban írták meg, így azokban a tanintézményekben, ahol nem voltak szabad osztályok, a diákok egy részét a déli óráktól hívták iskolába. 

A megkérdezett szaktanárok szerint a tételek közepes nehézségűek voltak, ami elsősorban a jó képességű gyermekekre vonatkozik, akik a nyolcas átlagot el kellene érjék. A többiek számára nagyobb nehézséget jelentett, bár voltak könnyű kérdések is, amelyekre egyszerű volt a válasz.

A nyolcadikosoknak egy Ştefan Octavian Iosif-versről kellett bizonyítani, hogy lírai alkotás. Szavakat kellett helyesen elválasztani, és alárendelő mondatokat keresni, meghatározni, hogy milyen alárendelésről van szó. A második, jobbára nyelvtani kérdésekből álló tételelt a bukaresti botanikus kertről szóló szövegből kiindulva kellett megoldani. Harmadikként egy múzeumban történt eseményről írtak fogalmazást. A diákok elmondása szerint, akik hetes-nyolcasra értékelték teljesítményüket, volt, aki nagyon szellemes, érdekes történetet talált ki. 

A hetedikesek egy népmese tartalmát kellett összefoglalják, második tételként egy iskolán kívüli tevékenységről kellett fogalmazást írni. 

A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában 214-en próbavizsgáztak, közülük 95-en járnak nyolcadik osztályba, és mindössze két hiányzó volt. 

Az új módszertan szerint a tanulási zavaros diákok külön teremben vizsgázhattak, ahol felolvasták számukra a feldolgozásra váró szöveget – számolt be dr. Kupán Edit igazgatónő. 

A dolgozatokat a diákok romántanára és egy kívülálló szaktanár javítja, és a két jegy összegét elosztva kapják meg a végleges osztályzatot, ha nincsen többjegynyi különbség az osztályzatok között. Írásbeli kérés nyomán a jegyet beírják a naplóba. 

A hetedikesek nem voltak elragadtatva, hogy vizsgázniuk kell, de megértették, hogy hasznos időben hozzászokni az általános iskolai tanulmányok végén reájuk váró vizsga követelményeihez. Egyébként ők lesznek az utolsó évfolyam, akik román tagozatos társaikkal azonos tanterv szerint tanulták a román nyelvet, és azonos követelmények szerint fognak vizsgázni. (bodolai)

Képünk a vizsga utáni felszabadult pillanatokban készült  
Fotó: Bodolai GyöngyiA Tanulók Országos Tanácsa tiltakozik

Bírálta hétfőn a Tanulók Országos Tanácsa a nyolcadik osztályosok próba-képességvizsgája, valamint a próbaérettségik megszervezésének módját, és azt tanácsolják a tanulóknak, hogy ne töltsék ki a vizsgaíveket.

„Üresen adjuk be a lapokat, mert a próbavizsgák nem a készségeinket mérik fel, csak a felhalmozott ismeretanyagot. Nem a kritikai gondolkodásra való képességünket értékelik ki, csak az osztályteremben tollbamondott ismeretek reprodukálásának képességét” – olvasható a Tanulók Országos Tanácsa (CNE) által az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közleményben. 

A szervezet szerint a próbavizsgák mára „a minisztérium kísérletévé” váltak, tiltakozásképpen azt javasolják a tanulóknak, hogy ne töltsék ki a tesztlapokat. 

„Üresen adjuk be a lapot, mert tisztában vagyunk vele, hogy a minisztérium kísérleti nyulaknak használ minket, egy diagramhoz szükséges számadatoknak” – írják a diákok, akik szerint indokolatlan a hetedik osztályosoknak próba-képességvizsgát tartani. 

A tanulók tiltakozására a tanügyminisztérium úgy reagált, hogy az idei próba-képességvizsga és a próbaérettségi megszervezésére vonatkozó miniszteri rendelet kibocsátása előtt tanácskoztak a tanulók, a szülők és a tanárok képviselőivel, és a megkérdezettek zöme egyetértett a minisztérium javaslataival, mert azok a diákok érdekeit szolgálják. 

Az oktatási tárca felidézi válaszában, hogy 2018-ban a próba-képességvizsgára beiratkozott 150.603 tanuló közül mindössze 55.080-nak sikerült megírnia az ötöst matematikából, román nyelv és irodalomból pedig 31.440-en nem érték el az átmenő jegyet. Ezek az eredmények azt igazolják, hogy minden érintettnek nagyobb erőfeszítéseket kell tennie ahhoz, hogy a képességvizsgán javuljon a tanulók teljesítménye – teszi hozzá a szaktárca.