2020. október 23., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK


2020. szeptember 24-én kelt

407. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról


A Maros Megyei Tanács elnöke,

tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID–19 világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzeti állapotra, amelyet a 782/2020. sz. kormányhatározattal szeptember 15-től meghosszabbítottak, és amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, amelyek a COVID–19-világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célozzák, 

mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az előírt egészségügyi szabályok betartásával,

tekintettel a 2020. szeptember 27-i választásokat megelőző időszak sajátos jellegére, amely a politikai pártok és a politikai egységek választási jellegű tevékenységekben való részvételében áll,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával és a 135. cikkelye, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, 

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/26.09.2019. sz. Maros megyei tanácsi határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának 36. cikkelye (1) bekezdése alapján bevezetett szabálytól eltérően, kéri a döntéshozó testület összehívását 2020. szeptember 30-án 13 órára, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe. 

(3) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely: A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc

    ELNÖK


 Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 09. 24-i 407. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács szeptember 30-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének kiigazításáról és egyes költségvetési intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 34/2020-as számú határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésére, valamint a működtetésre kapott állami támogatásra vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. által koncesszióba adott egyes javak  átutalásáról köztulajdonból magántulajdonba;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Dél-erdélyi Villamosenergia-elosztó Társaság által a

„a Gheorghe Marinescu utcában található Maros Megyei Klinikai Kórház területén a 20 kV-os biztonsági fokozat növelése” elnevezésű beruházás megvalósítására vonatkozó megállapodásról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet „a Maros Megyei Sürgősségi Kórház személyzeti öltözőibe szánt mobilkonténerek ideiglenes elhelyezése” elnevezésű beruházás jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Központi Fejlesztési Régióügynökség és a Maros megye közigazgatási területi egység között partnerségi egyezmény megkötéséről, amely a 153A és 153 jelzésű, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta közötti megyei utak felújítását célzó beruházás szakdokumentációjának előkészítésére vonatkozik, amelyet a „támogatás a központi régió szintjén projektek előkészítésére a 2021-2027-as finanszírozási időszakra a következő területeken: városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozóközpontok/turisztikai bázisok (iskolai táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciállal rendelkező műemlékeket, valamint a megyei érdekű közúti infrastruktúra, beleértve a terelőutakat és/vagy bekötőutakat” projekt keretében készítenek elő. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. július 30-i 114. sz. határozata 1. és 2. mellékletének a kiegészítéséről, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak a megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszírozásában való részvételére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átszervezéséről; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet „a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér melletti E60-as úton körforgalom kiépítése” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtérnél a „beavatkozási munkálatok az Aurel Vlaicu műemléknél” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

11. Határozattervezet egyes intézkedéseknek a meghozataláról az „esővíz-elvezető csatorna építése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér területén” beruházást illetően;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc

ELNÖK