2020. szeptember 24., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közlemény


A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV.
vezetőtanácsába nem végrehajtó adminisztrátori állások betöltésére előzetes kiválasztási eljárás van folyamatban


A Maros Megyei Tanács – Maros megye, Marosvásárhely Győzelem tér 1. sz. alatti székhellyel – felettes hatósági minőségében a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. vezetőtanácsába két nem végrehajtó adminisztrátori állás – az auditáló bizottság tagja – betöltése érdekében, a 88/2020. sz. Maros megyei tanácsi határozattal létrehozott személyzetkiválasztó bizottság nevében közli: az adminisztrátori állásokra előzetes kiválasztást szervez.
A válogatást az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok irányítására vonatkozó 109/2011. sz. sürgősségi kormányrendelet és annak egyes előírásai alkalmazási normáinak jóváhagyásáról szóló 722/2016. sz. kormányhatározat előírásai szerint szervezik meg a felettes közhatóság székhelyén.
A jelentkezési határidőre, a kiválasztási folyamat ütemtervére, a kiválasztási feltételekre vonatkozó további részletek és egyéb információk megtalálhatók a Maros Megyei Tanács internetes oldalán – www.cjmures.ro –, az „Anunţuri” címszó alatt, valamint a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér internetes oldalán: www.aeroportultransilvania.ro.

Péter Ferenc
ELNÖK