2019. február 18., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Magyar állami kitüntetéseket adtak át szerdán délután Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. 

Fotó: Csíkszeredai Főkonzulátus


Magyar állami kitüntetéseket adtak át szerdán délután Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. A magyar állami ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök kilenc székelyföldi személyt tüntetett ki. 
„Olyan emberekről van szó, akik választott hivatásukat hittel végezték és végzik a mai napig. Akiknek életműve példaértékű. Mind a kilenc kitüntetett közvetlenül gyarapította Székelyföld szellemi és lelki gazdagságát….” – hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál főkonzul a csíkszeredai Lázár-ház eskütermében megrendezett ünnepségen.
Marosvásárhelyről három személy részesült kitüntetésben. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét dr. Dienes Sándor Lajos, a MOGYE nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára vehette át. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével Hunyadi László szobrász- és ötvösművész, valamint Kincses Elemér író, rendező, drámaíró munkásságát ismerték el.
Dr. Dienes Sándor Lajos laudációját Szarka Gábor konzul mutatta be, őt idézzük a következő sorokban: 
„Dr. Dienes Sándor Lajos Kolozsváron született 1925-ben. 1944-ben érettségizett a kolozsvári piarista gimnáziumban, az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte az ott induló első évfolyammal. 1951-ben szerzett általános orvosi diplomát, de emellett földrajz-geológia fő-, természettudományok-kémia mellékszakos egyetemi diplomája is van. A tudományos doktori fokozatot a bukaresti Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerezte meg, témája a korondi fazekasok ólommérgezésének diagnosztizálása, kezelése és megelőzése volt. Az 1957/58-as tanévtől egészen nyugdíjazásáig adott elő munkaorvostant. 1990-ben az akkor megalakult Romániai Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Szövetségének elnökévé választották. Mozgalmas élete során a római olimpián kerettagja volt a román vívóválogatottnak is, a marosvásárhelyi vívócsapat három évtizedes elnöke és vívója, vívásélettani cikkeivel a sportirodalom művelője. 
1970-ben ösztöndíjat kapott a Német Szövetségi Köztársaságba, ahol munkaorvostani intézményeket látogatott, majd ennek végén professzori minőséggel munkaorvostani oklevelet szerzett. Bár felajánlották, hogy maradjon Németországban, ő inkább hazatért, mert úgy érezte, hogy szülőföldjén van feladata. Hazatérését követően magyar és román nyelven írt munkaorvostan könyvet egyetemi hallgatók részére. 1973-ban még egy rövid időre visszatért Nyugat-Berlinbe, de ezt követően 12 évig nem utazhatott nyugat-európai szakmai kongresszusokra, mivel elutasította a román hatóságok beszervezési kísérletét. A Ceauşescu-rendszer bukása után szoros kapcsolatokat alakított ki a német munkaorvostani akadémiával, számos előadást tartott Nyugat-Európában. 
Dienes Sándor szervezte meg Romániában az első munkaorvostani szimpóziumot, emellett nemzetközi konferenciát szervezett Szovátán. Összesen több mint kétszáz dolgozata jelent meg az országban és külföldön, kilenc szakkönyvnek a főszerzője. Az egyetemmel párhuzamosan, egészen a mai napig, 24 éve ad elő a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskolán. 2014-ben a Pápai Páriz Ferenc tudományos díjjal tüntették ki. 
Dr. Dienes Sándor Lajos, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola tanára számára fél évszázados, elsősorban a munkaorvostan területén nagyra becsült tudományos életműve, valamint a marosvásárhelyi szakklinika megalapítása, illetve a marosvásárhelyi sportélet fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseképpen Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a magyar nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozza” – hangzott el a laudációban. 
Kapcsolódó cikkek: