2022. december 3., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Maros megye szállítási főterve (masterplan) alapján 2015-20 között mintegy 5 milliárd eurót költenének a szállítási infrastruktúra (út, vasút, légikikötők) korszerűsítésébe. 

Fotó: Antalfi Imola


Maros megye szállítási főterve (masterplan) alapján 2015-20 között mintegy 5 milliárd eurót költenének a szállítási infrastruktúra (út, vasút, légikikötők) korszerűsítésébe. A Románia szállítási főtervének részét képező megyei tervre azonban az Európai Bizottságnak (EB) még rá kell bólintania, ellenkező esetben a nagyrészt uniós alapokból remélt összegek elmaradhatnak, ami a beruházások „befagyasz-tásához” vezethet. 
 
Autópályák, transzrégiós utak, vasutak és légikikötők építése, korszerűsítése szerepel az országos masterplanban, kisebb léptékben a megyei főtervben, amit igen fontosnak nevezett tegnapi sajtótájékoztatóján Ciprian Dobre megyei tanácselnök és Ionel Ignat, a tanács műszaki igazgatója. „A megyei főterv nem tartalmazza az észak-erdélyi autópálya Aranyosgyéres–Marosvásárhely közötti szakaszát, hiszen a beruházás – amelynek értéke Maros megye területére vonatkoztatva 1,16 milliárd euró – folyamatban van. Az 56 millió euró értékű marosvásárhelyi terelőút sincs belefoglalva, hiszen az építőtelepet tavaly megnyitották. A megyei költségvetésből 25 millió lejt fordítunk az útinfrastruktúra fejlesztésére” – jelentette ki a tanácselnök, aki az autósztráda kapcsán hangsúlyozta, a fontosabb szakaszokra már aláírták a kivitelezési szerződéseket a nyertes cégekkel, a Radnót–Maroskece szakasz esetében azonban még nem, mivel a versenytárgyalás egyik vesztese megóvta a licit eredményét, a fellebbezéseket elbíráló országos tanács pedig még nem döntött ez ügyben. 
Szerződéskötésre szólítják fel a spanyol építőcéget
A 11,6 kilométer hosszú marosvásárhelyi terelőút munkatelepét tavaly nagy csinnadrattával a kormányfő jelenlétében avatták fel, és elhamarkodott kijelentések is elhangzottak a beruházás befejezési határidejét illetően, miszerint 2015 végére elkészülhet a terelőút. A szó elszáll, az írás megmarad – mondta tegnap Ciprian Dobre, aki szerint a kivitelezési szerződésben szereplő 2016-os évet kell alapul venni. Az út építése azonban mégsem kezdődött el, hiszen a nyomvonalon (amely a tanácselnök szerint nem módosult) hat régészeti lelőhelyet derítettek fel a megyei múzeum szakemberei. A terület régészeti tehermentesítése 720.000 lejbe kerül, e munkálatok elvégzésére az építőcégnek, a spanyol Copisa Constructora Pirenaicának a Maros Megyei Múzeummal kellene szerződést kötnie. Ciprian Dobre nyilvános felkérést intézett a kivitelezőhöz, mihamarabb írja alá a szerződést a múzeummal, hogy idejében megszerezhessék a Kulturális Minisztérium engedélyét a munkálatokra. A szaktárca illetékes bizottsága legközelebb március 24-én ül össze, ha nem sikerül akkor megszerezni a jóváhagyásokat, az újabb 30 napos késést jelent – figyelmeztetett az elnök. A terelőút esetében az is hátráltatja a kivitelezést, hogy még mindig nem történt meg a területek kisajátítása, pontosabban: nem volt teljes a kisajátítandó földterületek jegyzéke, ezért az Országos Útügyi Vállalatnak további összegeket kell elkülönítenie e célra. 
Marosvásárhely mint sztrádacsomópont
Az észak-erdélyi autópálya megépülése mellett a megye számára a legfontosabb projekt a Marosvásárhely–Németvásár (Târgu-Neamţ) közötti autópálya megépítése, hiszen ezáltal a megyeszékhely sztrádacsomóponttá válhatna, ami gazdaságilag is „helyzetbe hozná” a megyét – nyilatkozta a megyei tanács elnöke. Turisztikai szempontból kiemelten két települést említett: Szovátát és Segesvárt. Szováta fele lejárat épül, majd a Marosvásárhely–Németvásár közötti sztrádáról Segesvár esetében 31 millió eurósra becsült költségvetéssel fog megépülni a terelőút, amely kiviszi a nehézforgalmat az UNESCO-örökségként nyilvántartott városból. A Brassó–Segesvár–Marosvásárhely illetve a Strabag által épített és tavaly átadott Marosvásárhely–Szászrégen–Szeretfalva (Beszterce megye) közötti országos utaknak transz-régiós utakká alakítása is a megyei szállítási főterv része, ami a szóban forgó utak esetében a kamionok számára kapaszkodósávval történő kiszélesítést jelenti azokon a szakaszokon, ahol jelenleg egy sávon zajlik a közlekedés. A beruházás becsült értéke közel 150 millió euró – tette hozzá Dobre. A vasúti közlekedés korszerűsítése is szerepel a nagylélegzetű tervekben: a Brassó–Segesvár közötti szakaszon, a Segesvár–Piski (Simeria) közötti szakaszon, Maros megyében pedig két keskeny nyomtávú vonalat korszerűsítenek: a Marosludas–Maroslekence közöttit valamint a Marosvásárhely–Szováta közöttit. 
Kormánybírálat repülőtérügyben
Ciprian Dobre elmondta, az országos közlekedési főtervre (amelynek része a megyei) az Európai Bizottságnak is rá kell bólintania, a hosszú távú tervet március 15-20. között mutatják be Brüsszelben. A megyei tanács elnöke azonban igencsak bírálta a kormányt amiatt, hogy egy sor „szubjektív” kritériumot állított fel a beruházásokkal kapcsolatban. 
„Ezen kritériumok egy része nincs összhangban az európai el-várásokkal, a Románia számára megfogalmazott prioritásokkal. Csak remélni tudom, hogy a pluszban becsúsztatott feltételek miatt nem utasítják vissza Románia szállítási főtervét, ami az uniós alapok befagyasztását jelentené e területen” – nyilatkozta a megyei tanácselnök. Dobre felháborítónak tartja, hogy a marosvásárhelyi Tran-silvania repülőtér a 13. helyen szerepel a fejlesztésre kerülő 15 repteret magába foglaló jegyzéken. „A kormány prioritáslistáján első a tulceai repülőtér, ahol tavaly 1221 utas fordult meg, második a craiovai (139.000 utas), harmadik a nagybányai repülőtér (21.000 utas). A Transilvania repülőtér utasforgalma 2014-ben 343.448 személy volt, az országos masterplan előre vetítése szerint 2020-ban ez a szám 302.000 lesz” – mondta Dobre. Azt is nehezményezte, hogy a Tarom Marosvásárhely–Bukarest közötti járatait januártól – gazdasági érvek alapján – beszüntették.