2020. február 23., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az az igazán értékes műalkotás, az a valóban hatványozott figyelmet érdemlő művészi univerzum, amely a társművészeteket is lázba tudja hozni, más alkotói szférák művelőinek is ihletet tud sugallni. Gyarmathy János mondhatni mindenik szobra, műveinek szabad szárnyalású, egyedi világa ilyen, erről újabb albuma, a kötetet a marosvásárhelyi Bernády Házban szeptember 11-én bemutató rendezvény ismételten meggyőzte a jelenlevőket.

Könyvbemutató a Bernády Házban 2019. szeptember 11-én. A közreműködők (jobbról): Tompa Klára, Gyarmathy János, Markó Béla, Nagy Miklós Kund, Hajdú Áron

Fotó: Bálint Zsigmond


A művészetszervezésben is jeleskedő műgyűjtő, Szepessy László szerkesztette Alutus-kiadvány, a vásárhelyi szobrász eddigi életművét szokatlan gazdagságban és példás igényességgel felmutató Bronzvilág beajánló, felvezető szövege költő, a képzőművészet iránt kivételes empátiát tanúsító Markó Béla gondolatait tárja a művészetkedvelő olvasók elé. Sok kitűnő verset írt már Markó remekművekről, rendkívüli festményekről, szobrokról, számos kötetében találkozhatunk ezek általa továbbgondolt, lírai telitalálattá átváltoztatott versvariánsaival. Gyarmathy János bronzszobrai is többször inspirálták, több ilyen költeményét közöltük is már lapunkban, s a legszakszerűbb műelemzéssel felérő Bronzvilág benne is van a könyvben. Demény Péter költeménye, a Sziszüphosz, amely a szobrászművész azonos című munkájának ihletésére született nemrég, az albumba nem került be, de elhangzott a szerdai bemutatón Tompa Klára színművésznő kiváló előadásában. A színészeket is vonzza ez a gyarmathys különös szobornépesség s az a sok-sok gondolat, amelyeket magukban hordoznak, többféle interpretációs lehetőséget kínálva föl az előadónak. Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház népszerű művésze, aki versmondásával mindig lenyűgözi hallgatóságát, e szobrok inspirálta lírát is többször megszólaltatta. Az előadott versek megtalálhatók a kiadványhoz csatolt ajándék DVD-n. Azon Márton László Gyarmathy Jánosról összeállított kisfilmje is látható. Nyilvánvaló, hogy a látványteremtés más képviselőit, a filmeseket, fotósokat sem hagyja közömbösen ez az emberi történeteket sejtető, groteszkségében is lélekig hatoló, modernségében is klasszikus forma- és gondolatvilág. A reprodukciókat készítő Bálint Zsigmond, Moldován György, Dan Predescu és Tordai Ede tudása legjavát igyekezett nyújtani a mostani feladat megvalósításakor, és így viszonyult az Erdélyi Magyar Televízió csapata is a maga Gyarmathy-produkciójához, amit a könyvpremieren ugyancsak levetítettek. 

Gyarmathy János a könyvbemutatón
 Fotó: Bálint Zsigmond


Testes, terjedelmes a kötet, a teljes életművet mégsem képes bemutatni a közel kétszáz oldal. Nem csak azért, mert mintegy négy és fél évtizedes intenzív alkotómunka terméséről, rendkívül sok szoborról, domborműről, plakettről, köztéri alkotásról beszélhetünk, az is tudható, hogy a művész lelkiismeretes művészpedagógusi tevékenysége mellett folyamatosan alkot, újabb meg újabb művei jelennek meg várbeli műtermének polcain, pár év teltével ismét kötetnyivé állhat össze a keze alól kikerülő szoboregyüttes, aligha gondolhat teljességre, akárki is vállalkozna erre. Szepessy közel másfél száz munka reprójával szerez örömet az olvasónak. Minden alkotói periódus jelen van, persze az is előfordulhat, hogy valaki, aki Gyarmathy munkásságát közelről követte, hiányol olyan műveket, amelyekre jól emlékezik. Igen, jeleztük, van, ami kimaradt a könyvből, és nem azért, mert kevésbé lenne fontos, mint azok, amelyek az albumban láthatók. Ennyit bírt meg a keret. A tematika, a jelenbe költöző múlt, a jövő szobrász sugallta lehetősége, a parttalan idő, az ég és föld, az ember és a lét s az ezzel összefüggő kimeríthetetlen problematika, a nagy emberi színjáték, meg mindaz, ami Gyarmathy művészetének jellemzője, meghatározója, visszatükröződik e szép kötet oldalairól.