2020. július 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A LEADER akciócsoportok létrejöttének és működtetésének célja a helyi közösségek fejlesztése, a szükségleteknek megfelelően. Mint ismeretes, az infrastruk- túra-fejlesztésre, a különböző egyéni és vállalkozói, valamint mezőgazdasági, sport- és kulturális tervek kivitelezésére lehetett kisebb összegekre pályázni. Először, a bizalom hiánya miatt, kevesebben pályáztak, aztán, a konkrét eredményeket látva, többen jelentkeztek a kiírásokra. Ezt a tendenciát tükrözi a nagyernyei központú – Marossárpatak, Gernyeszeg, Vajdaszentivány, Nagyernye, Marosszentgyörgy községeket magába foglaló – Maros menti LEADER Egyesület tevékenysége is, amelynek vezetője Kolcsár Gyula, Gernyeszeg polgármestere. 

– Tekintsünk vissza a múltba. A LEADER-program első szakasza 2017-ben zárult, azóta volt még egy kiírás, amelynek a pályáztatása lejárt, folyamatban vannak az elszámolások. Mennyire volt hasznos a pályázat a csoportban levő önkormányzatoknak, illetve a pályázó magánszemélyeknek? 

– A LEADER-pályázati kiírás sikertörténet, mert a helyi közösségeknek szól, és azokat az igényeket elégíti ki, amelyek a közösségekben megfogalmazódnak. Nyilván a kiírás feltételei szerint meghatározott pénzösszegre és tevékenységekre, gépekre, eszközökre lehetett pályázni, de mind az önkormányzatoknak, mind a magánszemélyeknek, a gazdáknak jelentős segítséget nyújtott, mivel általában – akár a civil szféra képviselőiről, akár a mezőgazdászokról beszélünk – olyan hasznos gépeket és eszközöket vásárolhattak, amelyekkel fellendíthették a tevékenységüket, és ezzel, ha kis lépésekben is, de hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez. Ami a polgármesteri hivatalokat illeti, a LEADER-en keresztül megvalósított kisebb beruházások is egy-egy területen hiánypótlók és hasznosak voltak. S bár az elején sokan idegenkedtek a pályázástól, talán az eljárás miatt, a második kiírásra már túljelentkezés volt, mert az emberek látták az elsőnek az eredményeit. 

– Mekkora volt a keretösszeg? 

– A 2017-ben zárult első kiírás keretösszege 2,8 millió euró volt, ennyit kapott minden LEADER egyesület. Mi ezt az összeget akkor négyfelé osztottuk, hiszen még nem volt tag Marosszentgyörgy. A szabálynak megfelelően az összegek 51%-a a civil szférát illeti. Amint említettem, sikerült konkrét eredményeket felmutatni, így a második kiírásra, amelynek a végén járunk, túljelentkezés volt, és nagyok voltak a remények. Az érdeklődésből kiindulva azt hittük, hogy legalább 10 millió eurót bocsátanak a rendelkezésünkre, de csupán 1,8 millió euró jutott. 

– A teljesség igénye nélkül talán adjunk néhány példát arra, hogy mit sikerült vásárolni ebből a pénzből. 

– A pályázók nagy része érthetően traktorokat, mezőgazdasági gépeket és felszereléseket vásárolt, de volt egy topográfiával foglalkozó cég, amely korszerű mérőműszereket vett, ezenkívül volt, aki fogtechnikai laboratóriumot szerelt fel, beindulhatott egy reklámcég, magánszemélyek hangosítóberendezést, hangszereket vásároltak, az egyik bútorgyártó cég gépeket vett. 

– Mivel foglalkozik most az egyesület? 

– Jelenleg még egy cég kell megkösse az egyesülettel a szerződést, a pályázók nagy részénél folyamatban van a vásárlás. Ezt követi majd az ún. monitorozási időszak, amikor az egyesület alkalmazottai követik, hogy miként hasznosították a pénzt, illetve hogyan számolnak el a pályáztatóval. A szerződéskötéstől számított két éven belül kell elszámolni, a gyulafehérvári 7-es régióközponton keresztül. 

– Hányan pályáztak?

– Amint említettem, túljelentkezés volt. 35 pályázatot nyújtottak be, ebből 27-et fogadtunk el, a többi esetében hiányos volt a dosszié, vagy nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 

– Volt olyan is, aki mind az első, mind a második kiírásnál pályázott?

– Bár a szabályzat lehetővé teszi, nem volt duplázó. Egy pályázó három éven belül legtöbb 200.000 euróra pályázhat, az önkormányzatok 100.000-re. 

– Mire pályáztak az önkormányzatok? 

– A legutóbbi kiírásnál Gernyeszegen két műfüves pálya létesítésére és a községközpontban levő orvosi rendelő épületének a javítására, Marosszentgyörgyön a Máriaffi-kastély kerítésének a rendbetételére, Nagyernyében a labdarúgópálya felújítására, valamint munkagépekre, Marossárpatakon a falumúzeum épületének felújítására és egy garázs kialakítására, Vajdaszentiványon pedig a község tulajdonában levő munkagépek garázsának megépítésére. 

– Mikor fog megjelenni az új kiírás?

– Ezt nem tudjuk még, hiszen az unió költségvetésétől is függ, amelyet most alaposan megtépázott a vírusjárvány, talán 2022-től lehetne pályáztatni. Reális lehetőséget látok abban, hogy azok, akik most a járvány miatt hazaköltöztek, a LEADER pályázati kiírására jelentkeznek, hogy itthon indítsanak el valamilyen vállalkozást. Ugyanakkor az önkormányzatoknak is nagy szükségük van a támogatásra, hiszen el kell ismernünk, hogy más országok vidéki településeihez viszonyítva az infrastruktúra-fejlesztés elmaradt. Vannak még olyan elképzelések, tervek, amelyeket érdemes és kell támogatni, mint a digitális rendszer kiépítése, közterek kialakítása stb. A pályázatra jelentkezőknél is az tapasztalható, hogy felnőtt egy olyan nemzedék, amely már profin, üzletcélúan gazdálkodik, igény van a technológiai fejlesztésre, és ez a kiírás is lehetőséget teremthet erre. Várjuk tehát a kiírást, és ígérem, hogy a lehetőségek szerint rövid időn belül minden pénzt lehívunk. Van, ahova beruházni. 

Kolcsár Gyula polgármester, Babó Melinda, a LEADER-iroda munkatársa

Fotó: Nagy Tibor 
Kapcsolódó cikkek: