2021. augusztus 5., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A hároméves kor alatti kedvezmény egyelőre nem alkalmazható

A számtalan lakótelepi probléma közül ezúttal a kiskorúaknak bejelentett személyként való kötelezettségét, valamint a lépcsőházfelelős önkéntes alapon végzett tevékenységét próbáltuk tisztázni. Többek között arra kerestük a választ, hogy a három év alatti gyerekeket kötelező módon beszámítják-e vagy sem a rezsiköltségbe, illetve igényt tarthat-e bármilyen fizetségre szomszédaitól vagy a lakótársulás költségvetéséből a lépcsőházfelelős? 

Tömbházlakásban élő marosvásárhelyi olvasóink érdeklődtek, van-e érvényben törvényrendelet arról, amelynek alapján kiskorú gyermekeket (nulla – három év közöttieket) kivonhatnak a rezsiköltség listájáról. Az általunk megkeresett lakótársulások ügyvezetői hangsúlyozták, hogy egy időben, helyi tanácsi határozatra hivatkozva, egyes tulajdonosi társulásoknál valóban nem írták be a csecsemőket a fogyasztásba. A 2007. évi 230-as számú törvényt módosították, a 2018. évi 196-os számú, a lakótársulások megalapítását és működését szabályozó törvény pedig ilyen jellegű rendelkezéseket nem tartalmaz, és ezt minden ügyvezetőnek tiszteletben kell tartania. Az új törvény alapján 2018 szeptemberétől még ott is bejegyezték a csecsemőket a fogyasztásba, ahol azelőtt mentesítették a fiatal családokat a három év alattiak után való fizetés alól. A Lakótársulások Szövetségének Maros megyei elnöke, Dumitru Rus megkeresésünkre elmondta, annak gyakorlata, hogy a csecsemőket nem írják be a közös költségbe, jogszerűtlen. A 2018. évi 196-os törvény – mely a lakótársulások létesítését, megszervezését, működését és a közös lakófelületek ügykezelését szabályozza – egyáltalán nem tartalmaz ilyen kitételt. Aki törvényes előírásokra hivatkozva önkényesen vesz ki személyeket a közös költségek listájáról, az kihágást követ el, a csecsemő ugyanis a megszületését követően egy személynek számít. (Sz.m.: Ilyen meggondolásból példának okáért az ágyban fekvő, mozgásképtelen személyek is mentesülhetnének a lépcsőházi takarítás fizetése alól, mert ők valóban nem használják nap mint nap a lépcsőt.) A szenátus elfogadta ugyan azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a három év alatti gyerekek mentesülnének a közös költségbe való bejegyzés alól, de a képviselőház döntő fórumként ezt még nem fogadta el. A törvénykezdeményezést azzal indokolták, hogy legyen egységes a rendelkezés, mivel egyes tulajdonosi társulások a gyerekeket születésüktől kezdve beleszámítják a közköltség képletébe, máshol később kerül fel a közköltséget összegző listára a gyerek, ugyanakkor eddig is voltak olyan társulások, ahol a gyerekek hároméves koráig érvényes volt a kedvezmény. Egyelőre a javaslat a képviselőház munkabizottságának az asztalán van, amennyiben elfogadják, és megjelenik a Hivatalos Közlönyben, azt követően mentesülhetnének a szülők a három év alatti gyerekekre számított közös költségek alól.


Lépcsőházfelelősség önkéntes alapon 

Az új törvény nem ismeri el a lépcsőházfelelősi feladatkört sem, következésképpen az, aki elvállalja, nem mentesülhet a közköltség fizetése alól, illetve juttatásra sem tarthat igényt. Egyes tömbházakban tevékenykedő lépcsőházfelelősök azért a csekély ténykedésért, amit esetenként el sem kell végezzenek, úgy gondolják, alanyi jogon jár nekik anyagi juttatás, vagy egy személlyel kevesebb a rezsiköltség kiszámításánál, a többi lakó terhére. Pedig a valóságban nem jár fizetség, sem anyagi előny, ugyanis a lakótársulások működését szabályozó törvény ilyen értelemben nem rendelkezik. Az, aki a közösségért nem hajlandó önkéntes munkát végezni, leadhatja a lakók nyilvántartását, a háztömbkönyvet, és lemondhat erről az egyébként önként vállalt „funkcióról”. A tulajdonosi társulások létesítéséről szóló 2018-as kiegészített és módosított törvény értelmében a „blokkfelelősként” ismert státus fölöslegessé is vált, ilyen szerepkört egyáltalán nem ír elő a törvény. Egyes tulajdonosi társulások vezetőtanácsa a közgyűlés elé terjeszthet olyan jellegű határozatot, amely a lépcsőházfelelősöket bizonyos feladatokkal ruházza fel, de ez nem jellemző. A feladatok nagy részét át kell vállalja a tulajdonosi társulás, amelynek keretében mindenekelőtt a végrehajtó bizottságé a főszerep, ezért az elnöknek, az adminisztrátornak és a cenzornak van kiemelt szerepe, akik a rájuk bízott feladatokért a költségvetésből a közgyűlés által megszavazott anyagi juttatásban részesülnek, akárcsak a szerződéses viszonyban álló alkalmazottak.

Azok a lakók, akik szabálytalanságokat észlelnek, a tulajdonosi társulásnál írásban kell jelezzék a rendellenességeket, és amennyiben a társulás vezetősége érdemben nem intézkedik, az önkormányzat jogi, logisztikai és tulajdonosi társulásokkal foglalkozó szolgálatánál kérhetnek eligazítást a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal első emeleti irodájában – tájékoztatott Dumitru Rus elnök.

Fotó: Simon Andrea