2022. december 2., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Pénteken, 2017. március 3-án a közigazgatási palota kistermében került sor a Contenciosul actelor administrative asimilate (A közigazgatási okiratnak tekintett dokumentu- mok elbírálása) című könyv bemutatójára, a neves bukaresti kiadó, a CH Beck kiadásában. 


Pénteken, 2017. március 3-án a közigazgatási palota kistermében került sor a Contenciosul actelor administrative asimilate (A közigazgatási okiratnak tekintett dokumentu- mok elbírálása) című könyv bemutatójára, a neves bukaresti kiadó, a CH Beck kiadásában. Szerzője Emilia Lucia Cătană, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem jogi karának előadótanára, a Maros Megyei Ügyvédi Kamara tagja.
Az esemény díszmeghívottja Verginia Vedinaş, a Bukaresti Egyetem Jogi karának tanára, Románia Számvevőszékének tagja, a Drept Public (Közjog) című nagynevű folyóirat alelnöke, a Paul Negulescu Közigazgatás-tudományi Főiskola elnöke.
Az eseményen aktívan vettek részt értelmiségiek, a közigazgatásban dolgozók és szabad foglalkozásúak, Maros megyei képviselői, közöttük Lucian Goga, Maros megye prefektusa, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Nagy Zsigmond alprefektus, Ovidiu Dancu és Alexandru Cîmpean, a megyei tanács alelnökei, dr. Mircea Simionescu egyetemi tanár, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem rektora, dr. Călin Enăchescu, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem rektora, Nicolae Galdea ügyvéd, a Maros Megyei Ügyvédi Kamara dékánja, dr. Tatiana Dănescu, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem prorektora, dr. Doina David egyetemi tanár, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem prorektora, dr. Brînduşa Gorea egyetemi tanár, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem jogi karának dékánja, dr. Raul-Felix Hodoş, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási fakultásának tanára, Zoiţa Milăşan közjegyző, a Legfelsőbb Ítélőtábla és Semmítőszék közigazgatási és adózási bíróságának volt bírája, Vasile Pop, a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Iulian Badea, a Maros Megyei Területi Közigazgatási Egységek Titkárai Egyesületének elnöke, Gina Nemes, a Maros Megyei Tanács elnökének saját apparátusában működő jogi igazgatóság igazgatója, Daniela Teodora Lupei, a Vidékfejlesztési Ügynökség Maros megyei hivatalának igazgatója, Dănuţ Ştefănescu, a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója, Nadia Bîndilă, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal saját apparátusában működő jogi és közigazgatási osztály osztályvezetője, Constantin Lucreţiu Citirigă, a Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség jogtanácsosa, köztisztviselők, a területi közigazgatási egységek polgármesterei és titkárai.
Először Verginia Vedinaş mutatta be a könyvet. Értékelte Emilia Lucia Cătană egyetemi előadótanár munkáját, hangsúlyozva, hogy ez a kötet a Bukaresti Jogi Egyetemen, Verginia Vedinaş professzor koordinálásával végzett négyéves verejtékes doktorátusi tanulmányok megkoronázása.
Verginia Vedinaş professzor arra biztatta a jelenlévőket, hogy tanulmányozzák a könyvet, amely a közigazgatási jog kutatói és gyakorlói számára is támpont lehet, figyelembe véve, hogy ez a könyv első alkalommal elemzi kimerítően a közigazgatási okiratnak tekintett dokumentumok elbírálását (egy kérés megoldásának indokolatlan elutasítása, a kérések törvényes határidőn belüli meg nem válaszolása, adminisztratív szerződések).
Másodsorban Verginia Vedinaş professzor kiemelte a szerző által – az adminisztratív szerződéseknek a törvényhozási változások perspektívájából – bemutatott újdonságokat, tekintettel az új közbeszerzési és koncessziós törvénycsomagra, amelyeket a szerző alaposan és hiteles kutatóra jellemző mélységeiben elemzett, valós doktrináris hozzájárulást és törvényhozási jobbításokat nyújtva az illető szabályozási keretben. 
A továbbiakban felszólaltak Maros megye hivatalosságai, mind a prefektúra intézménye, mind a megyei tanács részéről, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir és Petru Maior egyetemek képviselői, a Maros Megyei Ügyvédi Kamara dékánja és a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (amelynek keretében működik a hazai és nemzetközi döntőbíróság, amely egyértelmű szerződési előírás megléte esetén megoldhatja a közbeszerzést érintő vitás ügyeket) elnöke; Zoiţă Milăşan, közigazgatási vitás ügyekre specializálódott volt hivatásos magisztrátusként, a Maros Megyei Területi Közigazgatási Egységek Titkárai Egyesületének elnöke, vezető köztisztviselők, polgármesterek. A felszólalók mindegyike hangsúlyozta a könyv megjelenésének fontosságát mind az egyetemek, mind a közigazgatási jogot gyakorlók: helyhatóságok, jogi területen tevékenykedő köztisztviselők, közigazgatási bírósági ügyek megoldására szakosodott ügyvédek és magisztrátusok számára.
Az esemény záróakkordjaként a szerző, Emilia Lucia Cătană összefoglalta a könyv mellett szóló döntő érveket, kiemelve mindenekelőtt a törvényhozást, a közigazgatási bíróságok doktrínáját és joggyakorlatát, a közigazgatási bíróságok jogi intézményei által végzett elemzések alapvető támpont- jaként, különös tekintettel a közigazgatási aktusokra és cselekményekre, valamint a törvény által közigazgatási okiratnak tekintett dokumentumokra. Emilia Lucia Cătană köszönetet mondott a megjelenteknek, kifejezve meggyőződését, hogy az elismerő szavak a jogi szakemberek érdeklődésének felcsigázását, ezen intézmények doktrínáinak valós gyakorlati elmélyítését szolgálják, és vállalta, hogy alkalmazza majd a jövőbeni kutatások folytatásánál az adminisztratív szerződések anyagában, illetve a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó gyakorlatban, valamint események szervezése során. 
Nem utolsósorban külön köszönetet mondott a bukaresti CH Beck kiadónak, amely aktívan részt vett az esemény megszervezésében, a könyv, illetve más alapvető jogi tanulmányok kiadásában, és amelyet megérdemelten neveznek az ország egyik legrangosabb és legmegbízhatóbb kiadójának.   (X)