2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az előre nem látható intézkedésekre figyelmeztetnek

Az uniós országok a koronavírus-világjárvány megfékezése érdekében a szabad mozgás korlátozására vonatkozó egységes intézkedéseket alkalmaznak. Az utazási korlátozásokról, a külföldre utazók teszteléséről és a karantén alkalmazásáról próbáltunk tájékozódni a konzuli hivatalok, a külügyminisztérium, illetve az Európai Unió országai által közzétett információk alapján. A román külügyminisztérium felhívja a külföldre utazók figyelmét az előzetes tájékozódás fontosságára, mivel akár órák alatt is változhatnak a beutazási feltételek. 

A járványügyi helyzet állandó változása miatt a hatóságok minduntalan a váratlan helyzetekre, a tagállamok előre nem látható válaszlépéseire figyelmeztetik a külföldre utazókat. Elöljáróban néhány európai tagállamba való utazási korlátozás közül szemelgettünk. A járványügyi kockázatot jelentő országok közé hatvan országot soroltak, közéjük tartozik többek között Magyarország, Ausztria, Bulgária, Franciaország, Olaszország, Görögország és Németország. Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) emlékeztet, hogy a 14 napos karanténkötelezettség nem vonatkozik azokra, akik legtöbb 72 órát tartózkodnak Romániában, és a határon 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel; akik igazolni tudják, hogy az elmúlt 90 napban megfertőződtek a koronavírussal, és a fertőzés kimutatása és a Romániába való belépésük között legkevesebb 14 nap telt el; akik igazolni tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni oltás második adagját legkevesebb 10 nappal a Romániába való belépésük előtt.


     Fotó: Lőrincz Imre
A karanténidőszak PCR-teszttel lerövidíthető

Magyarországon a 2020 szeptemberétől érvényben lévő megszorításokat április 8-án meghosszabbították május 22-ig, így továbbra is kötelezően 10 napos karanténba kell vonulniuk a beutazóknak. Megkeresésünkre Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusáról dr. Farkas Balázs konzul arról tájékoztatott, hogy az egyetlen lényeges változás az eddigiekhez képest, hogy immár azok a személyek, akik a Magyarországon kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Magyarországra. A karanténidőszak egyébként lerövidíthető PCR-teszttel 5 nappal az érkezés után, amelyet legalább 48 órával az első után egy második PCR-vizsgálat követ. Ha ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye negatív, a karantén időtartama véget érhet. Ha a beutazó személynek nincs magyarországi tartózkodási helye, akkor a kormány által kijelölt karanténhelyre kell mennie. A külföldről Magyarországra érkező magyar állampolgárokat karantén alá kell helyezni, kivéve, ha kettős vizsgálati eljárásnak vetik alá őket. Azok, akik egy magyar vagy angol nyelvű dokumentummal bizonyítani tudják, hogy az elmúlt 6 hónapban a Covid–19-fertőzésből felgyógyultak (pl.: a PCR-teszt eredményei, az egészségügyi szolgáltató vagy hatóság általi ellenőrzés), korlátozás nélkül beléphetnek az országba. A karanténkötelezettség alóli mentesítést csak két negatív PCR-teszt birtokában kérhetik az utasok. Az első ilyen vizsgálatként figyelembe veszik a schengeni tagállamok valamelyikében, az Egyesült Államokban vagy Kanadában végzett tesztet, de a második negatív eredményig fennáll a karanténkötelezettség. Azok, akik felgyógyultak a koronavírus-fertőzésből és ezt igazolni is tudják, hat hónapig mentesülnek a karanténkötelezettség alól. A Magyarországra történő belépést követően, amennyiben az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapította meg, öt napon belül legalább 48 óra időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett negatív PCR-teszt megléte esetén van lehetőség a karantén alóli mentességhez. A magyar hatóságok csak akkreditált laboratóriumokban készült PCR-tesztek eredményét fogadják el. A mintavétel céljából felkereshető intézmények listája a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján található. A mintavételről érdemes előre telefonon egyeztetni. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is lehetőség van koronavírusteszt elvégzésére.

A külföldről történő belépéskor nem kell külön közigazgatási határozatba foglalni a hatósági házi karantén elrendelését, hanem azt a törvény erejénél fogva automatikusan meg kell kezdeni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Magyarországra érkezőknek a határellenőrzést végző rendőrrel kell tudatniuk, hol kívánják teljesíteni karanténkötelezettségüket. Ezt követően pedig – amennyiben rendelkeznek megfelelő eszközzel – egy úgynevezett karanténszoftvert is le kell tölteniük, amelynek segítségével a rendőrség ellenőrizheti a hatósági házi karantén betartását. Azokban az esetekben, amikor a helyszíni ellenőrzés másként nem hajtható végre, a karanténra kötelezettek kötelesek beengedni a lakásukba a rendőröket. A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban. Az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra.

A külföldiek tranzitáthaladása belépéskor egészségügyi vizsgálatot követően engedélyezett, és ha nem merül fel a fertőzés gyanúja, a belépő rendelkezik a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja utazásának célját, célországát, a célországhoz utazás útvonalán fekvő szomszédos államba a belépése biztosított. A tranzitforgalom csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig.

Ötnapos házi karantén

Olaszországban a veszélyhelyzet az eddigi előrejelzések szerint július 31-ig tart, ettől függetlenül az Európai Unió tagállamaiból a beutazás lehetséges. Május 15-ig a Romániából érkező turisták, akárcsak az EGT-tagállamokból Olaszországba beutazó személyek a beutazás előtt 48 órával elvégzett PCR/antigéngyorsteszt bemutatásán, illetőleg a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál történő bejelentkezésen túlmenően kötelesek öt napig hatósági házi karanténba vonulni, mely hatósági karantén független a PCR-teszt negatív eredményétől. A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint ajánlott olasz vagy angol nyelven kitöltött teszteredményt felmutatni. Az öt nap elteltét követően a beutazott személy köteles a PCR- vagy antigéngyorstesztet megismételni, melynek negatív eredménye esetén már mentesül a további karanténkötelezettség alól.

Vakcina, negatív PCR- vagy antigénteszt

A Horvátországba utazóknak előzetesen regisztrálniuk kell. Amennyiben oltási bizonyítványt tudnak bemutatni, amely igazolja, hogy a Covid–19-vakcina második adagját több mint 14 nappal az utazásuk előtt megkapták, mentesülnek a vizsgálattól és az elkülönítésre vonatkozó követelmények alól. Ha egyetlen oltást kaptak, több mint 14 nappal a határátlépést megelőzően, antigénteszttel mentesülnek a karantén alól. A jelenleg „zöld” besorolású, közvetlenül uniós tagállamokból vagy schengeni társult országokból és régiókból érkező utazók (állampolgárságuktól függetlenül) korlátozás nélkül léphetnek be Horvátországba – áll az EU https://reopen.europa.eu/hu honlapján. Feltétel, hogy az utazók ne mutassanak Covid–19-betegségre utaló jeleket, és ne legyenek kapcsolatban fertőzött személlyel. Minden olyan 7 év feletti utazóra, aki állampolgárságától függetlenül nem „zöld” besorolású országból vagy régióból érkezik, az Európai Bizottság által közzétett, az Európai Unió tagállamai által kölcsönösen elismert gyors antigéntesztek jegyzékében szereplő SARS-CoV-2 esetében az indulás előtti negatív PCR-teszt vagy gyors antigéntesztre vonatkozó követelmény vonatkozik. A vizsgálatokat az érkezést megelőző 48 órán belül el kell végezni. A 10 napnál hosszabb horvátországi tartózkodás esetén az utolsó vizsgálattól számított 10 napon belül második vizsgálatot kell végezni. Azok a személyek, akik az elmúlt 180 napban kilábaltak a Covid–19-ből, mentesülnek a negatív vizsgálati eredmény közlésére és az önelszigetelésre vonatkozó kötelezettség alól. A felépülés bizonyításához az utasoknak pozitív PCR- vagy antigénvizsgálati eredményt, vagy az elmúlt 180 napban orvos által kiállított helyreállítási igazolást kell kapniuk. Minden olyan utazónak, aki állampolgárságától függetlenül nem „zöld” besorolású országból vagy régióból érkezik, és nem végez indulás előtt negatív PCR-tesztet vagy antigéngyorstesztet, karanténban kell maradnia mindaddig, amíg meg nem kapja a Horvátországban végzett PCR- vagy gyors antigénteszt eredményét. A „zöld” besorolású országból vagy régióból érkező azon utazók, akik késedelem nélkül áthaladnak a kiemelt kockázatot jelentő országokba vagy régiókba, nem kötelesek negatív PCR-vizsgálati eredményt mutatni a SARS-CoV-2 tekintetében, és nem maradnak karanténban, amennyiben bizonyítani tudják, hogy csak átutaznak. A regisztráció nyomán az utazás bejelentéséről szóló igazolást a jármű szélvédőjére kell kihelyezni a határon való átkelés megkönnyítése végett.

Védőoltással és PCR-vizsgálattal kiváltható a karantén

Május elsejétől 31-éig karanténkötelezettség alól mentesülnek azok a Romániából Bulgáriába utazók, akik a védettséget igazoló dokumentummal bizonyítják a védőoltást, amelytől eltelt 14 nap, átestek a fertőzésen, és ezt 180 napnál nem régebbi dokumentummal, illetve 15 napos antitestteszttel igazolják. Amennyiben egyik sem érvényes, indulás előtti negatív PCR-vizsgálat indokolt, amit az érkezés előtt 72 órán belül el kell végezni. Bulgáriában a bolgár állampolgároknak és az állandóan vagy hosszú távon ott lakóknak, valamint családtagjaiknak, akik nem mutatják a PCR-teszt negatív eredményét, 10 napos kötelező karantént kell vállalniuk. A karanténidőszak a belépéstől számított 24 órán belül elvégzett PCR-vizsgálat negatív eredményét mutató dokumentum bemutatásával fejezhető be.

Negatív Covid–19-vizsgálat és regisztráció

A sárga zónába sorolt Németország az utazáskorlátozások keretében minden légi utasra kötelezővé tette az indulás előtti negatív Covid–19-vizsgálatot, amit az érkezés előtt 48 órán belül el kell végezni. Elfogadott vizsgálatok: PCR, TMA, LAMP, gyors antigénteszt. Az antitestteszteket nem fogadják el, az 5 évesnél fiatalabb gyermekek pedig mentesülnek. A vizsgálati eredményt nyomtatott vagy elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani. A bizonyítványt személyre kell szabni (beleértve a vizsgált személy nevét, címét, születési idejét); német, angol vagy francia nyelven kell kitölteni; a bizonyítéknak tartalmaznia kell a vizsgálati módszert és a vizsgálati eredményt; a vizsgálati eredményt orvosnak vagy elismert laboratóriumnak kell hitelesítenie. Az „új variáns területekről” és a „magas előfordulási gyakoriságú” területekről érkező utazókra szigorúbb szabályok vonatkoznak. Aki a belépést megelőző 10 napon ezen területek valamelyikén járt, a belépést követően köteles bizonyítani a negatív vizsgálati eredményt vagy a megfelelő orvosi igazolást. Akik a belépést megelőző 10 napon belül „kockázati területen” tartózkodtak, Németországba érkezve 10 napos karanténba kerülnek.

A karanténidőszak lerövidíthető egy második PCR-teszttel legalább 5 nappal az érkezés után. Ha a vizsgálat eredménye negatív, a karantén időtartama véget érhet.

Az emberek bizonyos csoportjai mentesülnek a karantén kötelezettsége alól, az egyes szövetségi államok szabályzatai szerint. Akik a belépést megelőző 10 napon belül kockázati területen voltak, kötelesek digitálisan regisztrálni, a koronária vizsgálatát végezni, és a szövetségi állam előírásaitól függően karanténba vonulni. Ha kivételes esetekben nem lehetséges a digitális regisztráció, az utasoknak ehelyett papíron kell kitölteniük a regisztrációt. 

Negatív PCR- vagy antigénteszt 

A román külügyminisztérium honlapján április 29-én frissített információk szerint az Ausztriába való beutazást megelőző 72 órán belül online regisztrálni kell a https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html  honlapon a Pre-Travel-Clearance https://entry.ptc.gv.at/ oldalon német vagy angol nyelven, és a határátlépéskor felmutatni a regisztráció elfogadásának elektronikus vagy nyomtatott változatát. A beutazás feltétele az azt megelőző 72 órában készült negatív PCR- vagy az azt megelőző, 48 órában készült negatív antigéntesztről szóló orvosi igazolás (vagy német/angol nyelvű teszteredmény). 

Amennyiben a beutazáskor nem áll rendelkezésre a negatív teszt, 24 órán belül pótolni kell. Tíz év alatti kiskorúakra nem alkalmazzák az előírást. A belépés után minden személynek kötelezően és a saját költségén 10 napos karanténba kell vonulnia, melyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR- vagy antigénteszt birtokában hagyhatnak el. 

A tesztek költségét is a beutazó állja. A belügyminisztérium honlapján található információk szerint a teszt elvégzését igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell a tesztelt személy nevét, születési dátumát, a mintavétel dátumát és időpontját, az eredményt (pozitív vagy negatív), a tesztet végző személy aláírását, az egészségügyi intézmény pecsétjét, kódját vagy QR-kódját.

A beutazási szigorítások a turistákra is vonatkoznak. Ha az ingázók nem magas fertőzöttségi mutatóval rendelkező EU/EGT országokból, valamint Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marinóból, a Vatikánból utaznak be, a mindenkori belépés időpontját megelőző legfeljebb (órára és percre pontosan) 7 napban készült negatív PCR- vagy antigénteszt birtokában léphetnek be. A beutazóknak tudniuk kell igazolni azt, hogy a belépést megelőző 10 napban a felsorolt országokban tartózkodtak. 

A járványügyi óvintézkedések betartását az ország területén szigorúan ellenőrzik, a büntetések akár 1.450 euróig is terjedhetnek. A beutazási szigorítások alól mentesülő kategóriák a külügyminisztérium https://www.mae.ro/node/51982 honlapján tájékozódhatnak. Bővebb információkkal az utazási korlátozásokról az Európai Unió https://reopen.europa.eu/hu honlapján vagy a román külügyminisztérium honlapján szolgálnak.