2020. február 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Április 25–26-án szervezték meg az erdélyi római katolikus főegyházmegyei VI. kreativitásvetélkedőt a plébánia éve tematikával.


Április 25–26-án szervezték meg az erdélyi római katolikus főegyházmegyei VI. kreativitásvetélkedőt a plébánia éve tematikával. A vetélkedő ötlete 2009-ben az egyházmegye millenniuma idején született, amikor a hivatalos ünneplések aktív szereplőivé próbálták tenni a szervezők a diákokat is. Az Erdély-szerte – elsősorban katolikus, de minden más vallású érdeklődő diáknak – meghirdetett versenyre szinte 600 diák érkezett Maros, Kolozs, Kovászna, Fehér megyéből, a Hargita és Hunyad megyeiek alkotásaikat postán küldve el vettek részt a vetélkedőn. A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Katolikus Teológiai Líceum diákjai révén jelen voltak Bakó, Beszterce-Naszód és Brassó megyei diákok is. Nemcsak a versenyzők száma növekedett a korábbi évekhez képest, hanem a részt vevő iskoláké is. A tíz versenykategória kialakításával szinte minden lehetséges kreatív képesség alkalmazására volt lehetőség. A jelentkezők színdarabot mutattak be, szavaltak, zenéltek, táncoltak, sportoltak, plakátjaikat, rajzaikat, fotóikat, rövidfilmjeiket mutatták be, illetve megpróbálkoztak az alkotás örömével az irodalmi kreativitás kategóriában. A versenykategóriák közös mozzanata volt, hogy minden alkotás, tevékenység a plébániához, a plébániai élethez kötődött.

Az ünnepélyes megnyitón a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében a versenyzőket a főszervező felkérésére köszöntötte a helyi önkormányzat részéről Peti András alpolgármester, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum részéről dr. Bálint István igazgató, az Erdélyi Római Katolikus Főegyházmegye részéről dr. Marton József nagyprépost, a Keresztelő Szent János-plébánia részéről Hajlák Attila atya.

A versenyzők teljesítményét szakértői zsűrik értékelték s díjazták. A részt vevő diákok minden kategóriában életkoruknak megfelelő korcsoportokban versenyeztek, s a díjazás is a kategóriákon belül, korcsoportonként történt, így a szervezők nagyjából 300 díjat oszthattak ki a szombat esti szentmisét követő díjkiosztó ünnepségen. Talentum különdíjat a tánc, rajz és zene kategóriában kaptak a versenyzők, az ETV különdíját a film kategóriában ajánlotta fel, az Art Hobby pedig a rajz kategóriában. Bár a vetélkedőn a marosvásárhelyi diákok voltak többségben, a távolról érkezők arányban jobban teljesítettek. A 160 díjból 66-tal jutalmazták a helybeli diákok teljesítményét, 44 díjat a 99 más településről érkezett versenyző vitt el. A középiskolák közül az első helyre a Bolyai Farkas Elméleti Líceum került 24 díjjal. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes (14), a gyulafehérvári Majláth Guszáv (7) és a marosvásárhelyi Művészeti Líceum (7), majd a marosvásárhelyi 7-es számú (5), a Dr. Bernády György (5) és a nagyernyei általános iskola (5) következett.

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia és a Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében, a Maros Megyei Tanács, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Marosvásárhelyi 7. Számú Általános Iskola társszervezésében a marosvásárhelyi és közeli hitoktatók, a katolikus osztályból a segítő diákok igyekeztek zökkenőmentessé tenni a vetélkedőt. A más megyékből érkezők ismerkedhettek városunkkal, megtekinthették ugyanakkor a Maros Művészegyüttes bemutató előadását is.

A vetélkedő jelen szakasza újra csak a Tanügyminisztérium engedélyével került megszervezésre, aminek megtartása a vetélkedő elfogadottságának egyik fontos jele. A szervezés anyagi hátterét a szervezők és társszervezők mellett Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap mellett több támogató is biztosította: a kolozs-dobokai főesperesi hivatal, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia, a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, a Caritas, a Talentum Alapítvány, az Art & Hobby üzlet, a Verbum kiadó, az ETV, a Focus Business Catalog, a Timko, illetve magánszemélyek.

A hagyomány folytatásaként a szervezők 2015 áprilisáben a főegyházmegyei pasztorációs tervben megfogalmazódó tematikában szervezik majd meg a vetélkedő hetedik fordulóját.

Dr. Tamási Zsolt