2022. augusztus 18., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Örülnek, de kételyeik is vannak

 Öt Maros megyei település jut hozzá beruházási pénzekhez a fejlesztési minisztérium által kezelt alapokból. A megyébe érkező 44,3 millió lejből Mezőpanitban, Fehéregyházán és Búnon, Dózsa Györgyben és Szászrégenben végezhetnek oktatásfejlesztési beruházásokat, míg Marosludason a művelődési házat bővítik, korszerűsítik.


A mezőpaniti iskola udvarán épül meg az új komplexum

Fotó: Gligor Róbert LászlóMezőpanit önkormányzata 2019-ben nyújtott be pályázatot a hazai regionális operatív program (POR) kiírására, hogy egy többfunkciós épület megépítése révén két olyan hiányt orvosoljon, amely nemcsak a községben, hanem térségében is gondot jelent. Bodó Előd Barna polgármester örömét fejezte ki, amiért elnyerték a kezdeményezés közel hétmillió lejes támogatását. „A térségünk számára ez egy fejlesztési pont, és örülünk, hogy a minisztérium is úgy látta, hogy a Mezőség ennek a részének szüksége van erre a projektre” – mondta el a Népújság megkeresésére az elöljáró.

 A hatezer lakosú nagyközség öt településén mintegy 600 diák tanul, akiket iskolabusszal beszállítanak a községközpontba, hogy ők is élvezhessék a Kádár Márton Általános Iskola nyújtotta lehetőségeket. Négy évvel ezelőtt a községvezetés elindított egy sportfejlesztési elképzelést, ennek első lépéseként a paniti iskola udvarán egy műfüves labdarúgópályát építettek, beindult a focioktatás is a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia marosszéki alközpontja révén, de nemcsak fociról lehet beszélni, hanem más sportágakat is támogatnak. Hiányzik azonban a községben egy sportcsarnok, amelyet időjárástól vagy évszaktól függetlenül tudnának használni a gyerekek, így a községvezetés által benyújtott projekt egyik eleme egy 250 férőhelyes lelátóval rendelkező sportterem megépítése lenne, amelyet a diákságon kívül a fiatalok és mások is használhatnának. Az épületegyüttes másik részében egy két-három helyiségből álló oktatási egység, egy tanműhely kap helyet, amely az 5-8. osztályosok számára egyfajta szaktudást tud átadni az iskolai oktatás keretében fa- és fémmegmunkálás és egyéb szakterületeken. Mellette egy korszerűen felszerelt előadóterem is helyet kap. Az elméleti és gyakorlati szakoktatás révén a gyerekek olyan szakmai, műszaki alapismereteket kapnának, amelyek a későbbiekben segíthetik őket a pályaválasztásban, esetleg szakmunkásképző felé irányulnak, hiszen szakmunkásból mindig hiány van. Ugyanúgy délutáni programok keretében akár a felnőttoktatást is segíteni tudja majd a tanműhely és tanterem, és esetleg később más szakterületekre, akár labortevékenységekre is kibővítenék a kínálatot. A paniti iskolaudvaron megépülő intézmény, amely kibővíti az okatási keretet és sportolási lehetőséget is biztosít, nemcsak a községbeli diákok, hanem a térség számára is hiánypótló lesz.

Elvetették, majd jóváhagyták

Dózsa György község négy pályázatot nyújtott be a POR kiírására, amiből három óvoda építésére meg is ítélték a támogatást. A negyedik projektet a lukafalvi Rákossi Lajos Általános Iskola bővítésére készítették, hogy a meglévő iskolát négy-öt szaklaboratóriummal és sportteremmel bővítsék ki. Elméletileg egy ugyanakkora, ezer négyzetméteres felületű beruházásról van szó, mint a meglévő iskola. A 6,9 millió lejes terv támogatását azonban visszautasították, mivel a községben két általános iskolába járnak a gyerekek (Lukafalván a magyar, Nagyteremiben a román tagozatosok), és külön-külön egyik esetben sincs meg az előírt gyereklétszám, csak együtt. Ezért csak a lukafalvi iskola gyerekeire jutó támogatási arányt, mintegy négymillió lejt biztosította volna a minisztérium, a hiányzó 2,9 millió lejt a községnek kellett volna hozzátennie – magyarázta lapunknak Iszlai Tibor polgármester, aki a döntést megfellebbezte, hiszen úgy érzi, hogy a községbeli gyerekeknek is jár egy ilyen beruházás, de nem lenne szükséges mindkét iskola mellé egy-egy új épületet felhúzni, illetve nem lenne gazdaságos fenntartani. Ugyanis a községnek van iskolabusza, amellyel a teremi iskolából is öt perc alatt át tudják szállítani a tanulókat a lukafalvi intézménybe.  A polgármester fellebbezését elfogadták, azzal a feltétellel, ha a község „beszáll” a közel hárommillió lejes önrésszel a projektbe. Közben a tervet az önkormányzat benyújtotta az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) is, de mivel itt rengeteg projekt van, esélytelennek látják azt, hogy innen egyhamar forráshoz jussanak. Ezért elfogadták a minisztérium feltételét, és örülnek annak, hogy a POR alapjaiból mégis támogatni fogják a beruházást.

Nem tudni, hogy miből gazdálkodhatnak

Mivel még nem látta a támogatási szerződést, Iszlai Tibor számára még mindig kérdés az, hogy bár az eredményközlésben 6,5 millió lej van feltüntetve, megkapja-e a teljes összeget a község, vagy csak az eredeti elképzelés szerint, a 2,9 millió hiányával. A több év alatt megtakarított pénzüket a másik három óvoda építésére megnyert pályázatok önrészére fordították, így egyelőre a községvezető nem lát lehetőséget arra, hogy idén pénzt tudnának biztosítani a lukafalvi munkálatokra is. Esetleg még időközben megtakaríthatnak valamennyit, de ez egyelőre nyitott kérdés – részletezte a községvezető.

Csak óvatosan az örömmel

 Mindkét polgármesternek van már negatív tapasztalata a beruházások megvalósítása terén, ezért nem hallgatták el félelmeiket. A mezőpanitiak készen állnak arra, hogy amint aláírják a szerződést, lépjenek is a beruházás érdekében: el kell elkészíteni a kivitelezési tervet, majd közbeszerzési eljárás révén kiválasztani az építőcéget, ezért az is megtörténhet, hogy a bürokratikus eljárások miatt akár egy-két évet is csúszhat a kivitelezés. A megítélt pályázati támogatás nagyjából fedezi a projekt költségvetését, az önkormányzatnak többnyire a tereprendezéssel kell hozzájárulnia a megvalósításhoz, de időközben megváltozhatnak az árak, ami problémákat eredményez – fejtette ki Bodó Előd Barna.

 Iszlai Tibornak is vannak fenntartásai: a tervek megvannak, ezért a minisztériumi szerződés aláírása után el is indíthatják a közbeszerzési eljárást a kivitelező cég kiválasztására, de nem egyszerű építőt találni, hiszen az árak „el vannak szaladva”, és a legtöbb cég kevesli a jóváhagyott költségvetési kereteket, és nagyobb nyereség reményében jelenleg nem tolonganak a munkálatokért.