2021. április 10., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az EU új európai partnerségeket hoz létre

A Bizottság tíz új európai partnerség létrehozását javasolta az Európai Unió, a tagállamok és/vagy az ipar között. A cél a zöld, klímasemleges és digitális Európa felé való átmenet felgyorsítása, valamint az európai ipar ellenállóbbá és versenyképesebbé tétele. Az EU közel 10 milliárd euró összegű finanszírozást fog biztosítani, amelyet a partnerek legalább ezzel megegyező összegű beruházással fognak kiegészíteni. 

Ez az együttes ráfordítás várhatóan további beruházásokat mozgósít az átmenet támogatására, és hosszú távon kedvező hatást gyakorol a foglalkoztatásra, a környezetre és a társadalomra. A javasolt intézményesített európai partnerségek célja a fertőző betegségekre való uniós felkészültség és reagálás javítása, hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású légi járművek kifejlesztése a tiszta légi közlekedés számára, a megújuló biológiai nyersanyagok energiatermelésben való felhasználásának támogatása, Európa vezető szerepének biztosítása a digitális technológiák és infrastruktúrák terén, valamint a vasúti közlekedés versenyképesebbé tétele. A tíz partnerség, amelyek közül néhány meglévő közös vállalkozásokra épül, a következő: 

1. Globális egészségügyi EDCTP3. Ez a partnerség új megoldásokat kínál a szubszaharai Afrikában a fertőző betegségek jelentette teher csökkentésére, és megerősíti a kutatási kapacitásokat az ott és világszerte megjelenő fertőző betegségekre való felkészülés és reagálás érdekében. Célja, hogy 2030-ig legalább két új technológiát fejlesszen ki és vezessen be a fertőző betegségek kezelésére, és 30 országban legalább 100 kutatóintézetet támogasson az ismételten megjelenő járványok elleni további egészségügyi technológiák kifejlesztésében. 

2. Innovatív egészségügyi kezdeményezés. Ez a kezdeményezés hozzá fog járulni egy egész EU-ra kiterjedő egészségügyi kutatási és innovációs ökoszisztéma létrehozásához, amely elősegíti a tudományos ismeretek kézzelfogható innovációkká alakítását. Kiterjed majd a megelőzésre, a diagnosztikára, a kezelésre és a betegségek kezelésére is. A kezdeményezés hozzá fog járulni az európai rákellenes terv, az új európai iparstratégia és az európai gyógyszerstratégia célkitűzéseinek eléréséhez. 

3. Kulcsfontosságú digitális technológiák. Ezek magukban foglalják az elektronikai alkatrészeket, azok tervezését, gyártását és rendszerbe történő integrálását, valamint a működésüket meghatározó szoftvereket. E partnerség átfogó célja, hogy támogassa valamennyi gazdasági és társadalmi ágazat digitális átalakulását és az európai zöldmegállapodást, valamint támogassa a mikroprocesszorok következő generációjára irányuló kutatást és innovációt. A processzorokra és a félvezető-technológiákra vonatkozó európai kezdeményezésről szóló, 20 tagállam által aláírt nyilatkozattal, a hamarosan létrejövő mikroelektronikai szövetséggel és egy esetleges új, közös európai érdeket szolgáló fontos projekttel együtt, amelyet a tagállamok vitatnak meg az áttörést jelentő innováció előmozdítása érdekében, ez az új partnerség hozzá fog járulni a versenyképesség és az európai technológiai szuverenitás növeléséhez. 

4. Körforgásos bioalapú gazdaság. Ez a partnerség jelentős mértékben hozzá fog járulni a 2030-ra vonatkozó éghajlatpolitikai célkitűzések eléréséhez és a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség előkészítéséhez; az európai zöld-megállapodással összhangban növelni fogja a termelési és fogyasztási rendszerek fenntarthatóságát és körforgásos jellegét. Célja a biomassza fenntartható beszerzésének és bioalapú termékekké való átalakításának a fejlesztése és terjesztése, valamint a bioalapú innováció regionális szintű bevezetésének támogatása a helyi szereplők aktív bevonásával, illetve a vidéki, part menti és peremterületek újjáélesztése céljából. 

5. Tiszta hidrogén. Ez a partnerség felgyorsítja a tiszta hidrogéntechnológiák európai értékláncának kidolgozását és bevezetését, hozzájárulva a fenntartható, széntelenített és teljes mértékben integrált energiarendszerekhez. A hidrogénszövetséggel együtt hozzá fog járulni a klímasemleges Európa megteremtését célzó hidrogénstratégiában szereplő uniós célkitűzések megvalósításához. Középpontjában a tiszta hidrogén előállítása, forgalmazása és tárolása, valamint a nehezen szénteleníthető ágazatok – például a nehézipar és a nehézteher-szállítási megoldások – ellátása áll majd. 

6. Európai partnerség a tiszta légi közlekedésért. Ez a partnerség a forradalmi kutatási és innovációs megoldások fejlesztésének és alkalmazásának felgyorsításával elindítja a légi közlekedést a klímasemlegesség felé. Célja az új energiaforrásokkal, hajtóművekkel és rendszerekkel rendelkező, rendkívül hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású repülőgépek következő generációjának fejlesztése, valamint a versenyképesség és a foglalkoztatás javítása a légi közlekedési ágazatban, ami különösen fontos lesz a helyreállítás szempontjából. 

7. Az európai vasút Ez a partnerség felgyorsítja az innovatív technológiák – különösen a digitális és automatizálási technológiák – kifejlesztését és alkalmazását a vasúti rendszer radikális átalakítása és az európai zöldmegállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A versenyképesség javítása révén támogatni fogja Európa technológiai vezető szerepét a vasút területén. 

8. „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (ATM 3). A kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa az európai légiforgalmi szolgáltatás technológiai átalakítását, hozzáigazítva azt a digitális korhoz, hogy az európai légtér a világ leghatékonyabb és leginkább környezetbarát légterévé váljon, valamint hogy támogassa az európai légi közlekedési ágazat versenyképességét és helyreállítását a koronavírus-válságot követően. 

9. Európai partnerség az intelligens hálózatokért és szolgáltatásokért. Ez a partnerség támogatni fogja az intelligens hálózatok és szolgáltatások technológiai szuverenitását az új európai ipari stratégiával, az új uniós kiberbiztonsági stratégiával és az 5G eszköztárral összhangban. Célja, hogy segítsen megoldani a társadalmi kihívásokat, és lehetővé tegye a digitális és zöldátállást, valamint támogassa azokat a technológiákat, amelyek hozzájárulnak a gazdasági fellendüléshez. Lehetővé teszi továbbá az európai szereplők számára, hogy fejlesszék a 6G rendszerek technológiai kapacitásait, amelyek a jövőbeli digitális szolgáltatások alapját képezik 2030-ig. 

10. Metrológia. E partnerség célja, hogy felgyorsítsa Európa globális vezető szerepét a metrológiai kutatás terén, olyan önfenntartó európai metrológiai hálózatokat hozzon létre, amelyek célja az új innovatív termékek támogatása és ösztönzése, a társadalmi kihívásokra való reagálás, valamint a közpolitikák alapjául szolgáló szabályozások és szabványok hatékony megtervezésének és végrehajtásának lehetővé tétele. 

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Európában akkor vagyunk a legjobbak, amikor együttműködünk. Ez különösen fontos a digitális átalakulás kihívásainak kezelése szempontjából. Ez a téma mindannyiunkat érint, és nem áll meg a nemzeti határokon. Ugyanez igaz az éghajlatváltozásra. A ma javasolt partnerségek erőforrásokat mozgósítanak annak érdekében, hogy közösen aknázzuk ki a digitális technológiákat, nem utolsósorban a zöldátállás érdekében.” Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos szerint: „A koronavírus-járvány jelentette kihívás még sürgetőbbé tette azt a régóta fennálló törekvésünket, hogy a kutatást és az innovációt jobban használjuk az egészségügyi vészhelyzetek, az éghajlatváltozás és a digitális transzformáció kezelésére. Az európai partnerségek lehetőséget kínálnak arra, hogy minden uniós polgár érdekében együtt reagáljunk, irányítva a mélyreható gazdasági és társadalmi átalakulásokat.” Thierry Breton, a belső piacért felelős uniós biztos a következőket tette hozzá: „Az innovációba való befektetés a technológiai fejlődés élvonalába és a stratégiai kapacitások fejlesztésébe való befektetés. Meg kell ragadnunk a kulcsfontosságú fejlődő technológiák, például a mikroprocesszorok és a félvezetők nyújtotta lehetőségeket, hogy Európa globális szinten élen járhasson a digitális innovációban. Ezek az új közös megközelítések kulcsfontosságúak lesznek ahhoz, hogy támogassák iparunkat digitális és zöld törekvéseink megvalósításában.” Adina Vălean közlekedéspolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az uniós partnerségek központi szerepet fognak játszani a mobilitási és közlekedési ágazat zöld- és digitális kettős átállásának előmozdításában. Ahhoz, hogy törekvéseink valósággá váljanak, forradalmi technológiákat kell kifejlesztenünk, amelyek kibocsátásmentes hajókat és repülőgépeket eredményeznek, ki kell fejlesztenünk és be kell vezetnünk az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitást, és lehetővé kell tennünk a hatékonyabb és korszerűbb forgalomirányítást.” 

A következő lépések 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 187. cikke alapján készült, kilenc közös vállalkozás létrehozásáról szóló egységes alap-jogiaktusra irányuló rendeletjavaslatot az Európai Unió Tanácsa fogadja el az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzul- tációt követően. Az EUMSZ 185. cikkén alapuló, a metrológiai partnerségre vonatkozó külön javaslatot a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően az Európai Parlament és a Tanács közös határozattal fogadja el. 

Háttér-információk 

Az európai partnerségek a Horizont Európa, az EU új kutatási és innovációs programja (2021–2027) által biztosított megközelítések. Céljuk a köz- és magánforrások mozgósítása révén javítani és felgyorsítani az új innovatív megoldások fejlesztését és elterjedését a különböző ágazatokban. Hozzájárulnak továbbá az európai zöldmegállapodás célkitűzéseihez, és megerősítik az Európai Kutatási Térséget. A partnerségek a köz- és magánszférabeli partnerek széles köre előtt nyitva állnak, például az ipar, az egyetemek, a kutatószervezetek, a helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű közfeladatot ellátó szervek, valamint a civil társadalmi szervezetek, köztük alapítványok és nem kormányzati szervezetek előtt.


Az Európai Bizottság sajtóközleménye