2020. július 13., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A világon mintegy 200 állam

és több mint 2.000 nép létezik. És a 200 államalkotó többségnek a felelőssége az, hogy a többi 1.800 nép megőrizhesse a kultúráját, és jól érezze magát a saját országában – idézte a kölni egyetem kurd nemzetiségű professzorát Kincses Előd ügyvéd az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakcióközi Munkacsoportja minapi strasbourgi záróülésén, amelynek napirendjén a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) megszüntetésének ügye is szerepelt.

Kincses Előd hétfői sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy miután ismertette az egyetem történetét, vázolta a jelenlegi helyzetet, és elmondta, hogy számos pert indítottak azért, hogy elérjék az egyetemi charta módosítását, kicsikarva az 1-es törvény vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartását. Azonban a román igazságszolgáltatás elfogadta a MOGYE vezetőségének azt az érvét, hogy ők az egyetemi autonómia alapján úgy fogalmazzák meg a chartát, ahogy akarják, s emiatt sorozatban veszítették el a pereket, annak ellenére, hogy a tanügyi törvény határozottan leszögezi, hogy az egyetemi autonómiát kizárólag a törvények és az alkotmány tiszteletben tartásával lehet működtetni. Kincses szerint az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) sem volt hajlandó megállapítani, hogy a charta ezen tiltó rendelkezései diszkriminálóak, mert a klinikai gyakorlatokat, más gyakorlatokat, a szemináriumokat és az államvizsgát kizárólag román nyelven teszik lehetővé. 


Nincs utánpótlás

„Most ott tartunk – jelentette ki –, hogy tételesen is engedélyezik az angol nyelv használatát ezeken a tevékenységeken, ahol a magyar nyelv használata tilos. Eddig csak hallgatólagosan használták az angol nyelvet, hiszen a külföldi diákok nem ismerték a román nyelvet, viszont jól fizettek, tehát szemet hunytak afelett, hogy nem a román nyelvet alkalmazzák ezeken a gyakorlatokon. 

Azzal pedig, hogy nem engedik a magyar nyelvű gyakorlatokat, a magyar csoportoknak a létrehozását, nincs szükség tanársegédre. Egy-egy tanársegédet ott tartanak, de nem lehet szelektálni. Van például nyolc román tanársegéd, közülük a legtehetségesebb vagy akinek a legjobb a rokoni kapcsolata, az lesz professzor. Ezzel szemben a magyaroknál nincs meg ez a szelekciós lehetőség. 


Fordítógéppé degradálták a magyar oktatókat 

A legújabb fojtogató határozatnak azt nevezte, hogy a magyar oktatók kizárólag a román tételeket lefordítva és a román tanárok által használt bibliográfiára hivatkozva vizsgáztathatnak. Vagyis fordítógéppé degradálták a magyar oktatókat. Mint mondta, ennek az is a következménye, hogy nincs értelme annak, hogy a magyar oktatók magyar nyelvű jegyzeteket, magyar nyelvű szakkönyveket adjanak ki, hiszen ezeket a diákok nem használhatják. Ez az ördögi ötlet is a magyar nyelvű oktatás ellehetetlenítését célozza. 


Fegyelmi eljárás 29 oktató ellen

Elmondta azt is, hogy miután ezt a diszkriminatív határozatot meghozták, a magyar diákok és oktatók nem voltak hajlandók elfogadni, és nem a román tételek lefordított változatából és kizárólag a román professzorok által megadott bibliográfiából vizsgáztak, hetekig bizonytalan volt, hogy elfogadják-e vagy sem a diákok vizsgaeredményeit, és 29 oktató ellen fegyelmi eljárást indítottak.

Kincses szerint a teremben jelen levő, mintegy 120 személy érdeklődéssel hallgatta az előadását, támogató hozzászólások hangzottak el, és nem csak Tőkés László, Sógor Csaba és a felvidéki Csáky Pál részéről. Kincses külön említette Josep-Maria Terricabras katalán képviselő, az intergroup egyik társelnökének a hozzászólását, aki azt mondta, hogy „a nyelv védelme a kultúra védelme, ez a béke nyelve”, és Umberto Ecót idézte, aki szerint Európa nyelve nem az angol, hanem a fordítás, amiből az anyanyelvek tisztelete következik. Mivel Terricabras már nem vállal újabb mandátumot, arra kérte utódait, hogy továbbra is kövessék figyelemmel a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzést.

A Népújság kérdésére, hogy azonkívül, hogy meghallgatták, lesz-e valamilyen hatása ennek az eseménynek, Kincses kijelentette: született egy elvi határozat általában a nyelvhasználatról, az anyanyelvi oktatás és kultúra támogatásáról. Ennek azonban nincs kötelező érvénye, csupán ajánlás jelleggel bír.