2020. április 8., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jóváhagyták Maros megye 2020-as költségvetését

Csütörtökön Péter Ferenc elnökletével soros ülését tartotta a Maros Megyei Tanács, melynek legfontosabb döntése a 2020-ra szóló megyei költségvetés elfogadása volt. A büdzsé összeállításakor három alapelvet tartott szem előtt a megyei önkormányzat: egyrészt, hogy folytatni lehessen minden eddig elkezdett beruházást, másrészt további megyei útszakaszok korszerűsítését, illetve a megyei tanács és az összes alárendelt intézmény számára a működéshez szükséges források biztosítását. 

Fotó: Megyei Tanács


A csütörtöki soros ülésen 14 napirendi pont szerepelt, ezek közül a legfontosabb a költségvetés elfogadása volt, hiszen minden intézmény tudja, hogy mekkorák lesznek a működési költségek. Ezzel elindíthatók a versenytárgyalások és azok a procedúrák, amelyekkel kijelölik a szolgáltatásokat végző cégeket. 

900 millió lejből gazdálkodhat a megyei tanács

Maros megye általános költségvetésének bevétele idén közel 800 millió lej. Ehhez hozzáadódik az előző évek költségvetési többlete 101,5 millió lej összegben. Így a megye összesen 900,12 millió lejből gazdálkodhat. Ebből a keretből 647,9 millió lejt (72%) tesznek ki a működési költségek, 252 millió lejt (28%) fordíthat fejlesztésekre a megyei önkormányzat.  A fejlesztési keretből 122,27 millió lejt tesznek ki az uniós projektekre elkülönített források. Azoknál a beruházásoknál ugyanis, amelyek megvalósítására európai uniós támogatást nyert a megyei tanács, a munkálatok költségét csak utólag térítik meg az uniós hatóságok, így a beruházás teljes költségét saját forrásból kell fedezni. Amint az Európai Unió visszafizeti az összegeket, ezeket az alapokat más beruházások elindítására lehet majd fordítani. 

A következő uniós támogatással megvalósuló projektek szerepelnek a költségvetésben: a Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum felújítása – 9 millió lej; a Kultúrpalota felújítása – 4,4 millió lej; a 151B és 142-es jelzésű, Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei utak korszerűsítése – 104,2 millió lej; a 106-os jelzésű, Szentágota és Segesvár közötti megyei út felújítása – 600 ezer lej. Az állampolgároknak nyújtandó szolgáltatások egyszerűsítését célzó intézkedések a Maros Megyei Tanács szintjén – 1,2 millió lej; Vénusz – Együtt a biztonságos életért! – 431 ezer lej; Team-Up: Előrelépés az alternatív gyermekgondozás minőségében – egymillió lej.

A fejlesztések, beruházások terén a következő  fontosabb tételek szerepelnek a költségvetésben: a Maros Megyei Klinikai Kórház és a dicsőszentmártoni kórház 22 millió lejt kap beruházásokra, az összeg fele saját bevételekből, a másik fele kormányzati forrásokból származik, a marosvásárhelyi repülőtér fejlesztésére 25,8 millió lej van elkülönítve, a kulturális intézmények 2,8 millió lejt fordíthatnak fejlesztésekre, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 1,95 millió lejt kapott beruházásokra és 52 millió lej van elkülönítve a megyei utakra nagyobb beruházásokra. 

100 millió lejes deficit

– Idén az állami költségvetésből 100 millió lejjel kevesebbet kaptunk a működési költségekre, mint amennyire szükségünk van. A törvény értelmében ezeket a kiadásokat biztosítanunk kell, és ezt meg is tesszük, így a saját bevételeink és a költségvetési többletből származó összeg egy részét ezekre a kiadásokra fordítjuk. Továbbá folytatjuk az előző évben megkezdett beruházásokat és gondoskodunk az európai uniós projektek megva- lósításához szükséges összegekről is. Így amíg nem kerül sor költségvetés-kiigazításra, nem tudunk új beruházásokat indítani. Ilyen körülmények között is folytatjuk a megyei utak korszerűsítését. A 2020-as évre a tavalyi 141 millió helyett csak 101 millió lejt különítettünk el a megyei utak karbantartására, javítására és korszerűsítésére. Folytatjuk a tavaly elkezdett nagyobb útügyi munkálatokat, illetve öt híd felújítását, újjáépítését kezdjük el idén.  Ezeknek a beruházásoknak az összértéke eléri a 70 millió lejt. Folytatjuk az egészségügyi intézmények fejlesztését is, a Maros Megyei Klinikai Kórház beruházásai közül a legfontosabb az onkológiai klinika felújítása. Orvosi eszközökre viszont kevesebb jut idén. Jelenleg 700 ezer lejt különítettünk el eszközökre, tavaly 5 millió lejt fordítottunk erre – emelte ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

– Az előző évben a kormány lakosonként 450 lejes kvótát osztott le a megyének, idén ez 275 lej. Ha számítást végzünk, hogy milyen csökkenést jelent ez 680 ezer emberre, érzékelhető, hogy számottevő a különbség. A héából visszaosztott összeg is kisebb 41 millió lejjel. Van egy fontos ígéret, amely a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot érinti: a júliusi költségvetés-kiegészítésnél pótolják ezeket az összegeket, ugyanis a kormány az évi 125 millió lejes költségvetésnek csupán a 19 százalékát, 26 millió lejt biztosított az intézmény működtetésére, holott a törvénynek megfelelően 90 százalékot kellett volna. A hiányzó összeget saját forrásból kell fedezni, de remélhetőleg a júliusi költségvetés-kiegészítésnél ez változik. A Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság a megye legnagyobb intézménye, közel 3000 ellátottal és gondozottal.

Dr. Pokorny László megyei tanácsos, a marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ igazgatója is erre az áldatlan helyzetre reflektált, és köszönetét fejezte ki a megyei tanács vezetőségének, hogy a források biztosításával a beutaltakat el tudták látni, s minden alkalmazottnak biztosított egyelőre a havi bére. 

2,4 millió lej civil szervezeteknek 

Az elfogadott költségvetés magában foglalja a civil szervezetek számára kiírt pályázatok költségvetési keretét is. A megyei tanács idén 2,4 millió lejt fordít vissza nem térítendő támogatásokra, kulturális, egyházi, szociális, sport- és ifjúsági tevékenységek finanszírozására.