2020. augusztus 8., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szokatlan környezetben, az iskola sportpályáján tartották a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium tanévnyitó ünnepségét, ahol a több mint ezer diák akkora négyszöget alkotott, amit nehéz volt szemmel átfogni. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond


Szokatlan környezetben, az iskola sportpályáján tartották a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium tanévnyitó ünnepségét, ahol a több mint ezer diák akkora négyszöget alkotott, amit nehéz volt szemmel átfogni. 
A magyarázatot a megváltozott körülményekre Mátéfi István iskolaigazgató fogalmazta meg, utalva a többéves álomra, az iskola felújítására. Az idén nyáron elkezdődött munka egy időre kellemetlenségekkel jár, ami megértést és áldozatot igényel diákok, szülők, tanárok részéről egyaránt. Annál nagyobb lesz viszont az elégtétel, amikor a felújított épületet birtokba vehetik – tette hozzá. Megköszönte az áldozatkészséget, a türelmet, valamint a szülők megtisztelő bizalmát, hogy a Bolyai iskolába íratták gyermeküket. 
 „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog” – idézte Szentgyörgyi Albert gondolatait az iskola szerepéről, jelentőségéről. Beszámolt arról, hogy a 2017–18-as tanév végi megmérettetéseken nagyon jól teljesítettek az iskola diákjai. A nyolcadik osztályt végzettek átmenési aránya százszázalékos, az érettségizőké 99,5 százalékos volt. Hangsúlyozta a fő célt is, az előző években elkezdett minőségi oktatás folytatását. Megemlítette, hogy főépület minden osztálytermében új táblák, vetítőgépek, számítógépek segítik a pedagógusokat és diákokat a korszerű oktatási tevékenységben. A sportpályán folytatódott a felújítás, elkészült a kivilágítás, amiért köszönetet mondott a támogatóknak. Az iskolai évet 40 osztály kezdi 1126 diákkal, a két előkészítő osztállyal az elemi osztályok száma hétre emelkedett. A négy V-VIII. mellett 29 középiskolai osztálya van a Bolyai líceumnak. 
 „Legyen öröm a mindennapi munka, tevékenységeteket kísérje az alkotás izgalma, tudásvágyatok legyen határtalan, és szeressétek azt, amit mindennap kell teljesíteni” – kívánta a diákságnak az igazgató, kollégáinak pedig kitartást kíván a kihívásokkal teli év során.
A nap örömét beárnyékolja az augusztusi sürgősségi kormányrendelet, amely szerint a magyar tagozat elemi osztályaiban az alsó tagozatos tanárok nem taníthatják a román nyelvet. Az igazgató elsietettnek és megalázónak nevezte, hogy a rendelet közzététele előtt nem egyeztettek a szakemberekkel, és úgy véli, a megoldás a kormányrendelet visszavonása lehet. 
Hármas örömről szólt Benedek Zsolt, a Református Kollégium igazgatója. Először is a soron levő felújítási munka okozta gondokra, de annak eredményére, a korszerű iskolaépületre is utalt, amelynek a diákok és tanárok lesznek a haszonélvezői. Amíg megvalósul, összefogással lehet a nehéz időszakot átvészelni – tette hozzá. 
Üdvözölte az első ötödik református osztályt, amely többéves várakozás után indult. Harmadik örömforrásként az egészségügyi asszisztensképző iskola új épületét említette, amely jó körülményeket biztosít a hallgatóknak. Szeressétek az iskolát! – biztatta a diákokat, és könnyű, gyors beilleszkedést kívánt a nagy családba, amely a sportpályán felsorakozott.
Dr. Kovács Irén Erzsébet üdvözletét Fodor József tolmácsolta. Az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára köszönetet mondott a tanintézmény oktatói közösségének az elmúlt tanévben hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett munkájáért, a versenyek szervezésében vállalt szerepéért, a diákok felkészítéséért, a tankönyvírásért, -értékelésért és -fordításért. Gratulált a szülőknek, hogy felismerték annak szükségességét, hogy partnerként az iskola mellé álljanak, a diákoknak pedig azt kívánta, hogy maradjanak továbbra is lelkes, tanulni vágyó vidám fiatalok. Köszönetet mondott továbbá az iskola vezetőségének, hogy a nyár folyamán vállalta a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum megszületésének felügyeletét, és ígéretet tett, hogy az államtitkárság továbbra a romániai magyar oktatás jobbá és elviselhetőbbé tételén dolgozik. 
Marian Marius alhadnagy a rendőr-felügyelőség üzenetét tolmácsolta. 
László Ildikó a szülői egyesület tiltakozását olvasta fel az elemi osztályos románoktatásra vonatkozó kormányrendelet ellen. 
Hajdú Zoltán aligazgató ismertette az új osztályok vezetőit és a diákjait, majd felolvasta valamennyi alsó tagozatos pedagógus és az osztályfőnökök nevét.
Az ünnepségen pénzjutalomban részesült Portik Sándor Szilárd, az érettségi vizsgán legjobb eredményt elért végzős diák. Díjazták továbbáa társiskolában legtöbb barátot szerzett középiskolásokat, Czerán Zsoltot és Horváth-Kovács Mátyást. 
Az ünnepég imádsággal és az iskolalelkész, Márton Előd áldásával zárult, majd fellépett a Bolyai-Zenekör és a Rocksuli diákzenekar.