2020. október 23., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Négy városban végez képességfelmérő tesztet a Caritas

A kisgyermekeknél fennálló fejlődési rendellenességeket, lemaradásokat feltáró Bayley-teszt elvégzésére ad lehetőséget négy helyszínen – Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen – a Gyulafehérvári Caritas. A teszt lehetőséget kínál az 1–42 hónap közötti kisgyermekeknél az esetleges fejlődési lemaradás feltérképezésére, szükség esetén átfogó vizsgálat elvégzésére. A felmérés játékos formában öt képességterület (értelmi, megértési és kifejezési képesség, illetve finom- és nagymozgás) fejlettségi szintjéről nyújt képet.

Pápay Kinga szociálpedagógus, a Gyulafehérvári Caritas udvarhelyi korai nevelő- és fejlesztőközpontjának szakembere lapunk érdeklődésére elmondta, a Bayley-tesztet a kisgyerekek fejlődési szintjének felmérésére dolgozták ki, és 1969-re vezethető vissza. Ez a harmadik, átdolgozott változat 2006-ban látott napvilágot. Világszerte sikeres képességfelmérő módszer, amelynek a fő célja az 1–42 hónapos csecsemők, kisgyerekek esetleges fejlődési lemaradásának a feltérképezése, képet ad arról, hogy egy gyerek a korának megfelelő ütemben fejlődik-e, illetve szükséges-e további, átfogó vizsgálat. A tesztnek van egy teljes verziója, illetve egy szűrő változata. Amit a Caritas szakemberei végeznek, rövidített változat, negyven percet, 

legtöbb egy órát vesz igénybe, a teljesebb verzió ennél jóval hosszabb, mintegy két és fél órás. 

– A felmérés végén rálátásunk lesz arra, hogy a fejlődési késés kockázata az adott gyereknél magas, mérsékelt vagy alacsony. Ha mérsékelt vagy magas, elbeszélgetünk a szülővel, és javasoljuk a teszt részletesebb módját, elsősorban azokra a területekre fókuszálva, amelyeknél az eredmények szerint gond lehet. A képességterületek, amelyeket figyelünk a felmérésnél, a kognitív képességek, tehát az értelmi, az értő és a kifejező kommunikáció fejlődése, a mozgáson belül a finom-, illetve nagymozgás. Fontos hangsúlyozni, hogy a felmérés során minden játékos formában történik, nem orvosi vizsgálatszerű,  hiszen fontos, hogy a gyerek fel tudjon szabadulni – mutatott rá a Caritas szakembere.

A teszt elvégzését követően egy értékelő ívet állítanak össze a szülők számára, illetve beszélgetésre is sor kerül, ahol elmagyarázzák nekik, mit tapasztaltak, a különböző területeken melyek a gyerek erősségei, gyengeségei. Mint mondta, fontos kiemelni, hogy a Bayley-teszt nem alkalmas diagnosztizálásra, arra sem, hogy a szülő például meggyőződjön arról, hogy a gyereke autista-e vagy sem. A teszt elvégzésével esetleg megállapítható, hogy vannak arra utaló jelek, de utólag átfogó neurológiai kivizsgálás szükséges. 


Ebben az életkorban hatékonyan korrigálható a lemaradás

Pápay Kinga kifejtette, azoknak a szülőknek ajánlják elsősorban a Bayley képességfelmérő tesztet, akik otthon azt tapasztalják, hogy valamely területen a gyerekük le van maradva a kortársaitól, vagy akár a családban. A nagyobb gyerek például három-négy évesen már mondatokban beszélt, de a kisebbik annyi idősen alig köt össze egy-két szót. A szülő sok esetben érzi, hogy valami talán nincs rendben, kialakul benne egyfajta bizonytalanság, és ezekben az esetekben nagyon hasznos a teszt. A szakember hozzátette, számtalanszor volt rá példa, hogy a szülő aggódva érkezett, és meg tudták nyugtatni, hogy a gyerekénél a kifejező kommunikáció terén van ugyan enyhe lemaradás, de csekély, otthon elvégzendő gyakorlatokat javasoltak, és pár hónap alatt szépen behozta a lemaradást a gyerek.

De arra is volt példa, hogy a szülő érezte, valami nincs rendben, de sokáig azzal nyugtatta magát, hogy majd elnövi a gyerek. A felmérés nyomán javasolták, hogy menjenek el gyerekorvoshoz, pszichológushoz, és sajnos kiderült, hogy autizmus-spektrumzavar áll fenn nála.

A Bayley képességfelmérő teszt a gyerek 3 és fél éves koráig végezhető el, a szakember szerint ez az életszakasz alkalmas a korai beavatkozásra. Tudni kell, hogy minden képességnek megvan a maga időszaka, amikor leginkább fejlődik, ezért fontos, hogy abban az életkorban a megfelelő ingerekkel találkozzék a gyerek. Ebben az időszakban, ha valami rendellenesség adódik, igen sikeresen lehet dolgozni, hatékonyan korrigálhatók az egyes lemaradások.

A képességfelmérést erre képzett szakemberek végzik, egy évvel ezelőtt a Caritastól egy ötfős csapat vett részt egy magyarországi képzésen, tehát Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is van erre képzett munkatárs. A Caritas szakemberei folyamatosan fogadják azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik szeretnék elvégeztetni a képességfelmérő tesztet, előzetes bejelentkezés végett a 0725-355-638 vagy a 0735-735-151 telefonszámot kell hívni.

Érdeklődésünkre, hogy az eddig elvégzett felmérések során melyek a leggyakoribb rendellenességek, Pápay Kinga elmondta, azt tapasztalják, hogy nagyon gyakori az idegrendszeri éretlenség, a viselkedésbeli, magatartásbeli eltérések, illetve a megkésett beszédfejlődés. Ugyanakkor egyre több az autizmussal diagnosztizált gyerek is.


Nagy szükség lenne a védőnői hálózatra

A szakember hozzátette, összességében nézve a rendszert, nagy szükségét érzi a védőnői hálózat országos szintű kiépítésének, elsősorban vidéki környezetben lenne rendkívül hasznos, hiszen a védőnő nagyon korán találkozik a családdal, a gyerekkel, és felismerhetné az esetleges lemaradást. Mint mondta, a tapasztalat az, hogy annak ellenére, hogy folyamatosan próbálják felhívni a figyelmet a korai fejlesztés szükségességére, kapcsolatban vannak családorvosokkal, gyerekorvosokkal, kórházban dolgozó szakemberekkel, sok szülő nehezen vesz tudomást ezekről a lehetőségekről, mert úgy gondolja, nem neki szól. Hamarabb fel kellene ismerni az esetleges gondokat, mert mire elérik az iskoláskort a gyerekek, már késő, olyan gondokkal küszködnek, amelyeket ha 2-3 éves korában felismertek volna, és elkezdték volna a korrigálását, jobb eredményeket lehetett volna elérni, és könnyebben venné az akadályokat az iskolában.