2020. augusztus 8., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közúti áruszállítás

A közúti szállításra vonatkozó szabályok reformjának célja, hogy megakadályozza a tisztességtelen versenyt az ágazatban, és jobb munkakörülményeket biztosítson a járművezetők számára.

A Parlament július 8-án szavazott a reformokról, amelyek célja, hogy javítsák a sofőrök munkakörülményeit, egyértelműsítsék a sofőrökre vonatkozó szabályokat, és fellépjenek a tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szemben. Ugyanis hiába létezik már ezekre vonatkozó uniós szabályozás, nehéz azokat betartatni, és túl sok a kiskapu.


Hosszabb pihenőidő a sofőröknek

Az új szabályok megerősítik, hogy a rendszeres heti pihenőidőt, ami legalább 45 óra, a sofőröknek a járművön kívül kell tölteniük, a szállást pedig a munkáltatónak kell fizetnie.

A járművezetők jogában áll az is, hogy három-négy hetente visszatérjenek otthonukba, természetesen a munkarendjüktől függően.

Ehhez persze fontos, hogy a járművezetők megbízható módon rögzítsék az olyan adatokat, mint például a gépjárművek határátkelési helye és ideje. Ebben segít majd az intelligens menetíró készülék.


Menetíró készülék 

• a vezetési idővel, a szünetekkel és a pihenőidővel kapcsolatos adatokat, valamint a készenléti időt és a vezető által vállalt egyéb munkákat rögzíti 

• beszerelése kötelező a 3,5 tonnát meghaladó tömegű (áruszállító) járművekbe. 


A sofőrök kiküldetése

Az új szabályok egyik fő célja, hogy egyensúlyt teremtsenek: jobb szociális és munkakörülményeket a sofőrök számára, miközben biztosítják a fuvarozók számára a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát.

A reform megszabja, hogy a járművezetőkre milyen esetekben nem érvényesek a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályok, és mikor nem tartoznak a kiküldött munkavállalók kategóriájába. 

Kiküldött munkavállalónak  számít az, aki a munkáltató kérésére ideiglenesen valamely más országban látja el a feladatát.

A szabályok emellett tisztázzák, hogy a gépjárművezetők miként részesülhetnek az „ugyanazon helyen elvégzett ugyanolyan munkáért ugyanolyan bért kell fizetni” elv jelentette előnyökből.


Tisztességes verseny az ágazatban

A versenyt torzító úgynevezett postafiókcégek jelensége ellen is fellép a reform: a fuvarozó székhelye és az elvégzett tevékenységei közötti kapcsolatot szorosabbra kell fűzni, a nemzetközi szállításban részt vevő teherautóknak legalább nyolchetente egyszer vissza kell térniük a vállalat központjába. (A „postafiókcégeket” azért hozzák létre, hogy hasznot húzzanak a tagországok közötti bérkülönbségekből.)

Ami a fuvarozó saját országán kívüli, egy másik tagállam nemzeti piacán végzett szállítást illeti (ez az úgynevezett kabotázs), érvényben maradnak a mostani szabályok, amelyek szerint hét napon belül legfeljebb három szállítási művelet végezhető. A szisztematikus kabotázs megelőzéséért azonban négynapos úgynevezett várakozási időszak kerül bevezetésre, csak ezt követően lehet ugyanannak az országnak a területén ugyanazon járművel kabotázsműveletet végezni. Ennek ellenőrzéséhez nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés és az információk megosztása a hatóságok között.

A szabályokat kiterjesztik a nemzetközi fuvarozásban használt kisteherautókra (a 2,5 tonnát meghaladó könnyű haszongépjárművekre) is.

Az EP és a Tanács már korábban előzetes megállapodást kötött a részletekről.

(Forrás: EP – friss hírek)