2020. április 8., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Vasárnap este a marosvásárhelyi Vártemplomban vette kezdetét az ökumenikus imahét, melynek alapigéjéül Pál apostolnak a korintusiakhoz írt II. levele 5. részének 14–20. közötti versét választották. 


Vasárnap este a marosvásárhelyi Vártemplomban vette kezdetét az ökumenikus imahét, melynek alapigéjéül Pál apostolnak a korintusiakhoz írt II. levele 5. részének 14–20. közötti versét választották. Az imahét első igehirdetője Sebestyén Péter, a Szent Imre plébánia római katolikus lelkésze volt. 
A Vártemplomban Marosvásárhely történelmi egyházainak gyülekezeteiből sokan gyűltek össze, bár korántsem annyian, mint évekkel ezelőtt, amikor az orgona köré is székeket kellett felsorakoztatni, hogy mindenki ülőhelyet kapjon. Lehet, a téli időjárás, a csúszós utak és járdák miatt sokan nem vállalták a kimoccanást, vagy az is közrejátszott, hogy a református hívek megoszlottak két rendezvény között, hiszen a Kultúrpalotában ez időben zajlott az Égjen a láng! keresztény ifjúsági fesztivál. Azt a feltevést már leírni sem merem, hogy csökkent volna az érdeklődés e nagyszabású, igazán jól bevált kezdeményezés iránt, amely évente egyszer az ökuménia jegyében valóban összefogja és közelebb hozza egymáshoz a különböző felekezetű híveket. 
Aki fontosnak tartotta az együttlétet és a közös imádkozást, feltöltődve jött ki a templomból, hiszen Sebestyén Péter római katolikus plébános olyan prédikációval lepte meg a hallgatóságot, amely minden keresztény ember számára megszívlelendő. 
Az est házigazdái, a vártemplomi gyülekezet Bíró Jenő csejdi lelkipásztort kérte fel, hogy az istentiszteletet követő szokásos művészi részt zenével, énekkel színesítsék. A felkérésnek becsülettel tettek eleget, a közismert karvezető, előadó két társával együtt igazi zenei csemegével szolgált. 
Hétfőn este az alsóvárosi református templomban Papp Noémi evangélikus lelkész szolgált, ma este a Szabadság utcai Szent Imre-plébániatemplomban pedig Lőrincz István református lelkész. Szerdán a kövesdombi unitárius templomban Nagy József Levente református lelkész, csütörtökön a Szent Kozma és Damján római katolikus templomban Nagy László unitárius lelkész, pénteken a Vártemplomban Papp László római katolikus lelkész, szombaton a Gecse utcai református Kistemplomban Balázs Ferenc katolikus lelkész, a záró-istentiszteleten a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban Csenteri Levente református lelkész hirdeti Isten igéjét.