2020. február 22., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Befejezetlen felújítások, hiányzó tankönyvek, foghíjas osztályok

A napokban néhány marosvásárhelyi iskolában tájékozódtunk a szeptember 9-én kezdődő tanévre való előkészületekről. Az összkép lehangoló, ha arra gondolunk, hogy a 21. században milyennek kell lennie egy iskolának. Bár nem a külalak határozza meg egy tanintézményben az oktatás színvonalát, mindenképpen ízlésformáló hatása van annak, ha a külsőségekben nem egy málladozó falú, összetöredezett lépcsőkön, járdákon megközelíthető, elrothadt ablakkeretekkel a világba néző épületről van szó. Pedig még van ilyen megyeközpontunkban, és úgy tűnik, hogy a polgármesteri hivatal nem áll a helyzet magaslatán az iskolák belső és külső tereinek javítását, korszerűsítését illetően. 

Utolsó simítások a Református  Kollégium régi épületszárnyán
 Fotó: Nagy Tibor


A jócskán megkopott, az idő által megviselt iskolaépületek közül erre az évre a Papiu Ilarian Főgimnázium külső tatarozása szerepel a felújítási tervek között. A Szász Adalbert Sportlíceumban a sportpályák felújítását irányozták elő, a Romulus Guga Általános Iskolában a folyosók és a lépcsőház tatarozását, a Traian Vuia szaklíceumban egy új fodrász- és kozmetikai gyakorlóműhely berendezését, négy iskolában pedig egy vagy több illemhely felújítására korlátozódnak a tervezett felújítások – olvasható a polgármesteri hivatal sajtóosztályától kapott kimutatásban. Hogy ebből mi valósult meg? Nos, a fodrászműhelyben elkezdődött a munka, de iskolakezdésre a jelek szerint nem készül el, és körutunk során több helyen is abbahagyott munkákkal találkoztunk. 

Félbemaradt felújítás 

A Dr. Bernády György Általános Iskola udvara sokkal barátságosabb lett, amióta az udvar felőli megbomlott falat újravakolták, festették. Elégedettek mégsem lehetnek, hiszen a téli nagy felbuzdulás után, amikor a helyi tanácsosok és a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóságának képviselői kiszálltak a helyszínre, a pincék tatarozásával elkezdődött az épület teljes belső felújítása, aztán sajnos abbamaradt – mondja Kupán Edit igazgatónő. Amikor az osztályok szintjére értek volna a munkával, az iskola vezetősége arra kérte az építőket, hogy a munkatelepet jól szigeteljék el, hogy ne zavarja az oktatást. A megbízott építkezési vállalkozó szerint a kérés teljesítése túlságosan nagy beruházást igényelt volna, ezért a szünidőre halasztották a folytatást, amire sajnos már nem került sor. A folyosók és a lépcsőház felújítása nem készült el az Avram Iancu szakközépiskola tulajdonában levő épületben sem, ahol a 16 felsős osztályból 15 tanul. Az iskolákért felelős igazgatóságon azt a választ kapták, hogy nincsen pénz. A Bernády iskolában, amelynek diákjai kiválóan szerepeltek a képességvizsgán (románból, matematikából és magyarból voltak tízes osztályzatok is), szeptember 9-től a magyar és a román tagozaton évfolyamonként két-két osztályban kezdik el a több mint 800 diák oktatását. 

A szülők bevonásával szépítik az előkészítő osztályt


Önerőből a négy előkészítő osztályt és a logopédiatermet festették ki, a parkett csiszolását a szülők vállalták, az iskola a lakkot tudta biztosítani. Márton Izabella tanítónőnek ottjártunkkor a szülők és kisdiákok segédkeztek. 

Az igazgatónő szerint abban az esetben, ha a pénzzel az iskola gazdálkodhatna, és nem a polgármesteri hivatal szervezné meg a versenytárgyalásokat, sokkal gazdaságosabban tudnák a rendelkezésükre bocsátott összeget felhasználni. 

A nagyobb biztonság érdekében terveik között szerepel, hogy a Dózsa György utca felőli főbejáraton csak kártyával lehessen belépni a tanintézménybe, a szülők és gyermekek számára a másik bejáratot tartják fenn, ahol reggel és szünetekben kapus lesz, máskor csengetnie kell annak, aki be szeretne jutni az intézménybe. 

A folyosókat kifestették, a bútorzatot nem kapták meg 

A Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskolában a polgármesteri hivatal által megbízott cég alkalmazottai a folyosókat és a lépcsőházakat tanév közben kifestették, de az újonnan kialakított illemhely befejezésére már nem került sor. Az elmúlt évekkel ellentétben az osztálytermek felújítására nem kaptak festéket, lakkot, ezt önerőből kellett megoldani. 

Kezdésre készen a 7-es iskolában


Mint a többi iskolákban, elsősorban a kezdő osztályok termeit újították fel, a többiben csak javítottak, ahol szükség volt – tájékoztatott Körtesi Sándor iskolaigazgató. Hét szabad osztálytermüket az iskola két épületében az új tanévben is a Bolyai alsó tagozatos osztályainak a rendelkezésére bocsátják. 

Az iskola kerítését is felújította a polgármesteri hivatal, de csak a fronton, ahol a játszóteret kialakították, az udvar többi részén, ahol megrongálódott, súlyos és veszélyes betonlapokból áll a kerítés, nem javítottak. 

Gond van a bútorzattal is, az elmúlt tanév kezdetén, amikor megkérdezték, hogy mire van szükségük, a kezdő osztályoknak egyszemélyes padokat, székeket, szekrénykéket kértek, de azóta sem kapták meg.

Az idei tanévtől egy-egy előkészítő és egy-egy ötödik osztály indul mind a román, mind a magyar tagozaton, még maradt néhány hely a magyar tannyelvű előkészítő osztályban. 

Az iskolában működik a Második esély elnevezésű program különböző korúaknak, húsz-húsz személlyel mindkét tagozaton, akiknek az írás-olvasást tanítják. 

A tanintézmény az idén nyerte el a „természetbarát iskola” címet. Mivel vannak figyelemzavaros, nagyobb mozgás- és speciális nevelési igényű kisdiákok, a finn példából kiindulva egy árnyékos szabadtéri sarokban kinti „osztályt” alakítanak ki, ahol fatuskó asztal mellett babzsákokon ülve tarthatnak meg olyan órákat, ahol a magyarázat a fontos, és a diákok levezethetik energiájukat, hogy figyelni tudjanak, ugyanis lengőhinták és lengődeszkák is lesznek, amelyeket szintén szabadon használhatnak tanóra közben. A krétás táblát a szomszédos garázs hátoldalára erősítik. A tervet cégek és magánszemélyek is támogatják.

Hiányzó tankönyvek 

A tankönyvekkel kapcsolatosan a Bernády iskola könyvtárosnője elmondta, hogy egy részük már az iskolában van, és amikor sorra kerülnek, a többit is elszállítják a tanfelügyelőség raktárából. A hetedik osztályok esetében azonban gond van. Az idegennyelv-könyveket megrendelték, a román tagozaton néhány tankönyv biztosítva lesz, de a magyar tagozat számára szükségesekre még a rendelést sem adhatták le, mert nem volt mire. Ezt erősítette meg a 7-es iskola igazgatója is, aki hozzátette, hogy a hatodik osztályok számára az idén jelent meg a rajzkönyv, ami azért is fontos, mert rajzórán művészettörténeti ismereteket is tanítanak. Zenéből továbbra sem lesz tankönyvük a hatodik osztályosoknak sem.

A Traian Vuia Szakközépiskola asztalosműhelyében minden feltétel adott 
Fotó: Nagy Tibor


Kevés a diák 

A gyermekhiány néhány iskola kivételével szinte minden tanintézményt érint. A szakoktatásra berendezett tanintézeteket különösképpen. Ez a legnagyobb gond a Marosvásárhely egyik legszebb övezetben levő szakközépiskolában is, amely immár három tanintézmény összevonásával működik. A Traian Vuia Technológiai Líceum olvasztotta magába a vegyipari és az építészeti iskolaközpontot. A líceumi osztályokban nem teltek be a meghirdetett helyek, így mindössze egy kétnyelvű számítástechnikusi és egy kétnyelvű bútortervező-technikusi osztályt indítanak, ahova még vesznek fel jelentkezőket. A szakiskolában is kevés a jelentkező az asztalos, ipari kémia, ipari gázvezeték-szerelő szakokra. A magyar tannyelvű kőműves – festő, mázoló osztálynak csak a kőműves szakára jelentkezett tíz diák, a másik mesterséget senki nem választotta, oda is lehet még jelentkezni – mondta Adela-Cristina Ciulea, az iskola igazgatónője. Tanárokban nincsen hiány, jól képzett, I-es tanügyi fokozattal rendelkező pedagógusok tanítanak, a mesterek is fokozati vizsgával rendelkező, tapasztalt szakemberek. A jól felszerelt asztalosműhelyben Fărcaş Zaharie műhelyvezető mutatja be a korszerű famegmunkáló gépeket. Az iskola készen áll a tanévkezdésre, a termekben még júliusban festettek a polgármesteri hivatal által biztosított anyagból.

Az idén két diákjuk tette le sikeresen az érettségit, s bár az első években a többiek is jól haladtak, XII. osztályban megtorpantak, mert túl nehéznek ítélték a követelményeket, és volt, aki nem is próbálkozott az érettségivel – panaszolta az igazgatónő. Mindez a szakérettségi bevezetésének fontosságát igazolja, ami feltehetően megnövelné a szakközépiskolák vonzerejét. 

Előkészületek a kinti osztály berendezéséhez


Korszerű, elegáns környezet 

…várja a Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjainak egy részét, ha a régi szárny felújítása befejeződik. 

Benedek Zsolt igazgató szerint a tetőzet hátráltatta a munkát, de haladnak azzal is, és az épületben még néhány ajtó és ablak cseréje van hátra. A régiek helyére azok mintájára készült, nagyon elegáns, szép, új nyílászárókat tesznek, és tágas, szép osztálytermeket és mellékhelyiséget alakítottak ki minden emeleten. A földszinten a Református Kollégium igazgatósága, titkársága és a tanári szoba követi egymást, ezzel szemben lesznek a cikluskezdő osztályok, hogy az új diákok szem előtt legyenek – jegyzi meg az igazgató. A kollégiumiak mellett bolyais osztályok is helyet kapnak az új szárnyban, akárcsak a szemben, a volt orvosi rendelő helyén kialakított, és immár zárt folyosóra nyíló termekben. Az általános iskolai osztályokat új bútorokkal és digitális táblával szerelik fel, és folyamatban van a többi osztálynak szükséges bútorzat beszerzése is. 

A Református Kollégium alsós osztályai továbbra is a Forradalom utcai épületben működnek, a Kogălniceanu utcai felújított épületben pedig a három posztliceális egészségügyi osztály tanul. Az igazgató szerint a szakiskoláról nem mondtak le, ami bonyolult folyamat, de dolgoznak azon, hogy megvalósuljon. Érdeklődésünkre Benedek Zsolt hozzátette, hogy elégedettek az idei végzősök eredményeivel, és a továbbiakban is minőségi oktatásra törekednek. 

Érdeklődésünkre elmondta, hogy a főépület felújítását szakaszonként fogják elvégezni, ha minden feltétel adott lesz. A Bolyai utcára néző szárnnyal kezdik, majd a Bolyai parkra nézővel, és végül a Sáros utcára néző szárny következik. Előzetes számítások szerint a munkálatok két-három évet vesznek igénybe.