2021. szeptember 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Június 28-án az ákosfalvi sportterem lesz a színhelye az első nemzetközi helyi termékek mustráját és vásárát biztosító rendezvénynek, melynek házigazdája a községi önkormányzat.

Június 28-án az ákosfalvi sportterem lesz a színhelye az első nemzetközi helyi termékek mustráját és vásárát biztosító rendezvénynek, melynek házigazdája a községi önkormányzat.
A Kárpát-medencei együttműködés jegyében született széles körű partnerségi megállapodás kiemelt célja a hagyományteremtő szándékkal létrehozott Önellátó Marosszék elnevezésű, közösségalapú vállalkozásfejlesztési program indítása. A magyarországi Magyar Termékház Hálózat EU-s élelmiszer-innovációs projektje alapján a cél a határon átnyúló vállalkozói együttműködés olyan mederbe terelése, amely a hagyományos Hangya típusú szövetkezés korszerű alkalmazását tekinti prioritásnak, hogy a marosszéki három kistérségi társulás összefogásával hozzájáruljon a népfőiskolai mozgalom gyökereihez visszavezethető termelőiskola (tangazdaság) – termékház típusú szolgáltatási struktúra kialakításához Székelyföld térségében. 
A közösségi cél azon őstermelők, családi agrárgazdaságok és vállalkozások fórumának megteremtése, amely a Nyárádmente 
„Murokországa” számára megvalósíthatóvá teszi a helyi termék/hűtőház és termelőiskola első mintaprojektjének kivitelezését a régióban. A termelőkre nehezedő piaci verseny óriási nyomása mellett folyamatosan csökken a fizetőképes kereslet, ezért a viszonteladói csatornák rövidre zárásával olyan, a helyi erők összefogását segítő gazdasági környezet kialakítása szükséges, amely a helyi termékek átlátható forgalmazásának kontrollját a lokális társadalom felügyelete alá vonja.
 Az értéklánc alapú (termék-pályás) szövetkezés alapfeltételeinek újrateremtése érdekében a társadalmi részvételt és konszenzust támogató partnerségi szándéknyilatkozat aláírói sokrétű és ugyanakkor célirányos, kiegészítő és egymást erősítő együttműködés részfeladatait helyezték kilátásba. 
A helyi termelés és a helyi termékek piacának fejlesztésére irányuló térségi kezdeményezés koordinációját a Mentor Transsylvania Club és magyarországi partnere, a Mentor Tanácsadók és Partnereik Klubja Kft. vállalta fel a Magyar Termékház Hálózattal való szoros együttműködés keretében. További partnerek: Ákosfalva község önkormányzata, a LAM mikrohitel Rt. helyi kirendeltsége, a Fókusz Öko Központ egyesület, a szovátai Maros Közbirtokosság valamint Magyarországról az Omnipack Csomagolástechnikai Klaszter, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért, a Megújuló Hangya 2010 Szövetkezet, a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület és a Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft.  
Brendus Ede