2019. augusztus 21., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Javában folyik a nagyszabású felújítás a Marosvásárhelyi Református Kollégium

és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum impozáns műemlék épületén. Jó hír, hogy az épületegyüttes egyik részében, a volt tanári lakásoknak és orvosi rendelőknek helyet adó C3-as épületrészben befejezték a felújítást, s vakáció után hat osztály modern, korszerű termekben kezdhette meg a második félévet. A munkálatok menetéről Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója nyilatkozott. 

Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója


Hamarosan elkészül a kollégiumi épületrész

– Hogyan állnak a kollégiumi rész felújításával, a belső munkálatokkal, mert a külső falakon már látszik, hogy új köntöst öltött magára az épület.

– Tudni kell, hogy a kollégium épülete két részből áll, egyik a Sáros utca felőli rész, amit 1802–1803-ban építettek, a másik az udvar felőli rész, amit 1956–57-ben toldtak a régihez. A két épületet összeillesztették, s az illesztéseknél idővel repedések alakultak ki. Az épület udvar felőli részét meg kellett erősíteni, mert statikailag nagyon meggyengült. Ez a konszolidáció komoly és igényes munkát igényelt, egyes közfalakat eltávolítottak, a boltíveket megerősítették, a vakolatot leverték, körülbelül 32 ezer téglát cseréltek ki, s lebontott kéményekből nyert téglákkal helyettesítették. 

Miután a konszolidáció megtörtént, az osztálytermeket újítják fel. Tehát folyamatosan dolgoznak a földszinten, az első és a második emeleten egy időben. Jelenleg belül vakolnak, a könnyűáramot beszerelték, a vezetékek be vannak helyezve. A kollégiumi épületrészben teljesen kicserélik a nyílászárókat, az udvar felől ez már meg is történt. Most készítik az osztálytermek új ajtóit. 

A második emeleten március végéig befejeznek tíz osztálytermet, s reméljük, hogy április végére a bentlakási rész belső felújítása is befejeződik. Ezt követően kezdik el a tető cseréjét, amit a nyári vakációra időzítettek, tekintettel arra, hogy ezt a munkát iskolaidőben biztonsági okokból sem lehet elvégezni, továbbá a munka alatt szükség lesz az udvarra. 


Kényszermegoldás a felújítás idejére

– A felújítás idejére több osztályt költöztettek ki az iskolából, és sokan délután tanultak. Hogyan sikerül áthidalni ezt az időszakot?

– Köztudottan osztályokat helyeztünk el a 6-os és 7-es iskolában, ahol az igazgató nyitott volt, és éltünk az általa nyújtott lehetőséggel. A 7-es iskolában négy, a 6-os iskolában három osztálytermet kaptunk, az elemi osztályok ott tanulnak, tekintettel arra, hogy nagyszabású munkálatok voltak és lesznek, ilyen körülmények között a kisebb gyerekek biztonsága nem volt garantálható. Az osztályok elköltöztetése elég nagy ellenállást váltott ki, de ezt az áldozatot a szülőknek és gyerekeknek egyaránt fel kellett vállalni. További 11 osztályteremre volt még szükség. Ezt a gondot úgy oldottuk meg, hogy az első félévben két váltásban folyt az oktatás. Tanfelügyelőségi engedélyünk volt 45 perces órákra. Minden évfolyam hat hetet délután járt. Az első félévet sikerült így befejezni. Ez nem csak a gyerekeknek volt nehéz, hanem a tanárkollégáknak is, hiszen délelőtt és délután is tanítottak. 

Fotó: Nagy Tibor


A Deus Providebit Házban bért fizetnek

– Hogyan kezdték a második félévet?

– A C3-as épületben 95 százalékban végezték el a felújítást. Arról az épületrészről van szó, ahol az orvosi rendelő és szolgálati lakások voltak, illetve egy osztályterem. Itt hat osztálytermet alakítottak ki. Ezek funkcionálisak, hat tizedik osztály kezdte itt a félévet. Egy osztály a kiürített informatikakabinetben tanul, két bolyais osztály pedig ideiglenesen a Deus Providebit Házba, egy „refis” osztály pedig a református egyház felújított Kogălniceanu utcai ingatlanjába költözött. Így kiiktathattuk a délutáni oktatást. 

– Tekintettel arra, hogy a Deus Providebit Ház a római katolikus egyházé, ide milyen feltételekkel költözhettek be? 

– Bért kell fizetni ezekért a termekért, de nem az iskola, hanem a szülői bizottság vállalta fel ennek kifizetését a Bolyai Kollégium Alapítvány révén. Nagyon kellemetlenül érintett a tárgyalás, amikor kiderült, hogy a Bolyainak egy-két hónapra átadott termekért bért kérnek. Ezt azzal magyarázták, hogy a bérlés kiadásokkal jár. Kérdés, hogy mennyivel növelte meg a két osztály jelenléte a költségeket? Itt mondom el, hogy a Bolyai mindent bevállalt a katolikus osztályokkal kapcsolatban majdnem négy éven keresztül. Mi nem így viszonyultunk hozzájuk. Azok a katolikus osztályok, amelyek itt kezdtek tanulni, itt is fejezték be az iskolát, nem mentek át a Rákóczi épületébe. Innen is ballagtak el. Sajnos, mi olyan helyzetbe kerültünk, hogy tőlünk bért kérnek. Az egyeztetést Oláh Dénes főesperessel kezdtük, de amikor a gazdasági egyeztetéshez jutottunk, akkor feltevődött a termek használatának anyagi oldala is, aminek költsége a szülőket terheli. A polgármesteri hivatal ilyen költségeket nem fedez az iskolának.

Visszatérve a kiköltöztetett osztályokra: ha a kollégium második emeletén befejezik azt a tíz osztálytermet, amelyeket említettem, fellélegezhetünk, és visszaköltözhetnek az osztályok, s a fizika-, kémia- és informatikakabineteket is fel tudjuk szabadítani, hiszen ezekben is osztályok működtek. Óriási bonyodalmat okozott a felújítás, de végre meglesz ez a komoly és igényes munka. 


Szakaszosan újítják fel

– Mikor kezdik el a homlokzatot magába foglaló főépület javítását? 

– Egyelőre a tervezés folyik. A főépületben még nem kezdődött el a munka. Volt egy elsődleges egyeztetés az épületben található helyiségek rendeltetésével kapcsolatban, ezt Benedek Zsolttal, a Református Kollégium igazgatójával láttamoztuk, s ennek alapján folytatódik a tervek kivitelezése. A főépület felújítása szakaszosan fog történni. A Kató Béla püspök úrral legutóbb folytatott beszélgetésünk alkalmával vált nyilvánvalóvá, hogy a főépületet három szakaszban fogják javítani. Nagy előrelépés volna, hogyha a Bolyai utca felőli részt a nyáron sikerülne felújítani, mert abban a részben 17 osztályterem van. A középső, homlokzati részben kevesebb osztályterem található – itt van a díszterem és a könyvtár –, s az itt folyó munkálatok nem nagyon érintik az oktatás folyamatát. 

– Hány osztályterem lesz összesen az iskolában?

– Ez még nem világos, hiszen kabineteket is kialakítanak. Remélhetőleg nem lesz kevesebb, mint amennyi volt. Sok osztályteremre van szükség, hiszen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban minden évfolyamon hét párhuzamos osztály működik. Erre Erdély-szerte nincs példa. A kolozsvári iskolákban is három-négy párhuzamos osztály, a Székelyföldön ugyanennyi működik. A Bolyaiban 1122 diák tanul, míg a Református Kollégiumban (ide tartoznak az elemi iskolások is, akik máshol tanulnak) körülbelül 600. Ebben az iskolában az elmúlt tanévben 49 osztály volt. A Bolyai tanári kara 76 tanerős, míg a Református Kollégiumban körülbelül 30-an tanítanak – tájékoztatott Mátéfi István iskolaigazgató.

A Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum épületét az Erdélyi Református Egyházkerület újítja fel. A munkálatok több millió eurós finanszírozását részben a magyar kormány által nyújtott támogatásokból, részben pályázatokból és egyházi forrásokból biztosítják.