2020. augusztus 8., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Speciális érettségi – eredmények

A múlt héten zajlott a speciális érettségi vizsga, amelyen azok a diákok vettek részt, akik az első szesszió idején betegek voltak vagy karanténban tartózkodtak, illetve akiknél hőemelkedést észleltek a vizsgára érkezéskor. Országos viszonylatban 142, megyénkben hat tanuló volt ebben a helyzetben. 

Az óvások előtti ideiglenes eredményeket pénteken, a végső vizsgajegyeket vasárnap hozták nyilvánosságra. Az első eredményekről Camelia Irimie, a Maros megyei tanfelügyelőség szóvivője tájékoztatott. A hat diákból ketten nem vettek részt a megmérettetésen, hárman sikeresen vizsgáztak, egy tanuló nem írta meg az átmenő jegyet. Az érettségi oklevelet kiérdemlők közül az egyik diáknak román nyelv és irodalomból, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból és a választott tantárgyból is vizsgáznia kellett, a másik kettőnek a kötelező, illetve a választott tantárgyból volt elmaradva a vizsgája. A sikertelenül vizsgázónak szintén a két utolsó vizsgán – a kötelező és a választott tantárgyból – kellett részt vennie. A diákok az Egyesülés (Unirea) középiskolában írták meg dolgozataikat. Az átmenő jegyet szerzők 6,99 és 7,99 közötti jegyátlagot értek el – tudtuk meg a megyei tanfelügyelőség szóvivőjétől.

Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes az óvások utáni eredményekről számolt be lapunknak. Egyedül a sikertelenül vizsgázó diák fellebbezte meg mindkét vizsgajegyét, de dolgozata újrajavítása után sem ért el átmenő jegyet.


Lehet iratkozni a pótérettségire 

Az őszi pótérettségire hétfőn kezdődött, és július 24-ig tart a beiratkozás. A megmérettetések sorozata augusztus 24-én a románvizsgával kezdődik, 25-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 26-án a választott tantárgyból, 27-én anyanyelvből vizsgáznak a pótérettségizők. A nyelvi és digitális kompetenciák elismertetésére augusztus 28-án, 31-én és szeptember 1-jén lesz lehetőség. Az óvások előtti ideiglenes eredményeket szeptember 2-án, a végső eredményeket 5-én hozzák nyilvánosságra, az első szesszióhoz hasonlóan névtelenül, a vizsgázók kódszámának feltüntetésével.