2023. szeptember 23., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Regemondó, rajzoló kisdiákok

Marosvásárhely volt a házigazdája április 21–22-én az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban tartott regemondó és képrege-vetélkedő XIII. országos szakaszának, amelynek során 17 megyét és Bukarestet képviselő 31 harmadik osztályos kisdiák kalauzolta el a közönséget regéink, mondáink csodálatos világába. 

A regemondó kisdiákok történelmünk hajdanvolt eseményeit szólaltatták meg, ahogy népünk emlékezete azt megőrizte, alakította és szájról szájra adta tovább, ami kötelessége minden újabb nemzedéknek. Az ebben a folyamatban való részvételt vállalják fel a harmadikos kisdiákokat oktató pedagógusok, akik igyekeznek a saját lakóterületükön és azok környékén fennmaradt regéket tanítványaik hangján megszólaltatni. 

A párhuzamosan meghirdetett képrege-vetélkedőre a megadott téma, Szent László a Gyimesben népmonda alapján 13 megyéből 30 rajz érkezett, amelyek közül a legsikerültebbeket az Ariel színház előcsarnokában állították ki. A meghirdetett pályázat célja, hogy negyedik osztályosok se feledkezzenek meg a regék olvasásáról, és lehetőségük nyíljon kreativitásuk kibontakoztatására. 

A szélrózsa minden irányából érkezett vendég gyermekek és kísérőik a kétnapos program során Marosvásárhely nevezetes épületeit tekintették meg. Mivel a versenyt a Petőfi-év jegyében szervezték meg, megkoszorúzták a 200 éve született Petőfi Sándor szobrát, majd a verseny lejártával a Somostetőre kirándultak, ahol megtekintették az állatkertet.

Az Ariel bábszínházban tartott nyitóünnepségen a műsorvezető Molnár Hajnal, a Bernády György Általános Iskola tanítónője üdvözölte a hivatalosságokat, Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettest, az Oktatási Minisztériumot képviselő Rákosi Réka Renáta minisztériumi tanácsost, a verseny ügyvezető elnökét, Fodor Józsefet, a Maros Megyei Pedagógusok Háza igazgatóját, Kocsis Annamáriát, a Kovászna megyei és Fejes Rékát, a Maros megyei alsó tagozatért felelős szaktanfelügyelőket, Illés Ildikó volt főtanfelügyelő-helyettest. Üdvözölte továbbá az országos elbíráló bizottság tagjait, valamint a más megyéből érkezett vendégeket. 

A házigazdák nevében Magyari Levente, a Dacia Általános Iskola aligazgatója gratulált a kisdiákoknak, hogy eljutottak az országos döntőre, a tanítónőknek, akik igyekeztek a diákok lelkében elmélyíteni őseink példamutató tetteit, hazaszeretetét, világlátását. Elismerését fejezte ki kollégáinak a lelkesedésért, amellyel megszervezik a rege ünnepét, azt az időutazást, amely során több száz, több ezer évet lehet visszatekinteni az időben.

Izgatottan készültek erre a találkozásra, amelynek során regék, mondák, históriák kelnek életre, vidámak, szomorkásak, továbbá oly titokzatosak és izgalmasak, akárcsak egy varázserdő, a magyar nép regélő kedvét, képzeletének gazdagságát tükrözve szóban és a szemet és fantáziát gyönyörködtető képregékben is – mondta Antal Levente. Köszöntőjében utalt arra is, hogy az elmúlt hét végén Marosvásárhely volt a magyar történelem fellegvára, ahol a regemondó vetélkedővel párhuzamosan a hatodik-hetedik osztályosok magyarságtörténelem-versenyét tartották. 

A regerajzpályázat nyertesei 

   Fotók: Bodolai Gyöngyi

– A rege, a monda a nép ajándéka az utókornak, nektek, kedves regélők, azzal az intéssel, hogy jól sáfárkodjatok vele, mert ha elvész, anyanyelvünk egyik értékes szelete tűnik el. Ezért kell keresni, gyűjteni, mondani a regét, hogy ég és föld meghallja – biztatta a versenyzőket Bárdosi Ilona nyugalmazott tanítónő, a verseny tiszteletbeli elnöke. 

Gyökér nélkül kidől a fa, gyökér nélkül nincs koronája, hagyományok nélkül nincs termő, dús lombú élet, múlt nélkül nincs jövő, ami érvényes a családra és anyanyelvünkre is. Tanuljunk a csodálatos, érző és beszélő fáktól. Ha nemcsak a koronát, hanem a gyökereinket is erősítjük, és közben az ágak révén az égből, a Teremtő igazságából is kortyolunk, akkor a gyökerek megtartanak bennünket. A regemondók marosvásárhelyi ünnepe gyökereinket, önismeretünket, önbecsülésünket erősíti, s ezzel dúsítja, fényesíti erdélyi magyar közösségünk koronáját – hangzott el Zsigmond Emese, a regemondó versenyek lelkes támogatójának köszöntőjében. 

Fodor József, a Maros Megyei Pedagógusok Házának igazgatója köszönetet mondott Bárdosi Ilona tanítónőnek, aki megálmodta a vetélkedőt, lehetőséget teremtve, hogy gyermekek közvetítsék, adják tovább tehetségük, tudásuk szerint a ránk hagyott történelmi üzenetet.

A vetélkedő szervezői egy varázslatos utazásra hívják meg a résztvevőket, amelynek mindig van egy érdekes, játékos tartalmi töltete, és közben a szervezők is újítanak, és megkezdődik a regemondás – gratulált Fejes Réka szaktanfelügyelő az országos döntőre eljutott gyermekeknek, a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek. Majd kifejezte reményét, hogy a Marosvásárhelyen gyökeret eresztett vetélkedőt a szervezőknek lesz erejük továbbvinni addig, amíg lesznek lelkes támogatók is.

A nyitóünnepség a Művészeti Szaklíceum Geréd Jolán vezette fuvolakvartettjének előadásával kezdődött, és Trózner Kincső felkészítő tanár diákjainak, Portik Viktornak és Pataki Tímeának a fellépésével zárult. 

A felnőttek sok szép szava után szombaton délelőtt szóhoz jutottak a versenyzők, a kisbojtárok is. De nem akármilyen környezetben, hanem az öreg hegyeket borító erdők tövében gazdag legelők, tiszta vizű források, a békésen legelésző nyáj közelében az esztenának berendezett színpadon, amelyet elleptek a többségükben vidékük jellegzetes viseletét bemutató kisdiákok, akik közül mindenki egy kelléket hozott az esztenához. Megismerték a legbátrabb bojtárt, a tavalyi győztest, Antal Róbertet Gyimesbükkből, aki a vándorbotot őrizte egy éven át. Majd állva vagy a fejőszékre telepedve egymást követték a színes, többségükben a regemondó szűkebb vagy tágabb környezetéhez kötődő regék, győzelmes harcokról vagy vidámságról, de voltak közöttük a veszteséget megéneklő szomorúságosak is. Szóltak kicsit modorosan vagy egyszerűen, szépen, a nyelv dallamát követve, mondták fiúk és lányok bátran, igaz átéléssel, haragosan vagy huncutkodva. Mesélés közben jártak a régmúltban, és megfordultak a fantázia szárnyán a mennyben is, majd visszatértek a földre, ahol felüdülésképpen Vajda Gyöngyi örökmozgó tanítónővel vígan ropták a táncot, hogy aztán újra visszatérjenek a regék birodalmába. Szemet, szívet elkápráztató esemény volt velük utazni századokon át.

Szombaton este jött el a nagy pillanat, a díjkiosztó ünnepség, amelyet gyermekdalokkal Sükei Mária harmadikos diákjainak II. Rákóczi Ferenc citeracsoportja nyitott meg Bőr Hunyadi Gyula vezetésével.

A díjkiosztóról üres kézzel senki sem ment haza, minden résztvevő oklevelet, ajándékot kapott, amit a vetélkedő támogatói adtak át a regélő gyermekeknek. A színpadra hívták Rákosi Réka Renátát, az Oktatási Minisztérium tanácsosát, a verseny ügyvezető elnökét, dr. Balogh Attila Márton konzult, a vetélkedőt hosszú évek óta támogató Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának képviselőjét, dr. Márton Csillát, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusát, aki elismeréssel szólt az értéket ápoló és átadó kisdiákokról, és mesét mondott nekik az igazság és a mese sikeres szövetségéről. 

A nyertes regemondók

A továbbiakban a színpadra szólítottak minden regét mondó harmadikos és rajzot beküldő negyedikes diákot felkészítő pedagógusával együtt. Minden diák oklevelet és ajándékot kapott.

A képregepályázatra beérkezett munkákat szakemberekből álló bizottság értékelte: Molnár Krisztina képzőművész rajztanár (Kántor-tanítóképző Főiskola), Nagy Edit tanítónő (Művészeti Szaklíceum), Zalányi János vallástanár, amatőr képzőművész (Marosszentkirályi Általános Iskola). Értékelésében Molnár Krisztina elmondta a zsűri szempontjait, majd hozzátette, hogy annyi sok szép munka érkezett, hogy nem volt elég díj valamennyit kiemelni. Az első helyezett a Bihar megyei Szilágyi Kitty Leila lett a nagyváradi Szacsvay Imre Á.I.-ból, felkészítő pedagógusa Buzási Noémi. A megyénket képviselő Katona Vanda a második helyen végzett (Nicolae Bălcescu Á. I., Kali Hajnal tanítványa. A harmadik helyen a Hargitai megyei Todor Laura végzett (Tompa László Á. I., Székelyudvarhely, Simon Gyöngyike tanítványa). Négy dicséretet és három különdíjat osztott ki a zsűri, köztük van megyénkből Csepán Ákos Hunor, az Európa Á.I. diákja, Szilágyi Hajnal tanítványa. 

A képrege után a regemondó verseny értékelése következett. Bárdosi Ilona tanítónő, az értékelő bizottság tagja, a verseny tiszteletbeli elnöke osztotta meg gondolatait. „Az ember ott kezdődik, és ott a pakulár, ha jól fogja a botot, s ha szépen furulyál” – idézte Kányádi Sándor sorait. Elmondta, hogy a szervezők mesterien munkálkodtak tudásról, szeretetről, igényességről, tapasztalatról, hagyománytiszteletről téve tanúbizonyságot. 

A 31 regélő apród pedig 31 különböző regével állt mikrofon elé, a magyar regeirodalom bőségét bizonyítva, és önmagát is beleadva, a felkészítő tanítók pedig nemzetük és anyanyelvük iránti elkötelezettségüknek tettek eleget, a szülők megadták a szükséges segítséget. A vetélkedővel egy nagy közösség álma valósult meg – hangsúlyozta, és nem a kapott diploma a fokmérő, hanem az ismeret, a közösségi hatás, az érzelmi feltöltődés, a megméretkezés és a nemzeti hovatartozásban való megerősödés. A jobbítás szándékával fogalmazta meg javaslatait: az anyanyelv szigorú törvényeinek a betartása, a rövid és hosszú hangok helyes kiejtése, a ragok kiejtése, tiszta hangoztatás, az érzelmek kifejezése különböző hangszínekkel, arcjátékkal; az emelkedő és ereszkedő mondatok helyes kiejtése, a pont jelentésének betartása. Fontos a levegővel való gazdálkodás, az otthonról hozott tájszavak bátor használata, amelyek érdekesebbé teszik a regéket. „Amire nem lesz szavad, az elpártol tőled” – összegezte tanácsait Bárdosi Ilona tanítónő. Az idén első alkalommal kiosztott szórványdíj nyertese Gombos Denis (Mihai Eminescu Á.I., Zilah, felkészítő tanítónő Csepei Ibolya). Hárman kaptak különdíjat, és négyen részesültek dicséretben. A Napsugár egyik különdíját Ömböli Zsófia, a Marosludasi 1-es Számú Á.I. diákja, Izsák Erika tanítványa vette át. A harmadik díj nyertese Mihály Boróka, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanulója, Szabó Zsuzsa tanítványa. Második helyen Balázsi Borbála, az erdőfülei Benkő József Á. I. diákja, Fosztó Katalin tanítványa végzett. Az idei regemondó verseny győztese Ferencz Máté, a gyergyóditrói Siklódi Lőrinc Á. I. kisdiákja, Ursan Anna tanítványa lett. Az első három helyezett regemondó az Oktatási Minisztérium által felajánlott díjak mellett átvehette Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának díját is dr. Balogh Attila Márton konzultól. 

Az első díjas kisdiák, aki alig tudta összefogni a száját az örömtől, megkapta a verseny vándorbotját, amit egy évig őrizhet, és viheti a regemondók hírét szülőfalujába. 

A záróünnepségen elhangzott a köszönet valamennyi támogatónak: Oktatási Minisztérium, Maros Megyei Tanfelügyelőség, Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és sok további szervezet, alapítvány, vállalkozás. Végül illesse dicséret a verseny már említett éltetői mellett a kiváló munkát végzett szervezőcsapat tagjait, névsor szerint: Kacsó Tünde, Kali Hajnal, Kelemen Erzsébet, Molnár Hajnal, Pál Annamária, Plaias Gyöngyi, Séra Tünde Csilla, Simon Kerekes Csilla (a forgatókönyv írója), Simonfi Anna, Szakács Judit, Szász Réka, Tordai Zsuzsanna, Vajda Gyöngyi (forgatókönyvíró és játékmester).

Rege a fejőszékről

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató