2019. május 23., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nem csak takarmánygyár lesz

Amint többször hírül adtuk, Kerelőszentpálon épül az ország legnagyobb és Európa egyik legkorszerűbb takarmánykeverő üzeme az UBM Csoport, az East Csoport, valamint az Oprea Avicom közös beruházásának köszönhetően. A gyárnak otthont adó, többemeletes toronyépületet felhúzták, elkészültek az alapanyag- és a készterméktároló síkraktárak is. Jelenleg a belső szerelési munkálatokat végzik, folyamatban van az irodaház építése. Ezzel párhuzamosan zajlik az alkalmazottak kiválasztása és a feldolgozandó gabona beszerzése. Erről tájékoztatta lapunkat Laczkó Dénes, az UBM Feed Románia Kft. vezérigazgatója. 

A cégvezető elmondta, sikerült tartani az építkezési ütemtervet, várhatóan az év végéig befejezik a takarmánygyár építését, és jövő év elején tető alatt lesz az irodaház is. Közben folyamatban vannak a telephelyrendezési munkálatok. A műszaki toronyban a szerelést végzik. 

A kerelőszentpáli takarmánymalom és raktár     Fotó: Vajda György


Az UBM Feed Románia és a tulajdonos vállalatok lépéseket tettek a humán erőforrást illetően is. A kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemmel közösen létrehozták az Agro Consulting Clubot, amelynek célja az egyetemet végzetteknek gyakorlati képzést biztosítani. Szigorú interjúk alapján kiválasztották a kilenc legjobb diákot, akiknek a klub keretében a cégcsoport gyakorlási lehetőséget biztosít az elsajátított elméleti tudás mellé. Ez nem egy egyszerű szakmai gyakorlat lesz, inkább hosszú távú együttműködés a vállalatcsoport és az egyetem között. Már 10 évre visszanyúló együttműködésük létezik a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karával, ott a Gazdasági Tanácsadó Klub működik számottevő sikerrel. A diákok a cégcsoport támogatásával tréningeken, telephely- és céglátogatásokon, előadásokon vesznek részt, de van ún. shadowing (árnyék-) program is. Ez azt jelenti, hogy mindegyik diák lehetőséget kap félévente egy-egy cégvezető vagy szakember mellett eltölteni egy napot, akit a teljes munkaprogram alatt kísérnek, és követik, hogy miként zajlik például egy gabonafelvásárlási tárgyalás, hogyan jut el a késztermék a feldolgozásig, hogyan végzi mindennapi munkáját egy ágazati szakember stb. A cégcsoportnál a szántóföldi növénytermesztéstől a mezőgazdasági feldolgozáson át, illetve az állattenyésztés teljes folyamatán keresztül a hústermékek kiskereskedelmi forgalmazásáig a teljes láncot végigkövethetik. A cégcsoport fontosnak tartja az akadémiai és vállalati szektorok együttműködésének támogatását, lehetőséget biztosítani a diákok számára az egyetemi oktatás mellett gyakorlati tapasztalatok szerzésére is. Természetesen nem titkolt cél, hogy a támogató vállalatok számára is segítség lehet ez hosszú távon a humánerőforrás-kérdés téren.

Az egyetemi projekt mellett a takarmánygyárat működtető UBM Feed Románia Kft. a saját csapatának összeállítását is elkezdte, eddig 10 személyt alkalmazott. Ezek közül hárman szaktanácsadók, olyan állattenyésztési szakemberek, akiknek az a feladatuk, hogy felkeressék majd terepen az állattenyésztő partnereket, és ellássák takarmányozási szaktanáccsal. Nemcsak a takarmányozás terén adnak majd tanácsokat, hanem bármilyen, állattartással kapcsolatos információkkal segítik a gazdákat, mivel összefügg a takarmányozás az állattartási körülményekkel, és ezzel az egész folyamat hatékonyságának növeléséhez szeretnének hozzájárulni. A tanácsadásnak még nincs nagy múltja Romániában, azonban nagy előny, hogy Magyarországon már számottevő a tapasztalat ezen a téren, ezt a tudást szeretnék átadni a környékbeli, illetve a céggel partnerkapcsolatot létesítő gazdáknak – mondta a romániai cégvezető. 

Mind a három szakértő, mind a műszakvezető, aki majd a gyár működését irányítja, Magyarországon, az anyavállalatnál sajátítja el a tudást. Jelenleg főkönyvelőt, minőségért felelős munkatársat és laboránsokat keresnek, hamarosan pedig pénzügyi, logisztikus és gyártástervezői állásra is lehet pályázni. A takarmánykeverő üzemet teljes kapacitású üzemeltetésekor mintegy 35 személy szolgálja majd ki. 

A munkaerő becserkészése mellett az alapanyag beszerzésére is tett lépéseket a cég. Laczkó Dénes a múlt héten közel 10.000 tonnára írt alá gabonavásárlási szerződést. A gabonát többnyire Maros megyében vásárolják fel. Ezeket a szerződéseket elsősorban mezőgazdasági integrátorokkal, gabonafelvásárló cégekkel kötötték meg az idei termésből, ami majd a tavaszi gyártás alapanyagaként kerül felhasználásra.A felvásárlást az egyik tulajdonos vállalat, az East Grain gabonakereskedő cég bonyolította le. Jó hír, hogy a takarmánygyár közvetlen szomszédságában az East Grain gabonatelepet épít. Többlépcsős, 5 millió euró összértékű beruházással egy első fázisban 22.000 tonnás kapacitású gabonatárolót építenek. Akkor nemcsak a nagy növénytermesztőktől, integrátoroktól vásárolják majd fel a gabonát, hanem a kisebb gazdaságoktól is. A termelő akár  15 tonna kukoricát is bevihet majd a telepre. Az előzetes piackutatás igazolja, hogy nagy szükség van a megyében egy nagy kapacitású, profi gabonabegyűjtő központra, ahol nemcsak tárolják, hanem megfelelő körülmények között szárítják is a gabonát. A megye gabonatermelése több mint 600.000 tonna, és ennek alig egyharmadára van megfelelő tárolási kapacitás. Természetesen a tárolót a cég nemcsak a takarmánygyár ellátásához szükséges „nyersanyag” tárolására használja majd, hanem a gabonakereskedelem fontos logisztikai központja lesz, ahonnan megfelelően előkészítve és begyűjtve exportálják majd a gabonát. Ez is nagyon várt beruházás, ugyanis csak a községben 10 olyan – 100 és 250 hektár közötti földterületet művelő – növénytermesztő van, aki szívesen venné igénybe ezt a szolgáltatást. 

Mindezeken kívül a másik partner, az Oprea Avicom 6000 darabos óránkénti kapacitású szárnyasvágóhidat épít az említett épületek szomszédságában. A beruházás értéke 8 millió euró, ennek egy része uniós finanszírozás. Mindemellett egy biomassza-erőművet is létesítenek, ami a vágóhídi hulladék, mezőgazdasági hulladék felhasználásával villamos energiát és hőenergiát biztosít a szomszédos beruházásoknak. A hosszú távú tervek között szerepel egy szárnyashús-feldolgozó üzem létesítése, így a gabonabegyűjtő központtal, a takarmánymalommal együtt egy komplex mezőgazdasági létesítmény lesz majd Kerelőszentpálon. Ennek első lépéseként – a remények szerint – márciustól az UBM Feed Romania Kft. által működtetett malom gőzerővel fog üzemelni.