2022. július 4., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

2016. július 10-i lapszámunkban írtunk arról, hogy tavaly július 1–10. között mintegy kilencven magyar honvéd földi maradványait hantolták ki a kolozsvári új zsidó temetőben, mivel a parcella új rendeltetést kapott. 

2016. július 10-i lapszámunkban írtunk arról, hogy tavaly július 1–10. között mintegy kilencven magyar honvéd földi maradványait hantolták ki a kolozsvári új zsidó temetőben, mivel a parcella új rendeltetést kapott. Létezik Románia és Magyarország között egy  kölcsönösségi egyezmény, amelynek alapján mindkét ország területén a  hatóságok arra törekszenek, hogy központi gyűjtőhelyeket hozzanak létre. 
A cikkben beszámoltunk arról, hogy a magyarországi Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának illetékesei felvették a kapcsolatot a csíkszeredai székhelyű Erdélyi Kutatócsoport Egyesülettel, amely Jobbágytelkén javasolta gyűjtőtemető kialakítását, aminek elkészítették a látványtervét és a költségvetését. Ezt követően a minisztérium visszakozott. A Jobbágytelkére tervezett gyűjtőtemető nem készült el. Hosszas keresgélés után Mezőpanitra esett a választás, ahol egy egyszerűbb, kriptaszerű végső nyughelyet alakítottak volna ki. Ez utóbbi munkálatait is a magyarországi minisztérium kellett volna finanszírozza, ám addig ismeretlen okok miatt a kivitelezés elmaradt. A kilencvenkét kihantolt honvéd csontjai kis koporsókban sokáig az egyik marosvásárhelyi temetkezési vállalat raktárában álltak, majd Mezőpanit egyik iskolájának termébe kerültek.  Jelenleg a községközponti új ravatalozóházban  várják végső nyughelyüket.  A katonák 1944 szeptemberében–októberében a Torda környéki csatákban estek el, nagy részük sérülésüket követően a kolozsvári katonai kórházban halt meg.
2016 nyarán szerettük volna megtudni, hogy miért változtatták meg az eredeti helyszínt. Erről az MTI, a Szabadságra hivatkozva, azt írta: „A magyar Honvédelmi Minisztérium egyik illetékese annyit közölt a lappal, hogy nem várják meg a jobbágytelki központi gyűjtőtemető elkészülését, így Mezőpanitban lesz az újjátemetés”. Akkor úgy tervezték, hogy  szeptember utolsó hetében – a tordai csata évfordulójára – nyugalomra helyezik a honvédeket. Telefonon elértük Magyarország bukaresti nagykövetségének katonai és légügyi attaséját, Kóka Zoltán alezredest, aki kérésünkre felvette a kapcsolatot a magyar honvédelmi minisztérium illetékes ügyosztályával, ahonnan azt a választ adták, hogy „folyamatban van az ügy rendezése, ezért a szaktárca teljes hírzárlatot rendelt el”. Az alezredes azt ígérte, ha van fejlemény, tájékoztatnak.
Mivel azóta sem kaptunk hírt, a cikk írója tavaly az Isonzó Expressz egyik utasaként a modrejcei katonatemetőban – ahol Milan Brglez és Kövér László, szlovén, illetve magyar házelnök koszorúzással egybekötött megemlékezésen vett részt – találkozott dr. Kovács Vilmos ezredessel, a magyar Honvédelmi Minisztérium  Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokával, akinek a hatáskörébe tartozik a hadisírgondozás. Az ezredes azt ígérte a helyszínen, hogy amint írásos tájékoztatást kap az üggyel kapcsolatosan, megpróbál utánanézni, hol akadt el az ügy. Így tehát levélben fordultunk a parancsnokhoz, mellékelve a cikk elektronikus elérhetőségét.  
Az ezredes úr február közepén a következő válaszlevelet küldte: 
 
Tisztelt Vajda Úr!
 A korábbi évek erdélyi hadisírgondozási céljai között valóban szerepelt Székelyhodos község Jobbágytelke falu területén egy ún. „gyűjtőtemető” kialakításának terve, az Erdély területén exhumált magyar hősi maradványok befogadása, valamint olyan magyar hősi temetési helyek áthelyezése érdekében, melyek eredeti helyszínen történő  megőrzése nem biztosítható.
Szakmai indokok szólnak amellett, hogy szükség van Erdély területén egy vagy több olyan temetőre, mely az előzőekben említett személyi kör nyughelyének – reményeink szerint immár végleges – kialakítására alkalmas. Ez okból jelenleg ún. „térségi” temetők létrehozását tervezzük, melyek már meglévő, de bővíthető hősi parcellák területén jöhetnének létre. A szóba jöhető helyszínek kiválasztása folyamatban van, részletes terveket ezek véglegesítése után lehet kidolgozni.
 A Kolozsváron exhumált hősi elhunytak maradványainak tárolására a mezőpaniti temető halottasházában került sor, azzal a céllal, hogy újratemetésükre helyben kerüljön sor. Erről az egyeztetések a román féllel a két ország között létrejött tárgybeli kormánymeg-állapodásban foglaltak alapján zajlanak.
 Remélem, hogy felvetéseivel kapcsolatban mindezekkel megfelelően tudtam Önt tájékoztatni!
Tisztelettel:
Dr. Kovács Vilmos ezredes
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
parancsnok
 
Az ügy tehát nincs lezárva. Továbbra is várjuk a magyar Honvédelmi Minisztérium  értesítését arról, hogy miként ér véget az Erdélyben 74 éve elhunyt katonák „kálváriája”.