2022. augusztus 18., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Újraindítás: Koronka–Nagyernye terelőút

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság zöldutat adott a marosvásárhelyi terelőút műszaki dokumentációjának aktualizálására, a szerződés 38 hónapra szól. A több mint hét éve elkezdett terelőutat Koronka övezetéből építenék, a 13-as országutat a nagyernyei 15-ös országúttal kötné össze. 

Amint a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság tájékoztatott, a műszaki terv felújítási szerződését 2021. október 22-én írták alá, a megkezdésére november 8-án adtak zöldutat. A szerződést a Royal CDV G2 – Specialist Consulting Kft. Társulás 2,2 millió lej értékben nyerte el. A teljes műszaki dokumentáció aktualizálására a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság ez év március 23-án hirdetett közbeszerzési versenytárgyalást, amelyre három árajánlat érkezett. A nyertes pályázót június 18-án hirdették ki, amit azonban a második helyezett ajánlattevő két egymást követő óvással megtámadott. Az Óvásokat Elbíráló Országos Bizottság (CNSC) október 8-án azonban az útügyi igazgatóság eredeti döntését hagyta jóvá. A második helyezett ajánlattevő bíróság útján is próbál jogorvoslatot szerezni, de az új törvény lehetővé teszi a szerződés aláírását az Óvásokat Elbíráló Országos Bizottság döntése nyomán épp azért, hogy a bírósági döntés elhúzódása ne akadályozza újból a projekt kivitelezését. A Marosvásárhelyt elkerülő terelőút hossza – mely a Segesvár–Marosvásárhely–Szászrégen útvonalon kerülné el a municípiumot – 11,643 km hosszúságú, és öt hidat, három felüljárót, két körforgalmat, parkolót alakítanak ki. A terelőút Koronka övezetéből, a 13-as országúttól a nagyernyei 15-ös országútig tart. 

A felújítási szerződés 38 hónapra szól, és magába foglalja a műszaki tervet és kivitelezést, valamint a különböző engedélyek, köztük az építési engedély megszerzését is, mindezt nyolc hónap alatt kell kivitelezni. Ezt követi majd a nyertes építőcégnek négy hónapig nyújtott szakasszisztencia az engedélyek beszerzésének folyamatában. Két hónapot számoltak az építési engedély megszerzésére. A terelőút építése alatt nyújtott műszaki asszisztencia is a szerződés része, azt két évben határozták meg.

– Nem túl magas a műszaki terv aktualizálására szánt összeg? – érdeklődtünk a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság sajtóosztályán. Elekes Róbert sajtóképviselő felvilágosított: az összberuházás 5–10%-a képezheti a tervezést, újratervezést, az engedélyek beszerzését és az építés követésének felügyeletét. Ez esetben a műszaki dokumentáció aktualizálása geológiai kutatásokat is feltételez az alap szilárdságtana végett. 2017-ben épp azért lépett vissza az építő, mert a tervezés azon elemei voltak hiányosak, amelyek nem vették figyelembe a talajvíz-elvezetéséhez szükséges kiadásokat, amelyek a beruházás eredeti összegét megkétszerezték volna.

Fotó: Nagy Tibor (archív)


– A tényleges munkálatok megkezdésének elrendeléséig nem hosszú az idő? 

– A tervezés és az engedélyek beszerzése hozzávetőleg egy évet vehet majd igénybe, a kivitelezéshez nyújtott felügyelet két év. 

– Miért maradt félbe a megkezdett útépítés, a szerződésből egyáltalán mennyit teljesített az akkori építő?

– A Copisa Constructora Pirenaica cégnek a munkálatok 35%-át sikerült kivitelezni, a szerződést közös megegyezéssel 2017-ben bontották fel, a megépített struktúrák az új terv elemei maradnak. Az eltelt időszakban a félbemaradt munkálat telephelyén a javak őrzését biztosították. A közbeszerzési hatóság elektronikai rendszerében a Közúthálózat-kezelő Országos Társaság (CNAIR) kiírása szerint a marosvásárhelyi terelőút befejezési munkálataira a kivitelezési szerződés értéke hozzávetőleg 47 millió euró lett volna héa/TVA nélkül. Az ajánlatokat 2019. szeptember 20-ig kellett volna benyújtani, de a közútkezelő felfüggesztette a kiírást, mivel az egyik jelentkező építőcég eljárásbeli hiányosságokra hivatkozva megfellebbezte a kiírást. Az egykori szerződés 24 hónapra szólt volna, amiből 6 hónap a tervezés, 18 hónap a kivitelezés, majd 60 hónap a munkálatokra vállalt jótállás. A marosvásárhelyi terelőút csökkentené a Marosvásárhelyen dél–észak irányban áthaladó forgalmat. Amennyiben sikerül befejezni, a terelőútra a Brassó–Segesvár–Marosvásárhely DN13 országútról (155 km), valamint a Szászrégen–Marosvásárhely–Torda DN15 országútról (84 km) lehetne majd felhajtani – hangsúlyozta Elekes Róbert. 

A beruházás ötlete 2004-ben merült fel, de a tervek elkészítése késett, végül 2014-ben jelölték ki a Koronka–Jedd–Nagyernye útvonalon a várost északkelet-délkelet irányban elkerülő út építését szolgáló munkatelepet. Az E60-as és a 15-ös számú országutak közötti összeköttetést biztosító út építése viszont csak 2016 végén kezdődött el. Egy évvel később szerződést bontottak a kivitelező céggel, amely a munkálatok 35 százalékát végezte el, és az is kiderült, hogy a 134 millió lejes költségű munkánál a kivitelező szerint még az ár 57 százalékát jelentő többletmunka elvégzése lett volna szükséges. Az egyre növekvő járműforgalom miatt nagy szükség lenne az áthaladó gépjárművek számára az elkerülő útra, ezt próbálja most újra elindítani a közútkezelő hatóság. Az uniós és kormánypénzekből megvalósuló terv igencsak botladozva indult. Egyesek szerint a tervezéstől a telkek kisajátításáig, a nyomvonal kijelölésétől az építés előkészítéséig állítólag sok minden felületesen történt, ezért az építőcégek is kockázatosnak vélték a munkálat felvállalását.