2019. július 23., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

December harmadik hétvégéjén Dicsőszentmártonban újabb év végi számvetésre,

a II. Magyar Ifjúsági Gála rendezvényére került sor a Magyar Közművelődési Központban. Az Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjúság Szövetsége második alkalommal szervezte meg az eseményt a volt zsinagógában, és céljuk elismerésben részesíteni azokat a magyar tagozaton tanuló diákokat, akik a 2018-as tanévben kimagasló eredményeket értek el.

Fotó: Hidi Levente


Amint Gagyi Zoltán Loránd, az ALKISZ elnöke hangsúlyozta, az új esztendő küszöbén hagyományteremtő szándékkal készült számvetés, értékelték az elmúlt év munkáját, az elért eredményeket, és közel félszáz diák részesült oklevélben és ajándékban. Pedagógus, szülő, gyerek naponta szembesülhet a romániai oktatáspolitika hiányosságaival, ennek ellenére érdemes felfedezni és értékelni az eredményeket, ez is egyik üzenete az ALKISZ – ambíció, lendület, kitartás, ifjúság, szikla közszavakból alkotott betűszó – rendezvényének. Szűkebb és tágabb környezetüknek szeretnék bizonyítani, hogy a Kis-Küküllő alsó folyásánál szórványban is tudnak az anyanyelvükön tanuló magyar gyerekek rendkívüli eredményeket felmutatni, amennyiben felkészült, lelkiismeretes pedagógusok oktatják, ösztönzik, és a legkülönbözőbb megmérettetésekre készítik fel a diákokat. 45 tanuló kapott ajándékot, oklevelet, valamint emlékérmet, a díjazott óvodások és tanulók névsorának összeállításában figyelembe vették a felkészítő pedagógusok ajánlásait. Ezúttal a Traian Általános Iskola felső tagozatos tanulói esetében az elvárásokat egy szinttel magasabbra helyezték, mivel megyei és országos szintű sikerek közül egyaránt válogathattak.


Óvodától középiskoláig

A román nyelv és irodalom tantárgyversenyeken született eredmények bemutatása előtt elhangzott, hogy Dicsőszentmártonban a Traian Általános Iskola magyar tagozatos gyerekei a román nyelv és irodalom versenyeken a megyei és országos élvonalban foglalnak helyet, sokszor román ajkú társaikat is maguk mögé utasítva. 

Az óvodások vers-, mesemondó, népdaléneklő vagy rajzvetélkedője mellett – a teljesség igénye nélkül – emelünk ki néhányat azok közül a megméretések közül, amelyeken elemitől a középiskoláig dicsőszentmártoni diákok szerepeltek, és kiemelkedő eredményeket értek el. Ilyen volt többek között a Zrínyi Ilona nemzetközi matematikaverseny, a szavalóversenyek, országos történelem tantárgyverseny, különböző képzőművészeti versenyek, népdalvetélkedők, a román nyelv és irodalom országos tantárgyverseny, magyar irodalom tantárgyverseny, a Teleki Pál nemzetközi földrajzverseny, a Kriza János balladaéneklő, balladamondó és mesemondó verseny, a TERRA országos földrajzverseny, a SETERRA térképismereti verseny, a romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai tantárgyverseny, küküllőmenti népdaléneklő és szavalóverseny stb. Az Andrei Bârseanu Elméleti Líceum diákjai is szép eredményeket értek el a különböző megméretéseken, folyamatosan jelen vannak a Kárpát-medence történelmi témájú versenyein is. Az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket! program 2018-as kiírásán az elméleti líceum tizennégy fős csapatának munkáját értékelték, amely révén a dicsőszentmártoni unitárius templomot mint a város egyetlen középkori műemlékét ismertették. A díjazott tanulók névsorát a felkészítő pedagógusok ajánlásai, a javaslattételük során állították össze, és a 2018 januárjától decemberéig eltelt időszak eredményeit vették figyelembe. 

A rendezvény megszervezése és a díjazás nem valósulhatott volna meg a támogatók 2%-os jövedelemadójának átirányítása és több helyi magyar vállalkozás – az ANTZIMOB bútorüzlet, Székely István és Andrea, a Birotech Service és Ozsváth Jenő, valamint a Foto Royal és Hidi Levente – önzetlen anyagi támogatása nélkül – hangsúlyozta Gagyi Zoltán ötletgazda és szervező.