2020. április 2., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kozma Mónika: Modern, színvonalas közszállításért dolgozunk

A marosvásárhelyi közszállítási vállalat vezetőtanácsának elnökeként kötelességemnek érzem az utazóközönség megfelelő tájékoztatását, ezért következzen egy kis összefoglaló az elmúlt időszakról és a jelenlegi helyzet bemutatása egyaránt. Az elmúlt majdnem másfél évben, amióta ezt a tisztséget betöltöm, sokat tanulmányzoztam a cég eddigi működését, próbáltam megérteni a döntések hátterét, és olyan irányba vinni a cég ügyeit, amelyek a marosvásárhelyi lakosok érdekeit szolgálják. Itt megjegyezném – ami a vállalat múltját illeti –, hogy 2001-ben az akkori városvezetés egyetlen megoldásának a helyi közszállítást illetően az tűnt, hogy ezt a közszolgáltatást egy társulásra bízza, remélve, hogy ezáltal kilábal az akkori, tarthatatlannak címkézett helyzetből. Ez volt az a pillanat, amikor a város tulajdonában lévő közszállítási vállalat társulási szerződést kötött egy 200 lejes alaptőkével rendelkező magáncéggel, amely lépésről lépésre átvette az egész tevékenység irányítását. Részletekbe nem bocsátkozom, értelmetlen, és amúgy is már történelem, senkit nem érdekel. Hogy tévedés volt vagy nem, azt mindenki döntse el saját maga. Viszont az eredmény önmagáról beszél, Marosvásárhelyen a szolgáltatás ezen a téren (is) alulmaradt a régió városaihoz képest. Hogy pontosan mi vezetett ide?

Fotó: Nagy Tibor (archív)


Sokan a deficitáris menedzs-menttel magyarázzák a jelenlegi helyzetet, a lerobbant autóparkot, a szegényes infrastruktúrához köthető fiaskókat, az elvárt minőség hiányát. Hisz ez az, ami azonnal mutatkozik, ami tapasztalható, és nem utolsósorban az, ami számít. Amit azonban kevésbé boncolgatunk, az az, hogy a probléma sokkal komplexebb és mélyebb gyökerekkel rendelkezik.

Az vajon köztudott-e, hogy az utazóközönség jelentős hányada díjmentesen használja ezt a szolgáltatást? Ingyenes az utazóknak, viszont ez sokba kerül magának a vállalatnak. A költségek ugyanis léteznek, valósak és jelentősek, lásd üzemanyag, javítások, biztosítások, adók, díjak, engedélyek, az alkalmazottak bérei stb. stb. Ezeket a költségeket az önkormányzatnak meg kell térítenie, másként megszűnik a szolgáltatás. Habár a városi tanács lelkiismeretesen megszavazza a költségvetést és az ebben szereplő szükséges összeget a közszállításnak, a cég ki van szolgáltatva a saját tulajdonosának, azaz a polgármesteri hivatal kénye-kedvének, már ami az összegek rendszeres átutalását illeti. 

Könyvespolcnyi levelezés létezik a Béga utcai irodákban, amelyben a városvezetés tudtára hoztuk hónapról hónapra, hogy a helyzet tarthatatlan. Számítások, adatok, költségvetések, megindokolt kérvények. Ugyanott kifizetetlen számlák, felszólítások szolgáltatóktól. Ilyen körülmények között, amikor kinyújtott kézzel kell állni, koldus módjára, hogy megkapd azt, ami végül is a tied, vagy jár neked, nos így minőségi szolgáltatást nyújtani csodaszámba menne. És itt szükséges megemlíteni a humánerőforrás-problémákat is. Az alacsony bérezési szint miatt, amit a cég biztosítani képes az alkalmazottjainak, szakképzett munkaerőhiánnyal is küzd a közszállítási vállalat. Tehát azzal és annyival kell dolgoznod, ami és amennyi jut neked. Az, hogy nem tudod fedezni a költségeid nagy részét, az természetszerűen nem érdekli az utazóközönséget, és ez így is van rendjén. Senkit nem érdekel, hogy a vállalat ritkán kap, ha kap, új autóbuszokat, az sem, hogy objektív okok miatt sokszor lehetetlen betartani a közlekedési programot. 

Szóval a helyzet egy kissé komplexebb, mint első látásra tűnik. Viszont megoldás létezik, és remélhetőleg a közeljövőben be is következik a szolgáltatás minőségi javulása, ugyanis egy novemberi városi tanácsi határozat következtében és a Romániai Versenytanács engedélyével jövő év április elsejétől megszűnik a társulás a magáncéggel, és az önkormányzat tulajdonát képező közszállítási vállalat veszi át a teljes tevékenységet. Az erre vonatkozó szerződés a polgármesteri hivatal és a közszállítási vállalat között létrejött, de a munka neheze még csak most következik. Megfeszített erőkkel egy lelkes kis csapattal dolgozunk azon, hogy helyrehozzuk azt, amit lehet, és ha nehéz is lesz majd az átmenet, de egy modern, színvonalas közszállítási szolgáltatást hozzunk létre a városban. Ehhez az elkövetkezőkben elsősorban egypár szükségszerű lépést kell megtennünk, ami a szolgáltatás minőségi javulását illeti, például az autópark korszerűsítését, valamint a beszerzési eljárások lejártával az új közlekedési eszközök üzembe helyezését (itt megemlíteném, hogy folyamatban vannak közbeszerzési eljárások, amelyek során számos új autóbusznak örülhetünk hamarosan), megfelelő számú szakképzett személyzet biztosítását, de megemlíthetném a kedvezményes utazások rendszerének újragondolását is oly mértékben, hogy amennyire lehetséges, sikerüljön függetleníteni a vállalatot az önkormányzattól való teljes pénzügyi kiszolgáltatottságtól. Ugyanakkor tervben van még az önkormányzat által megnyert pályázat keretében a megállók korszerűsítése, valamint az úgynevezett „e-ticketing” jegyrendszer bevezetése, és sok más, modernizációt segítő és a smart city irányelveket bevezető beruházás is. Mindehhez már csak felelős döntések és sok munka kell!

Kérjük az utazóközönség türelmét és támogatását a következő időszakban!

Kozma Mónika,

a vezetőtanács elnöke