2020. szeptember 24., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Többéves elképzelés megvalósítása kezdődött el Ákosfalván, legutolsóként a községben itt épül meg a ravatalozó.

Számos olyan fejlesztés történt Ákosfalva községben, amellyel a közösség igényeinek tettek eleget, és néhány évvel ezelőtt felvetődött, hogy a ravatalozókra is szükség volna – lépett vissza a kezdetekig Osváth Csaba polgármester. Elképzelését a helyi tanács elé terjesztette, amely el is fogadta és támogatta is azt, hogy négy-öt év leforgása alatt pályázati kiírások révén minden település egy-egy egyházközsége olyan anyagi alaphoz juthasson a helyi költségvetésből, amely lehetővé teszi, hogy a közösségek ravatalozókat építhessenek maguknak. Erre a célra az egyházaknak kellett területet keresniük, amelyet telekeltetniük is kellett, amennyiben nem rendelkeztek tulajdoni lappal. Így az első év támogatását arra használták fel az egyházak, hogy ezeket a területeket pontosan felmérjék, és hivatalosan is tulajdonosaivá váljanak, ahol pedig nem volt elég az első évben kapott pénz, vagy több időre volt szükség, ott a második évben is pályázhattak, aztán minden egyház évente kérhetett további összegeket az építkezések elkezdésére és folytatására. 

Mára Ákosfalva kivételével el is készültek az épületek, a községközpontban viszont megrekedt a kezdeményezés, mivel nem találtak egy erre a célra megfelelő, valamely egyházhoz tartozó területet. Az önkormányzat végül megvásárolt egy parcellát a falun kívül, amelynek egy kisebb része a temető aljára rúg, ezt a darabot egy hosszú távú szerződéssel átadták a helyi református egyházközségnek erre a célra. Ezzel azonban nem oldódott meg a kérdés, ugyanis elhelyezkedésénél fogva sok ügyintézést igényelt az, hogy a terület beépíthetővé váljon. Egyrészt, mert külterületen volt, ezért el kellett érni, hogy besorolják belterületként, másrészt földgázvezeték van az övezetben, ezért számos engedélyt kellett beszerezni. Végül az idén az egyház hozzáláthatott az építkezéshez, a polgármester pedig reméli, hogy ez meg is valósul. Egyeztetett a lelkésszel is, majd felhívást intézett a lakossághoz, miszerint a ravatalozó az egész falunak és nem valamely egyháznak épül, ezért arra kér minden ákosfalvit, hogy ki-ki vegye ki a részét a megvalósításból.

Azért nagyon fontos ez a beruházás Ákosfalva számára, mivel a temetőt eddig csak a Marosvásárhely felé vezető európai úton lehetett megközelíteni, de ha elkészül a ravatalozó, minden gyászszertartás ott történhet, így többé nem kell az emberek testi épségét veszélyeztetni a megnövekedett forgalmú úton, hanem egy rövidebb és teljesen biztonságos útvonalon lehet elérni a temetőt. Az sem elhanyagolandó, hogy a ravatalozó közelében az önkormányzat egy parkolót is kialakított, hogy nagyobb rendezvények esetén itt helyezhessék el járműveiket a községközpontba érkezők, és ezt a parkolót virrasztó, temetés alkalmával is igénybe lehet majd venni.

Az önkormányzat öt év óta oszt le támogatásokat az egyházaknak, idén is nagyobb összeget, 110 ezer lejt fordított erre a célra, az egyházközségek kimondottan templomok, ravatalozók, temetők javítását, karbantartását vagy építését célzó beruházásokra kérhettek pénzt. Egy kivételével a község települései éltek is ezzel a lehetőséggel – részletezte a község vezetője.

Valamivel több mint egy hónapja kezdték el az építkezést 

Fotó: Gligor Róbert László