2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kórusmaraton a marosvásárhelyi Vártemplomban

A reformáció ünnepén a járvány miatt idén is visszafogottabban ünnepelnek a protestánsok. Jó hír, hogy a járványügyi rendelkezések értelmében a gyülekezetek megtarthatják az ünnepi istentiszteleteket. Kiemelkedő rendezvénynek számít az Énekelt reformáció című, amelyet október 30-án, szombaton, a marosvásárhelyi Vártemplomban tartanak. Az énekmaratonra az új énekeskönyv bevezetésének 25. évfordulója alkalmából kerül sor, a református énekeket kedvelőket 12 órára várják. Azok, akik személyesen nem tudnak részt venni, a Vártemplom Marosvásárhely Facebook-oldalon online követhetik az énekmaratont. 


25 éves az „új” énekeskönyv

– A Marosi Református Egyházmegye is bekapcsolódik az Énekelt reformáció rendezvénybe. Erre az ad okot, hogy 25 éves az új énekeskönyv. Ebből az alkalomból az egyházkerület Kolozsváron a kétágú templomban szervezett énekmaratont, persze ezt nem korlátozások közepette képzelték el. Ebbe a rendezvénybe kapcsolódtunk be mi is, de nem megyünk Kolozsvárra, hanem Marosvásárhelyen, a Vártemplomban tartunk egy kisebb maratont, ami szombaton 12-től 18 óráig tart. Nem gyűlünk össze tömegesen, egymást váltva énekelnek a kórusok, csoportok, amelyek az énekeskönyvben szereplő énekeket éneklik. A bibliafelolvasó maratonhoz hasonló ez a rendezvény. Az új énekeskönyvünk 25 évvel ezelőtti megjelenése is reformációnak számított, ezért adunk hálát. Aki szeretné hallani az énekeket, bekapcsolódhat, bemehet a Vártemplomba, természetesen maszkkal és tartva a távolságot – tájékoztatott Czirmay Csaba Levente, a Marosi Egyházmegye esperese. 

Fotó: Mezey Sarolta


Az erdélyi gyülekezetek zöme ezt használja 

Az új énekeskönyvet, amely 504 éneket tartalmaz, Csiha Kálmán püspök szorgalmazta. Egységesnek képzelték el, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata el is fogadta. De a gyakorlatba ültetésnél gondok merültek fel, sem a Királyhágómelléki Egyházkerület, sem a magyarországi egyház nem vette át. Itt egy új református énekeskönyvet adtak ki, ami nemrég jelent meg. Nagyon szép kiadás, gazdag énekanyaggal, 846 ének található benne. 

– Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek java része az új énekeskönyvet használja, de van, ahol még nem tértek rá erre, mert vagy a gyülekezet, vagy a lelkész, vagy a kántor valamiért nem akarta szorgalmazni. Általában olyan gyülekezetekről van szó, ahol többnyire idősek vannak, s nem lehet őket a régi ritmusból kiemelni. 

Az igazság az, hogy a régi erdélyi énekeskönyv volt a „legszegényebb”, 288 ének volt benne. Amikor Erdélyben ebből énekeltek, Magyarországon és a Partiumban is több mint 400 éneket tartalmazó könyvet használtak a gyülekezetek. 

Felvetődött az ötlet, hogy a 25 éve használatban levő új énekeskönyvet azokkal az énekekkel egészítsék ki, amelyek a régiben megtalálhatók, de az újból kimaradtak. A zsoltárok sem a régi erdélyi ritmust és dallamot követik, a szövegben is vannak változások. A kántorok mai napig vitatják, hogy az új vagy a régi ritmus szerint kell játszani. Ha valaha lesz módosítás, az kellene legyen, hogy a jelenlegi 150 zsoltár mellé foglaljuk be a régi zsoltárokat is „b” jelzéssel, úgyszintén azokat a dicséreteket, amelyek kimaradtak az új énekeskönyvből. Erre keressük a választ, de hivatalos testületi döntés még nincs – fogalmazott az esperes. 


Félóránként váltják egymást az éneklő csoportok

Az énekeskönyv énekeiből összeállított maratont Bukovinszky Csáki Tünde vártemplomi lelkész és Bíró Jenő egyházmegyei zenei előadó szervezi. A maratonon elsőként a marosludasi református egyházközség vegyes kara énekel, karvezető Czirmay Izabella Mária, 13 órától fellép a Vártemplom Musica Humana női kara, karvezető Sikó Szidónia, utána a Psalmus vegyes kar és a konfirmálók csoportja – karvezetők Bukovinszky Csáki Tünde és Bereczky Tollas László –, 14.30-tól a kistemplomi Evangélium vegyes kar énekel, vezényel Szatmári Ildikó, majd szintén a kistemplomi Teofilosz dicsőítő csoport, Farkas Zoltán vezetésével. 16 órától a cserealji egyházközség vegyes kara és konfirmanduscsoportja lép fel, vezetőjük Sárkány Tímea Tünde kántor. Orgonaműveket Lőrinczi Lehel orgonista, Bereczky Tollas László, Sárkány Tímea Tünde előadásában hallgathat a gyülekezet. 17 órától a Bíró Jenő által vezetett gyülekezeti csoportok zárják az énekmaratont.

A 18 órától kezdődő istentiszteleten Bíró Jenő lelkipásztor szolgál.