2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„A közjó az, ami nem fogy el”

Több évtizedes kultúraközvetítő és -támogató munkájáért adott át oklevelet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete április 9-én, pénteken dr. Vass Levente egészségügyi államtitkárnak, a Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnökének. Az ünnepi pillanatra az erdélyi magyar közművelődés napja alkalmából került sor a Maros megyei szervezet marosvásárhelyi, Arany János utcai székhelyén.


Fotó: Nagy TiborAz Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 136 éve, 1885. április 12-én alakult meg Kolozsváron. A nagy múltú, ma is aktívan működő egyesület országos elnöksége 2008-ban döntött arról, hogy évről évre az EMKE-születésnapon emlékezzenek meg a szellemi közjóért végzett szolgálatról. Hagyományosan ekkor került sor a kulturális élet terén fontos szerepet vállaló személyiségek kitüntetésére is, a múlt évben azonban a koronavírus-járvány átírta a forgatókönyvet, a díjátadás elmaradt. Az egyesület Maros megyei fiókszervezetének két 2020-as díjazottja volt: Soós Zoltán akkori múzeumigazgató, aki idén január 22-én, a magyar kultúra napján Marosvásárhely polgármestereként vehette át a kitüntetést, és dr. Vass Levente, akit az erdélyi magyar közművelődés ünnepének apropóján jutalmaztak.

A járványhelyzet miatt szűk körű rendezvényen Barabási Attila Csaba, a Maros megyei EMKE elnöke röviden összegezte a tavalyi történéseket, a pandémia kezdetétől számított teljes korlátozás két hónapját, amikor szó szerint megbénult a kulturális élet, majd a lehetőségekhez igazított megvalósításokat. A Maros megyei egyesület az éves EMKE-beszámoló szerint a legtevékenyebb volt a fiókszervezetek között, hiszen számos rendezvényt – könyvbemutatókat és fotókiállításokat – szervezett, egyebek mellett a rendkívül népszerű Épített örökségünk Maros megyében című tárlatot, ugyanakkor az év végi Gyöngykoszorúk Gyöngye néptánctalálkozóhoz is megtalálta a megfelelő formát, lehetőséget nyújtva a Szabó György Pál-díjak átadására is. 

A továbbiakban dr. Ábrám Zoltán, az EMKE országos alelnöke dr. Vass Levente kultúraszervező és -támogató tevékenységét méltatta, amelynek jelentős mozzanatai közé tartozik a magyar kultúra napja alkalmából minden évben megszervezett felolvasómaraton, a Vásárhelyi Forgatagba való aktív bekapcsolódás, számos kulturális rendezvény támogatása, valamint a parlamenti képviselőként is végzett identitásmegőrző szolgálat. Az országos EMKE-alelnök az egyesület jelmondatával adta át a kitüntetettnek az oklevelet: ,,Ki a köznek él, annak élni érdemes”.

Dr. Vass Levente köszönőbeszédében a közművelődéssel, közjóval kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Elmondta, hogy az egészségügyimenedzser-képzésen úgy tanulta, de már korábban, diákvezérként is úgy értelmezte, hogy a közjó az, amiből mindenki annyit fogyaszthat, amennyit akar, és ami nem fogy el. A közösen megtermelt jó áldását az utcai világításhoz hasonlította, amelynek fényéből mindenki részesül. Ahhoz, persze, hogy ez így legyen, közös erőfeszítésre van szükség, hiszen a villanyáramot is meg kell termelni – tette hozzá a kitüntetett, aki ennek kapcsán mindenkinek köszönetet mondott, aki a művészetek, az oktatás, az egészségügy terén és nem utolsósorban a médiában a közjót, a szellemi világosságot szolgálja. A továbbiakban tréfásan jegyezte meg, hogy nagyon fiatalon nem feltétlenül előnyös kitüntetést kapni, hiszen az hamar feledésbe merülhet, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az ifjabb nemzedékeknek járó díj tulajdonképpen egyféle biztatás az elkövetkezőkre nézve.

– Nem fogok ezzel az oklevéllel dicsekedni, de annál nagyobb elégtétellel teszem a tarsolyomba – zárta beszédét Vass Levente.

Az ünnepi esemény után dr. Ábrám Zoltán a Maros megyei EMKE idei díjazottjairól is tájékoztatott. 2021-ben a marosvásárhelyi magyar közművelődési élet támogatásáért mecénásoklevélben részesül Rusz Szándor vállalkozó és dr. Magyary Előd fogorvos, volt városi tanácsos. Oklevél illeti meg továbbá Henter György református lelkipásztort a marosvásárhelyi Vártemplom felújítása, valamint a gyülekezet által közvetített közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenységéért és Papp László római katolikus plébánost sikeres vallásos zeneművek népszerűsítése, kiemelten a Mustármag közösségben végzett lelki, kulturális, szociális és evangelizációs tevékenysége elismeréseként. Az oklevelek átadásának időpontjáról a járványhelyzet függényében az elkövetkezőkben dönt a Maros megyei EMKE.

Az országos egyesület április 10-én, szombaton református áhítat keretében adta át idei kitüntetéseit. A nagyközönség online közvetítésben követhette az eseményt.