2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Október 31-én a reformáció 500. emlékévét hirdették meg a protestáns egyházak képviselői. A Maros megyei református vallástanárok a reformáció emlékévébe kapcsolódtak be, amikor megszervezték november 5-én az egyháztörténeti vetélkedőt Mezőpanitban.


Október 31-én a reformáció 500. emlékévét hirdették meg a protestáns egyházak képviselői. A Maros megyei református vallástanárok a reformáció emlékévébe kapcsolódtak be, amikor megszervezték november 5-én az egyháztörténeti vetélkedőt Mezőpanitban.

A vetélkedő immár hagyománnyá vált, mivel 4. alkalommal tartották meg. Az idei verseny tematikája: az előreformátorok élete és munkássága; VII. osztályos tanulók háromfős csapatai vettek részt rajta.

Székely ruhás mezőpaniti fiatalok fogadták a vendégeket a református templom gyülekezeti termében. „Te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.” (Ap. csel. 10,33) – hangzott a lelkesítő áhítat Jakab István maros-mezőségi esperes tolmácsolásában. „Itt van Isten köztünk” – zengett a dicsőítő ének ajkainkról.

A verseny a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola jól felszerelt kommunikációs termében zajlott. A 12 csapat elfoglalta a számára kijelölt helyet az asztaloknál. A nap házigazdája és egyben főszervezője, Nagy Ilona vallástanárnő, köszöntötte a vallástanár kollégákat és a versenyző diákokat. Kovács Dorottya VII. osztályos mezőpaniti tanuló zongorajátéka ráhangolódás volt a versenyre. Bartha Csaba, a maros-mezőségi vallástanárok módszertani felelőse irányította a versenyt. „Feladok nektek egy találós kérdést” (Bír. 14,12), Sámson szavait idézte a keresztrejtvény megoldása előtt. Minden feladatot Isten Igéjével vezetett fel, igen szórakoztatón. A feladatok változatosak voltak: képfelismerés, kiegészítés, zsoltárének előadása, puzzle kirakása, keresztrejtvény, kakukktojás, ki mondta?, teszt, Facebook-profilkészítés. Minden csapat ügyesen vette az akadályokat, öröm volt látni, mennyire ötletesek, kreatívak és felkészültek. Köszönet a felkészítő tanároknak és az ügyes diákoknak, akik időt szántak rá. A versenyen Vásárhelyt négy iskola képviselte: a Dr. Bernády György, a Bolyai Farkas, a Dacia, az Alexandru I. Cuza, egy-egy csapat érkezett Somosdról, Gyulakutáról, Mezőmadarasról, Marossárpatakról, Marosludasról, Dózsa Györgyről, Makfalváról.

A verseny után jöhetett a jól megérdemelt finom ebéd, amit a mezőpaniti asszonyok készítettek nagy szeretettel. Amíg a zsűri három tagja kijavította a feladatokat és felállította a sorrendet, addig a csapatok egyik része a Therézia Kft.-t látogatta meg, a másik pedig tornyot mászott a ravatalozónál Kovács Tibor lelkipásztor vezetésével.

Visszatérve a falulátogatásból, Bodó Irén Edit vallástanárnő a zsűri nevében értékelte a versenyt. Minden csapat a részvételi oklevélen kívül külön oklevelet kapott, ha valamely feladatot jól teljesítette. A pontszámok alapján a legjobbak a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola diákjai voltak: Kovács Dorottya, Máthé Julianna, Nagy Szilvia, felkészítő tanár Nagy Ilona vallástanárnő; II. helyezést a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai értek el: Adorjáni Sára, Dávid Tamás, Forgó Tamás, felkészítő tanár Kovács Judit vallástanárnő; III.-ok lettek a marossárpataki Adorjáni Károly Általános Iskola diákjai: Mózes Zsuzsa, Lakó Sándor, Goga Lehel, felkészítő tanár Fazakas Imola; dicséretben részesültek a Gyulakuti Általános Iskola diákjai: Magyari Boglárka, Tóth Viktória, Varga Evelin, felkészítő tanár Tőkés Ildikó vallástanár. A díjkiosztás után Kovács Tibor mezőpaniti református lelkipásztor ismertette a templom történetének egyes érdekes momentumait és hálát adtunk Istennek a nap áldásaiért.

Isten iránti hálával köszönjük meg a szervezőknek és mindenkinek, aki kétkezi munkával és imádsággal támogatta ezt az áldott közösségformáló alkalmat.

Bodó Irén Edit vallástanárnő