2021. március 9., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Ez a fő témája az unitárius, unitárius univer-zalista és a más felekezetű nők második nemzetközi konferenciájának, a legnagyobb női világtalálkozónak, amelyet valaha is szerveztek Erdélyben.

Ez a fő témája az unitárius, unitárius univer-zalista és a más felekezetű nők második nemzetközi konferenciájának, a legnagyobb női világtalálkozónak, amelyet valaha is szerveztek Erdélyben. A négynapos rendezvény helyszíne a marosvásárhelyi Grand Szálloda és a Kultúrpalota.

A csütörtök délutáni nyitóünnepségre összegyűlt két és félszáz résztvevőt Sorbán Enikő gyönyörű erdélyi népdalokkal köszöntötte, majd dr. Patkó Éva mutatta be a világ különböző tájairól, az Egyesült Államokból, Kanadából, Hollandiából, Angliából, Németországból, Indiából, Kenyából és más országok mellett Magyarországról és az Erdélyből érkezett vagy az esti órákban érkező résztvevőket, mondott köszönetet a szervezőknek, s a munkájukat támogató önkénteseknek.

„Együtt közösen megújulást, új életet akarunk. Együtt közösen álmodunk, gondolkodunk, tervezünk, alkotunk. Olyan unitárius kapcsolatrendszert, hálót szövünk, építünk, ami fogékony a XXI. századi nők igényeire és hitközösségünk kihívásaira, mind helyi, mind nemzeti és nemzetközi szinten ” – fogalmazták meg a szervezők a találkozás célját, amely minden üdvözlőbeszédben új elemekkel, részletekkel gazdagodott.

A változás erejében való hitet hangsúlyozta Barbara Kres Beach, az Unitárius és Univerzalista Nők Nemzetközi Szervezetének elnöke, aki James Luthers Adamot, a XX. század unitárius-univerzalista teológusát idézve mondta: az elképzelések megvalósításában „Isten, a legnagyobb közösségformáló erő” támogatására számíthatnak.

Ami az első világtalálkozón, Houstonban elkezdődött, Erdély földjén folytatódik, ahol a szabad vallásgyakorlás négy és fél évszázada megvalósult – köszöntötte a résztvevőket Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, aki Saint-Exupérytől idézte, hogy „jól csak a szívével lát az ember”. Erre a szívvel való „mennyei látásra” (Példabeszédek könyve) az asszonyi lélek képes. Ha a nők felismerik ezt az adottságukat, megtalálják az utat a harmóniához, a nyugalomhoz és a békés élet megteremtéséhez – biztatta a jelenlevőket a püspök. A nők által képviselt erőt, energiát hangsúlyozta a városvezetés nevében felszólaló Csegzi Sándor is.

1568-ban nem Marosvásárhelyen mondták ki a vallás- és lelkiismereti szabadságot, de három év múlva itt erősítették meg. És itt erősítik meg az unitárius és unitárius univerzalista nők azt, ami három évvel ezelőtt az első houstoni világtalálkozón megszületett – utalt a párhuzamokra Nagy Gizella, a nemzetközi szervezet igazgatója, a szervezőbizottság elnöke, aki örömmel nyugtázta az Erdélyi Unitárius Egyház 444 éves történetének az első ilyen jellegű világrendezvényét. Beszámolt a hónapokon át tartó szervezés emberpróbáló nehézségeiről, amelynek során a kulturális különbségek, választófalak és a helyi bürokrácia által támasztott akadályokat kellett legyőzni. Majd meggyújtotta az univerzalista szertartás során használt gyertyát, amely a határokon átívelő kulturális és vallási közeledés, az összetartozás jelképe, s kifejezte reményét, hogy az első világtalálkozón szőtt álmokat a résztvevők egyéni hozzájárulásával sikerül megvalósítani.

A második világtalálkozó üzenetét Laura Nagel, a nemzetközi Unitárius-Univerzalista Női Konferencia alapító tagja és vezérigazgatója tolmácsolta: „fordítsuk alkotó erőnket arra, hogy együtt munkálkodva megformáljuk a holnapot, ahol a nők egyenjogúak lesznek a férfiakkal”. Beszélt a Nemzetközi Nőtestvérek terveiről, amelyek célja, hogy a kis csoportos műhelymunkák során a helyi igényeket figyelembe véve fejlesztési stratégiát dolgoznak ki, majd azokat a konferencia zárónapján a teljes csoportos ülésen vegyék számba és beszéljék meg, s megvalósításukra akciótervet dolgozzanak ki. Bemutatta és értékelte az Erdélyben dolgozó Nemzetközi Nőtestvérek munkáját, majd a résztvevők figyelmébe ajánlotta az erdélyi unitárius lelkész költő Balázs Ferenc és amerikai feleségének az életéről készült regényt, amely arról szól, hogy egy nagyon erős asszony hogyan tudta megtartani egyensúlyát egy borzalmakkal teli világban.

A résztvevőket Czerán Csaba furulyajátéka szórakoztatta, Margot Adler New Yorkból érkezett újságírónővel tanultak egy éneket, majd táncházzal végződött az est.

Pénteken három nagy téma köré csoportosultak az előadások: a lelki béke megteremtésének lehetőségei a 21. században, népi kultúrák, ősi vallások, pogány szokások és a békére nevelés.

Ma hatszáz résztvevővel tartják az UNOSZ, az Unitárius Nők Országos Szövetségének a közgyűlését, s a rendezvény vasárnap délben zárul.