2020. április 2., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Döntött a marosvásárhelyi tanács

Az év utolsó közgyűlésén a képviselő-testület elhalasztotta azt a határozattervezetet, amely a Poklos-patak mentén kiépítendő kerékpársávok műszaki dokumentációjára vonatkozott. A tervezet kapcsán felszólaló tanácsosok úgy vélték, egyrészt a beruházás túl drága, másrészt nem saját forrásokból, hanem uniós pályázatokból kellene finanszírozni, úgy, mint más nagyvárosok tették. 

A csütörtöki soros közgyűlés kezdetén a képviselő-testület némán emlékezett meg a forradalomban elesett marosvásárhelyi mártírokról, ezt követően került sor a napirenden szereplő tervezetek vitájára. A kezdetben 17 jelen levő képviselő (az RMDSZ-frakcióval szemközt helyet foglaló Makkai Gergely volt alpolgármester, jelenleg RMDSZ-tanácsos a későbbiekben lezárta szavazógépét és távozott) döntött arról, hogy post mortem díszpolgári címet adományoz a Román Triatlonszövetség, valamint a Master Ski&Bike sportegyesület volt elnökének, Klósz Péternek. 

A Poklos-patak mentén, 4,3 kilométeren (a Jeddi út és a Budai Nagy Antal utca közötti szakaszon) kialakítandó kerékpársávokra vonatkozó tervezet kapcsán a POL-képviselők szólaltak fel, valamint Papuc Sergiu alpolgármester. Pápai László hangsúlyozta: támogatja a kerékpársávok, sétálóterek kialakítását, de szerinte a 4 kilométernyi beruházásra előirányzott 14 millió lej – amennyi a tervezetben szerepel – túl nagy összeg. Ugyanakkor azt sem érti, miért nem lehet más nagyvárosok példájára európai uniós alapokból megépíteni. „Nagyobb szabású, komolyabb, megvalósíthatóbb, olcsóbb tervek kellenek” – jelentette ki. Radu Bălaş szerint a polgármesteri hivatal nem kellene kerékpárok bérbeadásával foglalkozzon, mint ahogyan a tervezetben van, ezt a tevékenységet magáncégek kellene végezzék, versenytárgyalás alapján. Papuc Sergiu alpolgármester közölte, a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, erre pénzt adtak ki, majd javasolta, a tanács ne utasítsa el a tervezetet, hanem halassza. A testület úgy döntött, egy későbbi közgyűlésre halasztja a tervezet vitáját. 


A napirenden csütörtökön is szerepelt az Állomás téri tömbház megépítésére vonatkozó tervezet, amelyről a tanács frakciói pozitívan nyilatkoztak. A beruházók nevében Móra Ákos ismét bemutatta a tervet, hangsúlyozva, hogy a terv többször módosult, minden szakmai javaslatot figyelembe vettek, és végül minden, törvény által előírt engedélyt beszereztek. Papuc Sergiu alpolgármester szerint modern, innovatív épületről van szó, a beruházókat pedig támogatni kell. Az RMDSZ részéről Vajda György hangsúlyozta, a frakció egyetért az övezeti városrendezési tervvel, de néhány urbanisztikai változtatásra szükség lesz, úgymint egy tanulmányra az Állomás téri gépkocsiforgalom könnyítése érdekében, autóbusz-megállót kell kialakítani a vonatállomás épülete előtt, és az önkormányzatnak fontolóra kellene vennie az állami vasúttársaság tulajdonában levő terület megvásárlását. „Hosszú távú fejlesztésben kell gondolkodni” – jelentette ki Vajda György, hozzátéve: az RMDSZ-frakció határozattervezetet fog benyújtani az Állomás tér korszerűsítésére. Moldovan Călin szerint a vasúttársaság tulajdonát képező terület továbbra is nyilvános parkoló kell legyen, majd utalt arra, hogy miként került a beépítendő telek a beruházó tulajdonába. Bakos Levente is a vasúttársasággal szemben a város érdekeit tartotta prioritásnak, „melyekért a vasúttársasággal is érdemes szembemenni”, Pápai László közölte, tartózkodni fog, hiszen, „bár a terv modern, szép, rossz helyen van”, Peti András a főépítész véleményére volt kíváncsi. A testület jelen lévő tagjai végül Pápai László tartózkodása mellett egyhangúlag megszavazták az Állomás téri városrendezési tervet. 

A testület arról is döntött egyebek közt, hogy a város közvagyonából a magántulajdonába kerüljön át az a Ballada utcai épületrész, amelynek lebontásával korszerűsíthetik a szóban forgó utcát.