2021. január 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, nagybácsi, rokon, barát, ismerős,

Dr. WESZELY TIBOR

matematikus

életének 84. évében csendesen megpihent.

Temetése december 10-én, kedden 13 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (3/5596-I)


Itt hagyott

WESZELY TIBOR

(1936–2019)

a Bolyaiak városának – a kis Göttingen – díszpolgára, a névadó legendák avatott kutatója, ismerője, a merész álmodozó, amikor a távlatokat kellett felmérni, minden buktatóval együtt. Brádtól Marosvásárhelyig, szülőhelyétől igazi otthonáig gazdag, exponenciálisan emelkedő pályát futott be. Vezéralakja volt annak az aranycsapatnak, amely iskolája, a Bolyai Fiúlíceum hírnevét nemzetközi szintig emelte, már briliáns eszű tanuló korában. Következett tanári, főiskolai, egyetemi karrierje, a tudományok doktora és más tudományos címek elnyerése, bár számos kálváriával neki is meg kellett küzdenie. Tudva tudta, hogy a címek nem mindig a realitást tükrözik, a kitüntetéseket azok kapják, akiknek adják. Mindemellett nem volt száraz matematikus. Szakmai gazdagságával legfennebb humorérzéke vetekedhetett, ez tette teljes emberré. A Bolyaiakról tanulmányokat, könyveket írt, számtalan előadást tartott. 2002-ben, Bolyai János születésnapjára, mély gondolatokat tartalmazó könyvet írt „Az első 200 év” alcímmel. Valóban, a többi kétszáz év ezután következik. Hiszen már az eddigiekből is kiolvashatók olyan, egeket ostromló előrelátások, mint az általános relativitáselmélet alapgondolatai. Weszely Tibor az egyik előadásában azt a gondolatot is felveti, hogyan alakult volna Bolyai János pályafutása, ha 1804-ben apja nem foglalja el a Református Kollégium matematika-fizika-kémia tanszékét. Már ez a gondolatmenet megér egy külön tanulmányt.

Weszely Tibor, az ember, a barát, a kolléga. Ez a terület felmérhetetlen, hiszen mindenki, aki ismerte, nagyra értékelte, bár gondolatait nem könnyen tudta követni. Esetleg a barátai, akikből nem volt sok, de azok igaziak voltak. A családtagokon kívül elsősorban ők azok, akik mindig szorosan mellette álltak jóban-rosszban, és most is felsorakoznak mögötte, és sorukra várnak.

Nem tudjuk saját gondolatainkat megállítani, de talán követni sem. Idő kell, hogy érzéseinket, emlékeinket feldolgozhassuk. Tibi, lásd be, hogy csak ennyire vagyunk képesek. Te most – mozgalmas, fáradságos életed után – megpihenhetsz.

Nyugodj békében! Barátai.  (10/5587-I)


A Bolyaiak nagyságának feltárásában, ismertetésében és értékelésében fáradhatatlan kutatómunkát folytató  matematikus, professzor, Marosvásárhely díszpolgára,

 Dr. WESZELY TIBOR 

távozását szomorúan vettük tudomásul.

Bár szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy az elmúlt 30 évben együtt dolgozhattunk, most a távozása nagy űrt  jelent  a számunkra!

Sokoldalú jelenléte, tudományos, kutatói szakmai precizitása, a tanári munkája, a város közéletében folytatott tevékenysége, igaz emberi értékekre épülő barátsága egyedi nyomot hagy bennünk, akik rá emlékezünk!

A magam és családom nevében őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Emléke legyen áldott!

Csegzi Sándor, volt alpolgármester, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Marosvásárhelyi Fiókszervezetének elnöke. (sz.-I)