2021. február 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Négy évszázad távlatából is időszerű alkotás

Vasárnap ünnepi istentisztelettel és koszorúzással folytatódott a Bocskai Napok rendezvénysorozat, amely zártkörű szalagavatóval ért véget. A fejedelem az évszázadokon át is üzen a mának – szólt a végkövetkeztetés.


Szervezetek, intézmények, egyházak képviselői hajtottak fejet idén is Bocskai szobra előtt
      Fotó: Gligor Róbert LászlóBöjtfővasárnapi ünnepi ökumenikus istentisztelettel folytatódott a hétvégi nyárádszeredai ünnepség a főtéri református templomban. 

– A helyes böjt megtanít arra, hogy figyeljünk értékeinkre, hogy Istennel való kapcsolatunk ne legyen felszínes. Ismerjük be gyarlóságainkat, amint azt Bocskai fejedelem is tette, segítsünk a rászorulókon, dolgozzunk és imádkozzunk egységesen nemzetünkért, az ünnepek áldásaiért, és keressük azt, ami egybeköti a nemzetet. Bocskai olyan egyéniség volt, aki sosem szűnt meg imádkozni a bűnbocsánatért, Erdélyért és a nemzetért – hangsúlyozta szószéki beszédében Tőkés Attila református lelkipásztor. Az úrvacsorai szolgálatot követően Drócsa László plébános tartott áhítatot Bocskai mottójával: „Hitünknek, lelkiismeretünknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük”.

Helyükön a zászlók – és a székelyek

Bocskai István igazi fejedelem volt, aki hű maradt népéhez, aki testamentumában gazdagon jutalmazta kései utódait, aki szabad és független országot hagyott hátra, aki egyformán tudott szólni a székellyel és hajdúval, katolikussal és protestánssal. Bár nagyon rövid ideig uralkodott, katonai győzelmeivel, diplomáciai sikereivel és politikai tisztánlátásával a legnagyobb magyar államférfiak közé emelkedett. Kultusza a mai napig él az emlékezetben, és évszázadokkal alkotó élete után is útmutató fényként áll példája a mai nemzedékek előtt – hangzott el Veress Tünde szervező méltatásában, amelyet Császár Anita-Barbara és Incze Barna Balázs, a helyi Bocskai István középiskola diákjainak szavalata zárt.

Felszólalásában Tóth Sándor polgármester az ünneplőket Bocskai végrendeletére figyelmeztette, amely soraiban és sorai között olyan szellemi üzenetet hordoz, ami négy évszázad távlatából is időszerű. Nemcsak akkor tudtak ilyen nemzetpolitikai üzenetű végrendeletet írni, hanem Istenbe vetett hittel és a zászlóval, továbbá mindennapi cselekedeteinkkel ma is tudunk üzenni. A főtéri templom kertjében álló két zászlóárbóc és lobogó üzeni, hogy van a magyar nemzetben hit és van magyar jövő itt, a Kárpát-medencében. Ezért a polgármester az önkormányzat és a közösség nevében a református egyháznak két lobogót adott át, hogy azokat nemzeti ünnepeinken mindig felhúzzák az árbócokra. A Pécsi L. Dániel által tervezett református zászlót, valamint a székely zászlót a helyi Siklódi Edit készítette el. Tőkés Attila lelkész „megfelelő alázattal és felelősségtudattal” átvette az ajándékot, és ígéretet tett arra, hogy ezeket megőrzik és a megfelelő időben kitűzik.

Akinek hite van, azé a jövő

Himnuszaink eléneklése után az ünneplők a templom előtti térre vonultak. A fejedelem 1906-ban állított mellszobránál koszorút helyeztek el a helyi református és unitárius egyházak, a fejedelem nevét viselő középiskola, alapítvány, dalkar, a Szent László Társaság (1861) és Rend, a Bekecs néptáncszínház, az általános iskola, az önkéntes tűzoltóegyesület, az Erdélyi Magyar Méhészegyesület, a helyi és megyei önkormányzat, az RMDSZ helyi, kerületi és megyei szervezetei, valamint nőszervezete, Novák Csaba Zoltán szenátor, az EMSZ és MPP, EMI és Nyárádszereda Székely Tanácsa képviselői.

Az ünnepségsorozat végén Tóth Sándor polgármester úgy értékelte: a rendezvényeket a járványügyi előírások figyelembevételével lehetett megtartani. Az emberekből sem vírussal, sem egyéb eszközökkel nem lehet kiirtani azt, amit Bocskai szellemisége és végrendelete üzen: hogy legyen hitük. A helyiek még inkább igénylik, hogy ünnepeinket megtartsuk, ez abból is látszott, hogy a templom előtti téren az előző évekhez viszonyítva jóval többen gyűltek össze. A zászlókat azoknak a kezébe szokták adni a csatában, akik ha meg is sérülnek, utolsó erejükkel is fenntartják a lobogót. Amíg van hitünk, addig van bátorságunk és bizalmunk a jövőben, és ezt üzeni az idei rendezvénysorozat is – osztotta meg gondolatait a Népújsággal a városvezető.