2022. december 2., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdélyi Református Egyházkerület szeretetszolgálata a hét végén szervezte meg a Bethlen Kata-napokat. Az eseménynek több helyszíne és több jelentős mozzanata volt.

Fotó: Mezey Sarolta


A Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdélyi Református Egyházkerület szeretetszolgálata a hét végén szervezte meg a Bethlen Kata-napokat. Az eseménynek több helyszíne és több jelentős mozzanata volt. Az előadásokat a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Házban tartották, de sor került két diakóniai létesítmény szemléjére és útnak indítására is. Pontosabban az újonnan felépített marosvásárhelyi Kálvin Otthon átvételéről van szó, amelyet az építők mutattak be az egyházkerület elöljáróinak, köztük főtiszteletű Kató Béla püspöknek, Kántor Csaba püspökhelyettesnek. A Bethlen Kata-napok másik fontos momentuma a mezőmadarasi otthoni beteg- és idősgondozási munkapont felavatása volt.

Felépült a Kálvin Otthon

– Szívesen építünk iskolát, óvodát, de ma nagyobb szükség van idősotthonokra, betegápolókra. Az egyház felvállalta ezt a feladatot és szeretettel végzi – mondta Kató Béla püspök a Kálvin Otthon átvételén, amely a marosvásárhelyi Eminescu, volt Jókai Mór és a Mărăşti utca sarkán található elegáns, szép kivitelezésű saroképület.

A Kálvin Otthont az Erdélyi Református Egyházkerület építtette. Egyik szárnyában egy- és kétágyas, 72 személy befogadására alkalmas, 48 lakrészes idősotthon, a másik szárnyában tíz, nyugdíjas lelkészeknek otthont adó lakás található. Mindkét rész azzal a szándékkal épült, hogy méltó körülményeket teremtsen a támasz nélkül maradt időseknek. Most csak az épület átvételére került sor, az avatás jövőben lesz, amikorra a berendezés is elkészül.

A püspök az átvételen mondta el, az egyházkerület úgy döntött, hogy a nyugdíjpénztárnál összegyűlt fölösleget diakóniai célú ingatlanok építésébe fekteti. Mert a pénz önmagában nem érték. Így vásárolták meg a 26 áras telket a Jókai utcában, amelyen egy családi ház állt. Eredetileg úgy gondolták, hogy ezt bővítik ki, azonban, amikor engedélyt kértek a várostól, az megtagadta. A városrendezési osztály kérte, hogy az épületet költöztessék két méterrel bennebb. Az egyház ezt súlyos törvénytelenségnek tartotta, hiszen így a régi házat le kellett bontani. Engedelmeskedve, a régi házat lebontották, 110 négyzetméternyi területet átengedtek a városnak, de ennek fejében kártérítést kértek. 2010-ben a polgármester aláírásával szerződésbe foglalták, hogy a hivatal 100.000 eurót fizet az egyháznak. Három év telt el, azóta sem fizettek egy banit sem. Az egyháznak nincs más választása, peres úton próbál érvényt szerezni követelésének.

Az épületről a püspök elmondta még, nem olcsó, a legkorszerűbb követelményeknek megfelelően épült, egy négyzetméter hasznos felület 560 euróba került. A lakásokon kívül van benne ebédlő, konyha, orvosi rendelő, fogadószoba, raktárhelyiségek, lift és hidegház is. Az épület összfelülete 3700 négyzetméter. Mivel az egyházkerület nyugdíjpénztárának nincs személyzete, a Kálvin Otthon ügyvezetésével a Lazarenum Alapítványt bízzák meg, így összekapcsolnák a szomszédságban évek óta működő idősotthonnal.

Beteggondozói munkapontot avattak Mezőmadarason

Szombaton Mezőmadarason a Diakónia Keresztyén Alapítvány újabb otthoni beteggondozói munkapontját avatták fel. Az ünnepi eseményen jelen volt az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége. Igét hirdetett Kató Béla püspök.

– Azért vagyunk itt, hogy megnyissuk azt a munkapontot, amely az idős, beteg emberek ellátását vállalja fel. Azért tesszük ezt, hogy adósságot törlesszünk az emberekkel és Istennel szemben. Isten azt parancsolta, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat! Sok fiatal elment, nem teljesítik a szülőkkel szembeni kötelességüket. Pedig ez is ott van az adósságlistákon. Nem csak az embereknek, hanem minden gyülekezetnek szembe kell néznie az adósságállománnyal. Mindenütt sok a baj, de nem mehetünk el egymás mellett közömbösen. Egymásra vagyunk utalva! Az egyház nem „vándorolt” el, hanem törleszti ember és Isten előtti adósságát. Van akire számítani! – hangzott el többek között az igehirdetésben.

Ezt követően Szabó Andor, a gyülekezet lelkésze köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy ma, ebben az útvesztőkkel tele világban világító vezetőkre van szükségünk. Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese a szeretetszolgálat motivációjáról és fontosságáról beszélt, Kántor Csaba püspökhelyettes, a Diakónia Alapítvány országos kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, a diakónia nem más, mint szolgáló szeretet, Schmidt Loránd, a megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatója az otthoni beteggondozásról mint prevencióról beszélt, hiszen ez elejét veheti, hogy az idős ember állami intézetbe kerüljön. Bár sok ilyen munkapont működik, mégis sokan várják a beutalást. Ez azt bizonyítja, hogy rengeteg még a tennivaló e téren. Nehéz munka időseket gondozni, amiért a fizetség egy mosoly – mondta az igazgató. Kántor Attila kuratóriumi titkár kiegészítésként tette hozzá: nyolc betegápoló pont működik a megyében.

Ábrám Noémi, az alapítvány marosvásárhelyi ügyvezetője ismertette, hogy Mezőmadarason dr. Ilonka-Sallai Szerén családorvos segítségével Tóth Klára látja el a diakóniai szolgálatot, pontosan azt teszi, amit a családtagok tennének az idősekkel, ápolja őket és gondoskodik róluk. Mostanig 28 idős személy igényelte a szolgáltatást, s körülbelül 50-ig emelhetik az ellátottak számát.

A munkapontnak a Szekeres-ház ad otthont, az avatón Kató Béla püspök és dr. Ábrám Zoltán, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ tanulmányi igazgatója vágták el a szalagot.

A mezőmadarasi templomban a kántor vezetésével három gyermekcsoport lépett fel, szavalt Szabó Gellért. A művelődési házban Fazakas János tanítványai, a helybeli Árvalányhaj néptánccsoport szerepelt.

Előadások a tartalmas időskorról

A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Házban pénteken dr. Bustya Dezső tartott áhítatot, a résztvevőket Kovács István előadótanácsos köszöntötte. Az aktív és értelmes időskorról Kopacz Imola pszichológus, Balás Árpád nyugalmazott földrajztanár, Fülöp Ilona, a diakóniai szolgálatok vezetője, Kovács András zenetanár tartott előadást. Szombaton délelőtt dr. Kikeli Pál egyetemi tanár az öregedés lélektani és társadalmi vonatkozásait taglalta, Balás Árpád pedig városnézésre hívta a vendégeket.