2021. június 15., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)  április 5-7. között szervezte meg az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjét a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiummal együttműködve. A verseny az idei tanévtől fölkerült a román Oktatási Minisztérium támogatott versenyeinek sorába, ami nagy elismerés a kezdeményezőknek, szervezőknek. A verseny programja a megnyitóval kezdődött, melyen Popa Márta (a kollégium igazgatója, egyben a Versenyszervező Bizottság ügyvezető elnöke) és Luminiţa Chicinaş (Kolozs megye fizika szaktanfelügyelője) köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a diákok írásbeli megmérettetésen vettek részt. A közös ebéd elfogyasztása után, amíg a tanárok a dolgozatok javításával voltak elfoglalva, a diákok a botanikus kertet látogatták meg, rövid városnézéssel egybekötve, majd az iskola Körmöczi János fizika- és Dr. Gelei József biológiamúzeumát tekintették meg. A két múzemot a kollégium 450 éves fennállása tiszteletére, 2007-ben nyitották meg, a régi szertárak anyagainak restaurálásával. Mindkét múzeum felbecsülhetetlen értékű anyagokat tartalmaz, hiszen sok 200 évnél is régebbi tárgyuk van.A verseny programját az eredményhirdetés és díjazás zárta tartalmas kultúrműsor keretében, melyen a felszólalások mellett (Popa Márta igazgató, János Zsigmond Unitárius Kollégium; Kovács Zoltán kabinetigazgató, román Oktatási Minisztérium; dr. Karácsony János elnök, EMT Fizika Versenyszervező Bizottság) zongorajátékkal és szavalattal Kiss Boglárka Dalma, valamint az iskola Péterffy Gyula kórusa lépett fel és örvendeztette meg a hallgatóságot.

A versenyek díjazottjai:

VII. osztály (Öveges József Fizikaverseny)

I. díj – Csősz Andrea Gabriella, Dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Pisak-Lukáts Katalin;

II. díj – Vígh Dániel Levente, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;

III. díj – Mihály Hanna Andrea, Mikes Kelelem Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy, felkészítő tanára: Kolumbán Laura;

Dicséret – Winkler Máté, Horváth János Elméleti Líceum, Margitta, felkészítő tanára: Rend Erzsébet;

Dicséret – Domokos Balázs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Dávid Anna;

VIII. osztály (Öveges József Fizikaverseny)

I. díj – Juhász Ákos, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;

II. díj – Dobra László Edgár, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára: Bartha Zsolt;

III. díj – Orosz Soma, Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós, felkészítő tanára: Magyari Etelka;

Dicséret – Réman Attila, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Szász Ágota Judit;

IX. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)

I. díj – Pünkösti Györk, Wesselényi Református Kollégium, Zilah, felkészítő tanára: Kovács Nikoletta;

II. díj – Szilágyi Botond, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: László József;

III. díj – Antal Eszter, Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely, felkészítő tanára: Székely Zoltán;

Dicséret – Benedek Sára, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Dávid Anna;

Dicséret – Dimén Varga Ábel, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely, felkészítő tanára: Székely Zoltán;

X. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)

I. díj – Szilágyi Sándor Zsolt, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Dávid Anna;

I. díj – Árva Norbert, Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad, felkészítő tanára: Bogdán Károly;

III. díj – Bíró Mátyás Péter, 

Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanára: Káptalan Erna;

Dicséret – Sikó Szabolcs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Kozma Tamás;

Dicséret – Gál Emese, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;

XI. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)

I. díj – György Zoltán, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, felkészítő tanára: Halász Gyöngyvér;

II. díj – Bogdán Ágnes, Silvania Főgimnázium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit;

III. díj – Czira Borbála, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára: Csák László;

Dicséret – Kolcsár Gedeon, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: László József;

Dicséret – Vicsi Márk, Silvania Főgimnázium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit.


A felsorolt, legjobb eredményeket elért VIII-XI. osztályos diákok részt vehetnek a versenyek magyarországi döntőin, melyeket társszervezeteink, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Győrben, illetve a Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló Alapítvány Sopronban szerveznek meg.

Ezúton is köszönetet mondunk a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatóságának, hogy méltó házigazdája volt a versenynek, és az iskola munkaközösségének, tanárainak, valamint az önkéntes diákoknak, hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához.

Dr. Karácsony János,

a Versenyszervező Bizottság elnöke

Pap Tünde

programszervező