2020. december 4., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egy marosvásárhelyi asszony alakját idézzük fel, Bartók első feleségéét.

A Ziegler család legrégebbi sírköve a marosvásárhelyi temetőben


2016. december 15-én, csütörtökön a Bartók-művekből összeállított hangversenyt rövid emlékezés előzi meg. Egy marosvásárhelyi asszony alakját idézzük fel, Bartók első feleségéét. Ziegler Mártáról van szó, akit Bartók még kislány korában tanított (Pozsonyban?), aztán erdélyi népdalgyűjtő útjai során találkoztak újra Marosvásárhelyen és 1909-ben kötöttek házasságot, 13 évig éltek együtt. 
A Ziegler családból a marosvásárhelyi társadalom ismert és elismert tagjai származtak, ma a család közel 350 tagja a világ sok országából jön a találkozókra. Szeretném itt a Márta családi helyzetét röviden vázolni, főleg a marosvásárhelyi vonatkozásokat.
Ziegler Márta 1893-ban Nagyszebenben született, és 1967-ben Budapesten halt meg. Édesapja Ziegler Károly Ferenc (1845–1917), édesanyja nagyernyei Rudolf Vanda (1859–1946). Nagyapja dr. Ziegler Dávid Károly marosvásárhelyi főorvos (1801–1849), nagyanyja Gallois Cécile (1848–1885), apai ükapja Ziegler Dániel, Beszterce vármegye levéltárnoka (1759–1824), anyai ükapja báró Galloise Ferenc MMThO tábornok (Katonai Mária Terézia Érdemrend, 1770, Lotharingia – 1819, Galícia); apai nagybátyja Ziegler Emil kolozsvári királyi táblai tanácselnök (1846, Marosvásárhely –1897, Kolozsvár). 
Bartók Béla 1909-ben vette feleségül Mártát. Házasságuk, amelyből ifj. Bartók Béla (1910–1994) született, 1923-ban ért véget. Márta második házasságából, amelyet második unokatestvérével, Ziegler Emil unokájával, Ziegler Károllyal kötött, két gyermeke született: Ziegler Károly (1927–) és Ziegler Márta (1930–2007). Marosvásárhelyi vonatkozású az is, hogy a Ziegler Emil egyik fia, Ziegler Pál Károly (1872–1938) édesapja Vásárhelyi Ziegler Emil (1907–1986) marosvásárhelyi ügyvédnek. Ziegler Pál Károly második fiának, Lászlónak (1908–1989) fiai dr. Ziegler László (1953–) és dr. Ziegler Zoltán (1953–), a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum végzettjei (1972), mindketten orvosok Budapesten. A Cuza Vodă utcában lakott özvegy Zieglerné és a Rózsa utcai Ziegler család adatait még nem sikerült pontosítanom. A család több tagja nevét Vásárhelyire és Marosszékyre magyarosította. Ziegler Márta unokatestvéreinek házaiban élt az 1900-as évek első évtizedében, a Károly háza a Gecse Dániel utca 46. szám alatt (ma Ştefan cel Mare 15. szám), az Emil háza a szemben lévő oldalon, a 45. szám (ma Ştefan cel Mare 8. szám) alatt volt.
Márta képzett zenész lévén nagyon hamar felismerte férje lángoló tehetségét. Az együtt töltött éveket e tehetség szolgálatába állította. Bármilyen áldozatra kész volt, szemgyengesége ellenére számtalan kottát másolt, cipelte a népdalgyűjtés kellékeit, erőpróbának minősíthető körülmények között utazott (többek közt elkísérte Bartókot a Görgény-vidéki és nyárádmenti gyűjtéseken). Talán a legnagyobb áldozata az volt, hogy teljes önzetlenséggel „adta át” bálványozott férjét a második feleségnek, a hasonlóan nagyszerű tulajdonságokkal felruházott Pásztory Dittának. A Mártával töltött évek nem akármilyen életszakasza volt a zeneszerzőnek. Ekkor alakult ki a Richard Strauss-i nagyzenekari vízió expresszionizmusának, az új bécsi iskola tizenkétfokúságának és a népzenével való találkozás zenei anyanyelvvé magasztosulásának bartóki egybeolvasztása, azaz stílusának döntő irányvétele. Nagy művek születnek ekkor: A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi, a Két kép, az Allegro barbaro, a Román táncok, a Négy szlovák népdal, A csodálatos mandarin, a 2. vonósnégyes. Ezek a bartóki hangvétel megtalált útjának tanúságtételei. A Mártához írt hosszú levelei feleségét igazi élettársi, szinte fegyvertársi rangra emelik, nemcsak az élet ügyes-bajos dolgait, hanem a szakmai vá-
laszutak kényes kérdéseit is érintik. Bartók zárkózott egyénisége csak keveseknek engedett ilyesfajta bepillantást legmélyebb gondolataiba.
December 15-én délután régi vágyam teljesül. Adósságtól mentesülünk azzal, hogy egy nagyszerű marosvásárhelyi asszony emlékét tiszteljük meg. Hálásan gondolok a második házasságból született Károly bácsira, valamint Vásárhelyi Gáborra, ifj. Bartók Béla keresztfiára, akikkel mindmáig kapcsolatban vagyok és akiknek jóvoltából a fenti adatok birtokába juthattam.
Csíky Boldizsár