2020. május 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A nappali központok bezártak, de nem engedik el az ellátottak kezét

A Gyulafehérvári Caritas szociális ágazatában részben szünetel a szolgáltatás, a nappali központok tevékenységét fel kellett függeszteni a koronavírus-járvány miatt. Az otthoni beteggondozó szolgálat munkatársai azonban a továbbiakban is ellátják a valóban rászoruló időseket, betegeket. A Maros megyei helyzetről a Caritas sajtóirodájának munkatársai számoltak be lapunknak.

 Fotó: Caritas


A Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó szolgálata Maros megyében részben továbbra is ellátja az időseket és betegeket, különös tekintettel a teljesen kiszolgáltatottakra. Jelen helyzetben ugyanis a fertőzésveszély minimálisra csökkentése érdekében mérlegeni kell, hogy valóban szükséges-e a beteg otthonában való jelenlét. A Caritas munkatársai a napi látogatások idején továbbra is ellátják például a sebkötözésre vagy pelenkacserére szoruló betegeket, időseket, viszont a vérnyomás-, illetve vércukormérést igénylőket nem tudják kiszolgálni. Emellett, a helyzet változásáig, a szolgálat nem tudja növelni a kapacitását, így új betegek ellátását sem vállalhatják.

A búzásbesenyői Gondviselés Háza idősotthon működik, a bentlakókat ellátják, de a többi otthonhoz hasonlóan ott is látogatási tilalom van. A nyugdíjasok körében rendkívül népszerű, sok időst mozgósítóközösségi programokat, heti tevé- kenységeket felfüggesztette a szervezet a fertőzésveszély csökkentése érdekében, az embereknek a telefonos kapcsolattartást ajánlják. Az egyik csoport számára online felület kialakításán dolgoznak a Caritas munkatársai, ahol az idősek rövidesen, a csoportalkalom megszokott idejében, a képernyők előtt „találkozhatnak” majd. A marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjába járó időseknek segítséget ajánlanak a szükséges alapélelmiszer, illetve gyógyszerek beszerzésében. A telefonos kapcsolattartás során a szervezet munkatársai hangsúlyt fektetnek a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókra, az idősek veszélyeztetettségére, valamint a szociális távolságtartás, otthonmaradás fontosságára ebben az időszakban.

Mint ismeretes, az időseknek szóló programok mellett a Caritas évek óta számos, hátrányos helyzetű gyerekeket és fiatalokat felkaroló tevékenységet is működtet. Jelen helyzetben a gyerekeket foglalkoztató nappali központok (a marosszentgyörgyi Hand in Hand, a gyulakutai, erdőszentgyörgyi, balavásári és hármasfalvi központok) zárva vannak, és a más, iskola utáni tevékenységek (a United Networks program) keretében zajló, csoportos és egyéni fejlesztés személyes formája is elmarad. Ez az intézkedés a programjaikban részt vevő óvodásokat és az előkészítő – VI. osztályos (6-14 éves) diákokat érinti.

A szervezet munkatársai azonban keresik a lehetőséget, hogy az oktatási folyamat ne szakadjon meg, online felületen, illetve telefonon szeretnék folytatni az oktató, fejlesztő és mentorálási tevékenységet.

Emellett a szülőknek felajánlják az óvintézkedésekről való telefonos tájékoztatást, valamint a támogató beszélgetések lehetőségét. Semmiképpen sem szeretnék, ha megszakadna a kapcsolat azokkal, akiket az eddigiekben felkarolt a szervezet. 

– Erőfeszítésünk célja nemcsak az, hogy ne hagyjuk magára a szárnyaink alá vett közösséget, hanem az is, hogy megbízható információforrást ajánljunk fel az érdeklődőknek. Az eddigiek alapján azt tapasztaljuk, hogy az ellátottaknak szükségük van ezekre a beszélgetésekre, hálásak, hogy felvettük velük a kapcsolatot – derül ki a szervezet lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Ebben a nehéz időszakban a 15-29 éves, hátrányos helyzetű fiatalokat felkaroló, Iránytű a munka világába projekt tevékenységei is kizárólag az online térben működnek. Az iskoláskorú fiatalok esetében a mentorok tapasztalata az, hogy nemcsak érdekli és foglalkoztatja őket a jelenlegi szükségállapot, hanem félelmet kelt bennük. A megfelelő információk hiányában viszont a fiatalok nem tudják valósan felmérni a helyzet komolyságát, ezért ennek érdekében az online mentorálás egyik hangsúlyos aspektusa a jelenlegi helyzetről való pontos tájékoztatás. – Tudatosítani szeretnénk a fiatalokban, hogy a kényszerhelyzet nem iskolai szünidőt jelent, emellett erősíteni szeretnénk a társadalmi felelősségtudatot, hogy az otthon maradás észszerűbbnek tűnjön a szemükben az utcán való csellengésnél – hangsúlyozzák a Caritas szakemberei.

A szervezet munkatársai, a mentorok összegzik és továbbítják a fiatalokhoz azokat az (online hozzáférhető) rekreációs lehetőségeket, amelyek beépíthetők a mentorálási folyamatba, így a tematikus filmek, online látogatható múzeumok, online színházi és koncertelőadások követése után sor kerül majd egy közös megbeszélésre, értelmezésre, feldolgozásra. A kortárs mentorok pedig, akik önkéntesként kapcsolódnak be a mentorálásba, nyitottak az iskolára való felkészülést célzó segítségnyújtásra (pl. matekóra, angolóra tartása).

A Korai nevelés és a fogyatékkal élőket támogató program résztvevői is kapcsolatban maradnak a szakemberekkel, számíthatnak tanácsaikra, segítséget kapnak nevelési, fejlesztési kérdésekben. A Caritas szakemberei hasznos játékötleteket osztanak meg online, amelyekkel a kisgyerekeket le lehet kötni. Ugyanakkor a várandós kismamák és a gyermekágyas édesanyák is konzultálhatnak a szakemberekkel, akikkel eddig kapcsolatban voltak – internetes felületen, valamint telefonon. Ez a program Maros megyében mintegy 250-270 családot érint.

Molnár József, a Caritas sajtófelelőse továbbá lapunknak elmondta, próbálják felvenni a kapcsolatot az ellátottakkal, hogy felmérjék, kinek van nagy szüksége segítségre, ugyanakkor felhívást tettek közzé a munkatársak körében, hogy megtudják, kik azok, akik részt vállalnának abban, hogy az elszigeteltségben lévőknek segítséget nyújtsanak.