2020. július 10., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Január 12-én, vasárnap a helyi református nőszövetség és a Marossárpatakért Egyesület szervezésében tartalmas ünnepi műsorral és finom ebéddel köszöntötték a település idősebb lakóit. A közelmúltban felavatott új kultúrotthonban megtartott eseményen közel 150 személy vett részt.

Az idősek köszöntése nemes tett, napjuk szép és fontos ünnep. Minden társadalmat az minősít, hogy miként bánik öregjeivel. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, s számuk a következő 5-6 évben akár meg is kétszereződhet. Ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetik a fiatalabb nemzedéket önkéntes munkával, tanácsokkal, tapasztalataik átadásával. 

A marossárpataki idősek köszöntése Stupár Károly református lelkipásztor rövid igehirdetésével kezdődött. „Az időskor egyik veszedelme, hogy az ember megkeseredik. Úgy érzi, hogy nincs már rá szükség. De Jézus arra tanít minket, hogy senki sem fölösleges. Nincsen értelmetlen élet, nincs olyan ember, akire ne lenne szükség. Jézus nem valamit szeret bennünk, hanem magát az embert szereti. Jézus tudja, hogy – életkortól függetlenül – mindenkinek szüksége van a szeretetre” – mutatott rá a lelkipásztor.

A szervezők közül a református nőszövetség elnöke, Török Gabriella köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy azzal a céllal szervezték az ünnepséget, hogy megköszönjék azt az áldozatot, amit a fiatalabb nemzedékért és a faluközösségért tettek. „Örvendetes, hogy Kozma Barna polgármester és a település elöljárói idén is gondoltak ránk, törődnek velünk, és ezzel a rendezvénnyel szebbé teszik hétköznapjainkat. Javaslom, hogy a jövőre nézve jobban figyeljünk egymásra. Ne csak a rosszat keressük, lássuk meg, hanem vegyük észre a jót is. Ne feledjük, hogy környezetünket mi alakítjuk, ezért ránk vár, hogy ennek érdekében tegyünk is valamit. Mindenki ott, ahol él” – üzente Török Gabriella, majd részletesen beszámolt a nőszövetség elmúlt évi tevékenységéről. 

Fotó: Berekméri Edmond


Ezt követően az idősebb nemzedék képviselői, Balázs Gizella, Ercsei Anna, Peres Mária, Kocsis Mária olvastak fel alkalomhoz illő verseket, majd Gálfi Tibor nyugalmazott pedagógus emelkedett szólásra. „Népünk, nemzetünk megmaradásának legfőbb záloga az egyház körül való csoportosulás” – kezdte beszédét, majd Arany Jánost idézte, aki már 150 évvel ezelőtt drága kincsnek nevezte a hitet, „amely tűrni és remélni megtanít”. Továbbá elmondta, hogy a ma összesereglett generációnak, szülőknek és nagyszülőknek, rendkívül fontos feladata van abban, hogy a felnövő nemzedéket szeretetre és itthon maradásra nevelje. „Fontos, hogy itthon érezzük magunkat templomaink évszázados falai között és iskoláinkban, ahol gyermekeink anyanyelvükön tanulhatnak. Fontos, hogy az elsajátított tudást a mi közösségünk, a mi társadalmunk javára gyümölcsöztessék.” A település egykori tanítója arról sem feledkezett meg, hogy említést tegyen és méltassa a magyar állam azon fáradozását és sokoldalú támogatását, amivel az elmúlt évek során, az anyaország határain kívül rekedt magyarságot segítette. 

Az ünnepi beszédek, felszólalások után Ercsei György virágot nyújtott át rendezvény fő szervezőinek, majd a sáromberki Shálom ifjúsági egyházi zenekar előadása következett. Az Istent dicsőítő énekek után fiatalasszonyok szolgálták fel azt az ízletes pörköltet, amit a nagyernyei Márkos Pál szakácsmester és csapata készített. Nem hiányzott az asztalról az innivaló sem, Antalfi Zoltán helyi vállalkozó bort és pálinkát adományozott. Néhány nőszövetségi tag, vállalva, hogy nem lehet jelen az ünnepi műsoron, a kultúrotthon konyhájában közel ezer darab friss fánkot sütött.

Délután a jó hangulatot Ábrám Tibor nóta- és népdalénekes örökzöld dallamokból összeállított dalcsokra csak fokozta. Örvendetes és emlékezetes pillanat volt, amikor a hatvanasok, hetvenesek közül néhányan táncra perdültek, és eljárták a sárpataki csárdást, ezzel is bizonyítva, hogy a kor nem mindig számít. A 78 éves Pásztor János több kortársát is megforgatta.

Kozma Barna polgármester a Népújságnak elmondta, hogy az ünnepséget azzal a céllal szervezték, hogy örömet szerezzenek Marossárpatak időseinek. „Az idősek napja az idős emberekről szól. Tiszteletük magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kihangsúlyozását, hogy ők is hasznos tagjai társadalmunknak. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, bölcsességre, amivel csak ők rendelkeznek. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát a mai délutánon, és sikerült egy rövid időre megfeledkezni a hétköznapi gondokról” – nyilatkozta a községvezető, aki az idősek szállításáról is gondoskodott.

Kapcsolódó cikkek: