2020. július 7., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Vályi Gyula Matematikai Társaság október 18-án, Vályi Gyula elhunytának 106. évfordulója alkalmából szervezett emléktevékenység keretében nyitotta meg a 2019/2020-as tanév Vályi Gyula matematikaköri tevékenységeit és ekkor adták át a matematikusról elnevezett díjat és emlékérmet.

25 év sikereit méltatták

Mátéfi István, a matematikaköri tevékenységeknek helyet adó Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója értékelte a köri tanulók hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló eredményeit, és gratulált a 25 éves sikeres tevékenységhez.

Dr. Domokos József, a Vályi Gyula Matematikai Társaság elnöke örömmel állapította meg, hogy egyre több gyerek érdeklődik a köri tevékenységek iránt. Több mint 130-an jelentkeztek, ezért majdnem minden osztályban ismeretfelmérő teszt alapján választották ki a legjobban felkészült diákokat. Sikeres volt a IV. osztály számára indított köri tevékenység, mely már harmadik éve működik, és ez évtől a IX. osztálynak is szerveznek Vályi Gyula matematikakört.

Barta Zágoni Bernadette nyerte a Vályi Gyula-díjat 

Sebestyén Júlia átadja a díjat és az emlékplakettet Barta Zágoni Bernadette-nek


A tevékenység fénypontja a Vályi Gyula-díj és emlékérem átadása volt. Sebestyén Júlia, a Vályi Gyula Matematikai Társaság alapítója és tiszteletbeli elnöke bemutatta a Vályi Gyula-emlékérmet, melyet a matematikus elhunytának századik évfordulója emlékére alapítottak. A díj 9 cm átmérőjű bronzérem Vályi Gyula arcképével, és minden évben egy V-VIII. osztályos, az elmúlt tanév matematikából legeredményesebb Maros megyei tanulója veheti át személyesen, a világhírű matematikus elhunytának évfordulóján szervezett megemlékező tevékenységen.

A bronzérem tervezői és kivitelezői a Kántor testvérek, korábban a Vályi Gyula matematikaversenyek többször díjazott tanulói.

A laudáció felolvasása után Sebestyén Júlia átadta a Vályi Gyula-díjat Barta Zágoni Bernadette-nek, aki az elmúlt tanévben, nyolcadik osztályosként, a legtöbb díjat nyerte és a legeredményesebb volt a matematikaversenyeken. Tavaly öccse, Barta Zágoni Csongor érdemelte ki a Vályi-díjat. Bernadette VI. és VII. osztályosként is a legeredményesebb matematikus diák volt, a díj ekkor is őt illette meg. Mindketten a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai. 

Domokos József gratulált az elmúlt tanévben IV. osztályos Máthé Szabolcs Dánielnek és Mátyás Péter Zsoltnak, a tavaly VI. osztályos Kerekes Máthé Évának és Barta Zágoni Csongornak, a VII. osztályt végzett Bodó Bencének és Simon Lászlónak, továbbá az elmúlt tanévben VIII. osztályos Vajda Péternek, akik szép eredményt értek el, és pályáztak a Vályi Gyula-díjra.

Távol maradnak a szülők

Sebestyén Júlia nehezményezte a szülők érdektelenségét a Vályi Gyula Társaság tevékenységei iránt. A társaság megalakulása utáni években a szülők tevékenyen részt vettek a versenyek szervezésében, érdeklődtek a gyerekek köri eredményeiről, jelen voltak a Vályi Gyula emlékének ápolását célzó eseményeken. Most csak azok a szülők jelennek meg, akiknek a gyereke versenyeket nyer, egyes szülők még akkor sem.

A továbbiakban a különböző osztályok köri tevékenységeinek időpontját, az osztályokkal foglalkozó tanárok névsorát véglegesítették.

A rendezvény Vályi Gyula emlékoszlopának megkoszorúzásával zárult.