2020. április 8., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Dicsőszentmártonban feloldották az útzárat

Decembertől újra a megszokott útvonalon haladhatnak át Dicsőszentmárton új hídján a Szeben megyei Medgyesről Radnót irányába közlekedő járművek. Ünnepélyes keretek közt adták át december első vasárnapján az egykori vashíd helyére épített új közúti hidat, melyet, akárcsak a régi vashidat, egy osztrák cég, a közismert Strabag épített. 

Fotó: Nagy Tibor 


A Kis-Küküllő fölött, a DN14A országút 24+067 km-énél épített új híd műszaki terveinek kivitelezését temesvári cégre bízták, a tervek szerint hét hónap alatt épült volna meg a létesítmény, az ütemtervet majdhogynem sikerült is tartani. 2019. április 8-án adták ki az építési engedélyt, de a város vízellátását biztosító fővezeték elköltöztetésének a vízszolgáltatóval folytatott vitája miatt a régi híd lebontását pár hétig halasztották.

Dicsőszentmárton vashídját az Osztrák–Magyar Monarchia idején építették. Az 1912-ben átadott vashíd szerkezete az évek során meggyengült, a nagy kapacitású teherszállítók számára az áthaladás veszélyessé vált. A híd aljzata 0,75–1 méterrel a megállapított árvízszint alatt volt, egy nagyobb árhullám esetén a híd visszatarthatta volna a folyóvizet, és az eláraszthatta volna a várost. 

A beruházás fő célja a biztonságos közlekedés és a közúti forgalom folyamatossá tétele volt. A bontást végző vállalkozás szakemberei szerint a Kis-Küküllőn átívelő hidat igencsak kikezdte az idő vasfoga. Az elbontott elemek nagyfokú korrózióról tanúskodtak, ami a járművek és gyalogosok számára egyaránt veszélyt jelentett. A vasbeton szerkezetbe szivárgó víz miatt a tartószerkezet helyenként erodálódott, a fém tartóoszlopok talapzatának egy része is málladozott, ezért is sürgőssé vált az új híd megépítése.

A beruházás értéke 5.441.971 lej volt héa/TVA nélkül, az országos helyi fejlesztési program (PNDL) keretében a regionális fejlesztési minisztérium finanszírozta. A közbeszerzési eljárás befejezése, a műszaki terv elkészítése és a szerződés aláírása után a beruházás TVA-val együtt 7.571.856 lej, ebből az építési és szerelési munkálatok értéke hozzáadottérték-adóval együtt: 6.475.946 lej. 

Az új négysávos közúti híd teljes hossza 37,54 méter, a szélessége 15,20 méter. A járművek 12 méter széles közúti hídon kelhetnek át, két-két forgalmi sávot három méter szélesre alakították ki, a gyalogosok számára tervezett két járda szélessége egyenként 1,60 m, a gyalogosok által használható felület 1,40 m. A híd aljzata és a folyóvíz felülete közötti magasság 4,30 m.A tervezéshez szükséges engedélyek beszerzését, a műszaki dokumentáció összeállítását, a műszaki tervet, a kivitelezési részleteket, a feladatfüzetek elkészítését és felülbírálását, az új híd építését a versenytárgyalást megnyert osztrák cég vállalta el, akárcsak az építés idejére ideiglenesen felállított gyalogoshídét. A munkálatok elvégzéséhez a kivitelező feladata többek között a régi híd lebontása, az új híd megépítése, a munkálatok idejére egy ideiglenes gyalogátkelő építése, a híd közvilágításának kialakítása, az utcának és járdáknak a híd aszfaltburkolatával való szintbe hozása, a területnek környezetvédelmi szempontból az eredeti állapotban való átadása volt.

Az építés idején a városon áthaladó nehézgépjárművek forgalmát az Ádámos község felé vezető terelőútra irányították, a személyautók pedig a Fenyő utcán Csüdőtelke felé kerülhettek. Az átadást megelőző hetekben egy halálos kimenetelű baleset híre nyomta rá bélyegét a hídépítés miatt elrendelt forgalomelterelésre. Egy máramarosi kamionsofőr Kolozsvár irányába haladva a forgalomelterelést jelző irányítótábla ellenére tanácstalanná vált, a jelek szerint számára nem volt egyértelmű, hogy miként jut el Kolozsvárra a Dicsőszentmárton–Ádámos–Küküllődombó–Dicsőszentmárton felé terelt irányban. Megállt a 107D megyei út 50+900 km-énél, és egy személygépkocsi vezetőjétől kért útbaigazítást. Ekkor gázolta halálra egy ádámosi gépkocsivezető. A rossz látási viszonyok mellett a kamion felkapcsolva hagyott fényszórói miatt a személygépkocsi vezetője nem észlelte időben az úttesten álló személyt, aki sajnos a helyszínen életét vesztette.