2023. szeptember 23., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A katolikus oktatás világnapján

– Mi mindig eljöttünk áldozócsütörtökön a misére, mert ezt a hétköznapra eső vallási ünnepet, amelyet három éve nyilvánítottak a katolikus oktatás világnapjává, együtt a templomban ünnepeljük. Itt voltunk a múlt évben is, amikor még friss volt a hír az iskola felszámolásáról, és a hogyan tovább lehetőségét fontolgattuk. Annak, hogy ma jelen vagyunk, hogy együtt vagyunk, reméljük, kellő felhívás erejű hatása lesz, bizonyítandó, hogy nem adjuk fel, mert úgy gondoljuk, hogy ennek az iskolának élnie, működnie kell – nyilatkozta dr. Tamási Zsolt-József aligazgató. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy állásfoglalás fog elhangzani az érsekség és a marosvásárhelyi érdekképviselet nevében is.

Dr. Tamási Zsolt-József aligazgató

A jelenben kell megélni a valóságot

Szentbeszédében Tuzson Attila iskolalelkész Jézus Krisztus mennybemeneteléről és a tanítványokkal való találkozásáról szóló szentírási idézeteket követően hangsúlyozta, hogy nem elég fölfelé nézni, és onnan várni a támogatást. Jézus ugyanis azt üzeni tanítványainak, hogy menjenek vissza Galileába, és éljék a mindennapi életet. Az ünnep üzenete a jelenvalóság, miszerint a valóságot a jelenben tudjuk megélni, de azt is jelenti, hogy van egy kis hiány is bennünk, amit felnőttként akkor érzünk – az iskolára gondolva például –, ha nem kaptuk meg azt, amiért sokat küzdünk. Ezért tanácsolja Jézus a tanítványoknak, hogy menjenek vissza Galileába, és vegyék fel újra a harcot, a tanulást, a munkát, a lelki életet. És ne feledjék el, hogy a jelenben kell megélni a valóságot, és tenni azért, hogy jövőben legyenek igazán megélhető mindennapok. 

Fotó: Nagy Tibor

Egyértelmű álláspont: szükség van az önálló iskolára 

A következőkben Balla Árpád szászrégeni plébános, az Erdélyi Katolikus Státus alelnöke ismertette a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség ünnepi üzenetét.

2022 májusában megdöbbenve értesültek a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék döntéséről, amely megsemmisítette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum működési engedélyét. A hatályos romániai törvények értelmében az érseki hivatal kérte az iskola újraalapítási folyamatának az elindítását a marosvásárhelyi önkormányzattól és a megyei tanfelügyelőségtől, amire az utóbbi választ sem adott, Maros Megye Prefektusi Intézménye pedig peres eljárást kezdeményezett az önkormányzat kedvező határozata ellen. 

„Az említett kérésünkben határozottan rámutattunk, hogy – ismerve a helyi közösség igényét és kérését – Marosvásárhelyen szükség van egy önálló jogi személyiséggel működő magyar tannyelvű római katolikus oktatási intézményre…

Akkor is egyértelművé tettük álláspontunk: számunkra az egyetlen opció, hogy az iskola mielőbb önálló intézményként tegyen eleget annak a hivatásnak, amelynek évszázadok során eleget tettek a katolikus egyház iskolái. Felelősségünk, hogy az egyházi értékek és a közösségi igények alapján mindent megtegyünk, hogy ez az iskola létezzen, működjék és folytassa tevékenységét… Egy évvel a katolikus iskola működési engedélyének a megvonása után döbbenten tapasztaljuk, hogy a törvények biztosította lehetőségek, valamint az újraalapítás jogos és szabályos kérelmezése ellenére még mindig nem engedték újraindítani katolikus iskolánkat.

Ma, a katolikus oktatás világnapján nyomatékosan kérjük az arra jogosult intézményeket, hogy az alkotmányos jogok tiszteletben tartásával, a hatályos törvények alkalmazásával és betartásával tegyék lehetővé a marosvásárhelyi katolikus iskola mielőbbi újraindítását” – hangzott el a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség állásfoglalásában.

Balla Árpád szászrégeni plébános

Érvényt szerezni a jogos közösségi igénynek

Kovács Mihály Levente elnök az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének állásfoglalását olvasta fel: „Kisebbségi jogaink gyakorlását akadályozzák azok, akik egy jogállamban az anyanyelvhez való hozzáférést korlátozzák. Az iskola magyar identitásunk mindenkori alappillére, és ehhez az értékhez ragaszkodunk! 

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum 2015-ös újraalakulása, majd második felszámolása után egy évvel úgy véljük, hogy egy folyamatos oda-vissza meccs zajlik. Minden általunk kezdeményezett javaslat esetében, ami az iskola helyi szinten történő újraalakítására vonatkozik, a törvényes előírások megkerülésével, azok kijátszásával, sőt egyenesen figyelmen kívül hagyásával a Maros Megyei Tanfelügyelőség és a Maros Megyei Prefektúra következetesen megakadályozza, hogy a magyar közösség, az iskola diákjai, szülei, a tanárok és a Római Katolikus Egyház által kért alkotmányos jogok érvényesülhessenek. Ezek az elutasítások, akadályozások a törvények be nem tartása melletti visszaélések iskolapéldái. Olyan hatalmi eszközök, amelyeket számon kellene kérni a visszaélések elkövetőin.”

„Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy megtorpanunk és csendben maradunk. Ők nem ismerik közösségünk összetartó erejét. Megerősítjük azt, amit eddig is mondtunk: katolikus iskola Marosvásárhelyen volt, van és lesz. Az elbátortalanító, megfélemlítő törekvések is megerősítenek abban, hogy jövőnk itthon, Erdélyben van, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezt valósra váltsuk. Tenni fogunk azért, hogy a jogos közösségi igénynek érvényt szerezhessünk. Mert mi a közösségért kormányzunk, a közösségért vagyunk”– hangsúlyozta a városi érdekképviselet nevében. 

Kovács Mihály Levente

Tartanunk kell „az állásainkat” 

Urunk mennybemenetelének ünnepén nézzünk az égre, és ahogy hallottuk, haza kell mennünk „Galileába” dolgozni, ahova, ígérete szerint, Jézus el fogja küldeni a Szentlelket. Ezért szeretem az egyháztörténelmet tanítani, mert a legjobb napi példája annak, hogyan működik a Szentlélek. Ha nem működne, és mi magunk, emberek kellene mindenféle dolgot megoldjunk, akkor nagyon sok vállalkozás megbukott volna. De az, hogy kétezer éve működik az egyház, hogy itt együtt vagyunk, és annak ellenére, hogy időnként megkérdik, van-e vagy nincs keresztlevelünk, mégis tudjuk, hogy hová tartozunk, hogy részei vagyunk valami többnek, valami szépnek. Ezért nem kell állást foglalnunk, ami már évek óta megtörtént, hanem tartanunk kell „az állásainkat”. Köszönjük, hogy támogatást kapunk egyházi elöljáróinktól, önkormányzatunktól – mondotta Tamási Zsolt-József aligazgató. 

Majd köszönetet mondott az Erdélyi Magyar Televíziónak, hogy az iskola „image” filmjét – „hol volt, hol nem volt katolikus iskola” – Borsos Tünde kolléganőjük segítségével elkészítették, és a film vetítésével ért véget az áldozócsütörtökön, a katolikus oktatás világnapján tartott szentmise. Végül zárjuk a beszámolót az igazgató által közölt hírrel, miszerint a nagyobb és kisebb diákok érdeklődése a katolikus iskola iránt nem csökkent, sőt túljelentkezéssel kell számolniuk. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató